НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт по курсу
"Цифрова вимірювальна техніка (Digital Measuring Techniques)"


Лабораторна робота №1: Цифровий волтметр (Digital Multimeter)Лабораторна робота №2: Неінвертуюча та інвертуюча схеми операційних підсилювачів (Non-inverting and Inverting Operational Amplifier Circuits)Лабораторна робота №3: RC-генератор фазового зсуву (Phase Shift RC Oscillator)Лабораторна робота №4: Схеми мультивібратора на операційному підсилювачі (Operational Amplifier Astable Multivibrator Circuits)Лабораторна робота №5: Повнохвильовий випрямляч з поліпшеними характеристиками (Full-Wave Rectifier with Improved Performance)Лабораторна робота №6: Цифро-аналоговий перетворювач з використанням резистивної матриці R-2R (Digital to Analog Converter using R-2R ladder)Лабораторна робота №7: Цифровий вольтметр з з генератором лінійної напруги (Ramp-Type Digital Voltmeter)Лабораторна робота №8: Інструментальний підсилювач (Instrumentation Amplifier)