У цьому розділі
ви зможете ознайомитись
з програмами фахових та додаткових
вступних випробувань

ПРОГРАМА
фахового іспиту
за освітньою програмою підготовки фахівців з вищою освітою
освітнього ступеня «Магістр»
Галузь знань: 17 «Електроніка та телекомунікації»
Спеціальность: 171 «Електроніка»
Освітня програма: «Електронні системи»

ПРОГРАМА
фахового іспиту
за освітньою програмою підготовки фахівців з вищою освітою
освітнього ступеня «Магістр»
Галузь знань: 17 «Електроніка та телекомунікації»
Спеціальность: 171 «Електроніка»
Освітня програма: «Електронні прилади та пристрої»

ПРОГРАМА
фахового іспиту
за освітньою програмою підготовки фахівців з вищою освітою
освітнього ступеня «Магістр»
Галузь знань: 17 «Електроніка та телекомунікації»
Спеціальность: 176 «Мікро- та наносистемна техніка»
Освітня програма: «Фізична та біомедична електроніка»