Щербина
Ольга Алімівна

кандидат технічних наук,
професор

Доцент кафедри

Освіта:
1996-2002 рр. – навчання у Національному авіаційному університеті за спеціальністю "Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси" та здобуття кваліфікації магістра
2003-2006 рр. – навчання в аспірантурі Національного авіаційного університету
2008 р. – присудження наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності "Радіотехнічні та телевізійні системи" (ДК № 046656 від 21.05.2008 р.)
2011 р. – присудження вченого звання доцента кафедри електродинаміки (12ДЦ 027528 від 20.01.2011 р.)

Досвід роботи:
2003-2008 рр. – асистент кафедри електродинаміки НАУ
2008-2022 рр. – доцент кафедри ЕРМІТ ФАЕТ НАУ. 2021 по теперішній час – професор кафедри.

Стажування:
01.09.2014 р.- 01.05.2015 р. – Варшавська політехніка, факультет електроніки та інформаційної техніки, інститут радіоелектроніки, кафедра рідіокомунікації; в рамках програми EWENT (East-West European Network on higher Technical education) Erasmus Mundus; тема: "Антени та пристрої НВЧ".
03.06.2019 р.- 02.07.2019 р. – Регіональний структурний підрозділ "Київцентраеро" Київської служби обслуговування повітряного руху; тема: «Ознайомлення з сучасним станом та обладнанням систем аеронавігаційного обслуговування України».

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем.

1. Мікрохвильові та випромінювальні технології електроніки. ОС – Магістр.
2. Електродинамічні пристрої. ОС – Бакалавр.
3. Антенні пристрої. ОС – Бакалавр.

Список праць:

Всього Щербина О.А. э автором і співавтором 77 наукових праць, серед яких:

1. Ільницький Л.Я. Пристрої надвисоких частот та антени: навч. Затверджено МОНУ як підручник для ВНЗ. / Ільницький Л.Я., Сібрук Л.В., Щербина О.А. – К.: НАУ, 2013. – 188 с.

2. Іванов В.О. Електромагнітна сумісність радіоелектронної апаратури. Затверджено МОНУ як підручник для ВНЗ / Іванов В.О., Габрусенко Є.І., Ільницький Л.Я., Щербина О.А. – К.: НАУ, 2014. – 312 с.

3. Ільницький Л.Я. Антенні пристрої: навч. посіб. / Ільницький Л.Я., Сібрук Л.В., Щербина О.А. – К.: НАУ, 2018. – 200 с.

4. Щербина О.А., Задорожній Р.О., Бондаренко Д.П. Пристрої живлення електронних систем: Лаб. практикум. ? К.: НАУ, 2017. – 40 с.

5. Ilnitskiy, L.Y., Shcherbyna, Antenna system for measuring electromagnetic field parameters. Radioelectronics and Communications Systems.– 2014. Volume 57 (1) p. 50-60. (Scopus)

6. Ilnitskiy, L.Y., Shcherbyna, O.A., Mykhalchuk, I.I. Metrological characteristics of antenna system for measuring electromagnetic field parameters. Radioelectronics and Communications Systems. – 2016. Volume 59 (3). – P. 52-60. (Scopus)

7. Shcherbyna, O.A., Yashchyshyn, Y. Broadband V-band angular transition. Radioelectronics and Communications Systems. – 2016. Volume 59 (4). – P. 44-49. (Scopus)

8. Shcherbyna O. A., Ilnitskyi L. Ya., Mykhalchuk I. I., Kozhokhina O. V. Accuracy characteristics of radiomonitoring antennas. ? Radio Electronics, Computer Science, Control, 2020, No 3, pp. 42-55. (Web of Science)

9. Shcherbyna O., Kozhokhina O. Construction principles of quadrifilar helical antenna. ? Telecommunications and Radio Engineering, 2020. 79(16), pp. 1441-1453. (Scopus)

10. Ilnitskiy L. Y. Parameters Measurements and Operating Mode Determination for Microwave Circuits / Ilnitskiy L. Y., Sibruk L.V., Shcherbyna O.A. // Proc. of Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium, 23-25 September 2014. – Kiev (Ukraine). – 2014. – Р. 61-63. (Scopus)

11. Ilnitskiy L. Y. Ring Antenna System of Polarimeter for UAV / Proc. of Conference Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments, 13-15 October 2015. ? Kyiv (Ukraine). – 2015. – Р. 210-214. (Scopus)

12. Ilnitskiy L. Y. Antenna System of Radiomonitoring with Advanced Features / Ilnitskiy L. Y., Shcherbyna O.A., Mykhalchuk I.I. // Proc. of 4th IEEE International Conference Methods and Systems of Navigation and Motion Control, 18-20 October 2016. ? Kyiv (Ukraine). – 2016. – Р. 67-71. (Scopus)

13. Sibruk L.V., Zadorozhniy R.O., Shcherbyna O.A., Bondarenko D.P. Directional Antenna for Unmanned Aerial Vehicles / Proc. of 3th IEEE Radar Methods and Systems Workshop, 27-28 September 2016.? Kyiv (Ukraine). – 2016. – Р. 118-121. (Scopus)

14. Ilnitsky L., Shcherbyna O., Mykhalchuk I., Kozhokhina O. The Antenna Array with Ring Elements / Proc. of IEEE Signal processing Symposium, 12-14 September 2017.? Jachranka (Poland). – 2017. – Р. 1-4. (Scopus)

15. Shcherbyna O., Zadorozhniy R. The log-periodic dipole array antenna for monitoring / Proc. of 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), 20-24 Feb. 2018, Lviv-Slavske (Ukraine), pp. 583-586. (Scopus)

16. Shcherbyna O., Tomai O., Kozhokhina O. Quadrifilar Helical Antennas with Different Types of Supply Lines / Proc. of International Conference on Advances in Wireless and optical Communications (RTUWO), 15–16 Nov. 2018, Riga (Latvia), pp. 167–171. (Scopus)

17. Shcherbyna O., Ilnitskiy L., Petrova Y., Zaliskyi M., Kozhokhina O. Parameter Meter of Transmission Line / Proc. of IEEE Signal processing Symposium (SPSympo), 17-19 Sept. 2019.? Krakow (Poland). – 2019. – Р. 1-4. (Scopus)

18. Shcherbyna O., Ilnitskiy L., Mykhalchuk I., Kozhokhina O. Control of the Antenna Radiation Pattern for Radiomonitoring Systems / Proc. of 5rd International Conference Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD), 22-23 October 2019. ? Kyiv (Ukraine). – 2019. – Р. 210-213. (Scopus)

19. Yashanov I., Shcherbyna O., Zaliskyi M., Odarchenko R., Tereshchenko L. Diagnostics Program Efficiency Analysis for Antenna System / Proc. of 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), 25-29 Feb. 2020, Lviv-Slavske (Ukraine), pp. 198-202. (Scopus))

20. Щербина О.А., Ільницький Л.Я. Антенна решітка з фазовою компенсацією завади. Вісник інженерної академії України. – 2019. №3. – С. 84-89.

21. Ільницький Л.Я., Щербина О.А., Петрова Ю.В., Заліський М.Ю., Кожохіна О.В. Вимірювач параметрів ліній передачі. Вісник інженерної академії України . – 2020. №1. – С. 64-70.

22. Щербина О.А., Ільницький Л.Я., Михальчук І.І. Антенна система для станцій радіомоніторингу. Наукоємні технології. – 2020. – № 1(45). – С. 28-40.

23. Ільницький Л.Я., Михальчук І.І., Щербина О.А. Дослідження характеристик малогабаритної спіральної антени. Збірник наукових праць ВІТІ. ? 2020.? № 1. ? С. 35-45.

24. Щербина О.А., Ільницький Л.Я., Михальчук І.І. Кільцева антенна решітка для систем радіомоніторингу. Наукоємні технології. – 2020. – № 2(46). – С. 153-163.

25. Щербина О.А. Принципи побудови антенних решіток для систем радіомоніторингу. ? Наукоємні технології. – 2020. – № 3(47). – С. 307-315.

26. Патент на винахід №102625 «Імпульсний блок живлення зі стабілізацією вихідної напруги зміною періоду повторення імпульсів» // Ільницький Л.Я., Щербина О.А., Пепа Ю.В. Зареєстровано 25.07.2013, Бюл. №14.

27. Патент на винахід №103714 «Кільцева вимірювальна антенна система» // Ільницький Л.Я., Щербина О.А., Сібрук Л.В., Михальчук І.І. Зареєстровано 11.11.2013, Бюл. №21.

28. Патент на винахід № 107019 «П’ятиелементна вимірювальна антенна система» // Ільницький Л.Я., Щербина О.А., Сібрук Л.В. Зареєстровано 10.11.2014, Бюл. №21.

29. Патент на винахід № 107015 «Двокільцева вимірювальна антенна система» // Ільницький Л.Я., Щербина О.А., Сібрук Л.В., Михальчук І.І. Зареєстровано 10.11.2014, Бюл. №21.

30. Патент на винахід № 111532 «Трикільцева вимірювальна антенна система» // Ільницький Л.Я., Щербина О.А., Михальчук І.І. Зареєстровано 10.05.2016, Бюл. №9.