Навчальні та робочі програми навчальних дисциплін2021-2022 рікРобоча програма навчальної дисципліни "Ділова українська мова"Робоча програма навчальної дисципліни "Фахова іноземна мова"Робоча програма навчальної дисципліни "Філософія"Робоча програма навчальної дисципліни "Фізичне виховання та самовдосконалення"Робоча програма навчальної дисципліни "Вища математика"Робоча програма навчальної дисципліни "Фiзика"Робоча програма навчальної дисципліни "Основи алгоритмізації та програмування в електроніці"Робоча програма навчальної дисципліни "Основи напівпровідникових матеріалів та приладів"Робоча програма навчальної дисципліни "Стохастичні методи в електроніці"Робоча програма навчальної дисципліни "Основи цифрових систем"Робоча програма навчальної дисципліни "Основи аналогової електроніки"Робоча програма навчальної дисципліни "Основи математичного моделювання процесів в електронних пристроях"Робоча програма навчальної дисципліни "Теорія інформації та кодування"Робоча програма навчальної дисципліни "Чисельні методи та програмування в авіаційній електроніці"Робоча програма навчальної дисципліни "Цифрова вимірювальна техніка"Робоча програма навчальної дисципліни "Антенні пристрої"Робоча програма навчальної дисципліни "Основи конструювання електронних пристроїв"Робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент в електроніці"Робоча програма навчальної дисципліни "Дискретні структури в інтернеті речей"Робоча програма навчальної дисципліни "Мікрохвильова функціональна електроніка в інтернеті речей"Робоча програма навчальної дисципліни "Мови опису електронних апаратних засобів"Робоча програма навчальної дисципліни "Теорія сигналів"Робоча програма навчальної дисципліни "Основи мікро- та наноелектроніки"Робоча програма навчальної дисципліни "Технічна електродинаміка"Робоча програма навчальної дисципліни "Мікросмужкові пристрої надвисоких частот"Робоча програма навчальної дисципліни "Силова електроніка "Робоча програма навчальної дисципліни "Основи штучного інтелекту"Робоча програма навчальної дисципліни "Історія української державності та культури"Робоча програма навчальної дисципліни "Електромагнітні поля у техногенному середовищі"Робоча програма навчальної дисципліни "Теорія електричних кіл"Робоча програма навчальної дисципліни "Цифрова інструментальна практика"Робоча програма навчальної дисципліни "Основи мікропроцесорів та мікроконтролерів"Робоча програма навчальної дисципліни "Мережі зв'язку в технологіях інтернету речей"Робоча програма навчальної дисципліни "Операційні системи та програмування в системах інтернету речей"Робоча програма навчальної дисципліни "Електронні вбудовані системи та їх програмування"Робоча програма навчальної дисципліни "Електронні системи"Робоча програма навчальної дисципліни "Обчислювальна практика"Робоча програма навчальної дисципліни "Переддипломна практика"Робоча програма навчальної дисципліни "Сенсори і актюатори інтернету речей"Робоча програма навчальної дисципліни "Фахова технологічна практика"Робоча програма навчальної дисципліни "Інтерфейси цифрових вбудованих та бездротових систем"Робоча програма навчальної дисципліни "Сучасні технології передачі інформації"