Задорожний
Олександр Сергійович

кандидат технічних наук,
доцент

Доцент кафедри

Задорожний Олександр Сергійович народився в 1987 р.

Закінчив Національний авіаційний університет у 2010 р. за спеціальністю електронна побутова апаратура. Навчався в аспірантурі Національного авіаційного університету з 2011 по 2014 рік. З 2015 року асистент кафедри.

Має понад 14 наукових праць.

15 березня 2018 року успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою “Параметричні перетворення у слабоспрямованих антенах гелікоптера”.Вибрані публікації за останні роки:

1. BEATS IN THE HELICOPTER RADIO CHANNEL OF ONE-BAND SIGNAL. V Ivanov, A Zadorozhniy, I Myakishev - Proceedings of National Aviation University, 2019.

2. Іванов В.О., Задорожний О.С., Мякішев І.К. // Спотворення односмугового сигналу в антенному тракті гелікоптера ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: тези доп. ХVІІІ міжнар. наук.-практ. конф. мол. уч. і студ., м. Київ, 3-6 квітня 2018 р.: тези доп. – К.: НАУ, 2018. – С. 53-54.

3. Іванов В.О., Задорожний О.С., Мякішев І.К. // Пульсації діаграми спрямованості антенної системи конвертоплана // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки: тези доп. ХІХ міжнар. наук.-практ. конф. мол. уч. і студ., м. Київ, 1-5 квітня 2019 р.: тези доп. – К.: НАУ, 2019. – С. 57-58.