Шутко
Володимир Миколайович

доктор технічних наук,
професор

Професор кафедри

Шутко Володимир Миколайович (1970 року народження) закінчив з відзнакою Московський державний технічний університет ім. Н.Е.Баумана за спеціальністю “Радіоелектронні системи і пристрої” у 1993 році.

З 01.09.1994 р. почав працювати у Київському міжнародному університеті цивільної авіації (тепер Національний авіаційний університет).

Аспірантуру закінчив у 1997 році. Кандидат технічних наук з 1998 року. Спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології». Тема дисертації: «Методи та алгоритми виявлення-вимірювання інформаційних сигналів із застосуванням сплайн-перетворень».

Вчене звання доцента по кафедрі радіоелектроніки одержав у 2005 році.

З 1999 до 2002 – докторант очної форми навчання НАУ. Спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології». Тема дисертації: «Сплайн-Фур’є методи й засоби підвищення ефективності функціонування автоматизованих систем управління».Доктор технічних наук з 2006 року.

Вчене звання професора по кафедрі електроніки одержав у 2012 році.

З 2007 року працював на посаді професора кафедри електроніки НАУ.

З 1.09.2018 р. по 31.06.2020 р. - професор кафедри інженерії програмного забезпечення НАУ.

З 01.08.2020 р. призначений завідувачем кафедри ЕРМІТ.

Стаж науково-педагогічної роботи – 26 років.

Професійний і науковий інтерес: математичні методи цифрової обробки сигналів та зображень.

Викладає:
1. Програмування обчислювальних методів /вибіркова.
2. Розпізнавання образів /вибіркова/.
3. Комп'ютерне проектування та моделювання електронних пристроїв.
4. Проектування та застосування обчислювальних платформ.
5. Основи штучного інтелекту.

Основні публікації за напрямом:


1. Шутко В.М. та ін. Методи стиснення цифрових даних. Монографія. / Шутко В.М., Шутко М.О., Шелевицький І.В., Швець В.А., Колганова О.О. - К.: НАУ, 2014. – 118 с.
2. Шутко В.М. Стиснення сигналів та зображень. Монографія. / Шутко В.М., Шутко М.О., Шелевицький І.В., Швець В.А., Колганова О.О. - К.: НАУ, 2014. – 168.
3. Шутко В.М. Методи та засоби стиснення інформації. Навчальний посіб-ник /Шутко В.М., Шутко М.О., Колганова О.О., Пономарчук О.Д. - К.: Вид-во «НАУ-друк», 2012.
4. Шутко В.М. Сплайни в цифровій обробці даних і сигналів. Монографія /Шутко М.О., Шелевицький І.В., Шутко В.М., Колганова О.О. - Кривий Ріг: Видавничий дім, 2008. – 231 с.
5. Shutko V. and others Method for improving the efficiency of online communication systems based on adaptive multiscale transformation / Shutko V., Kolhanova O., Tereshchenko L., Sitko A., Volkogon V., Kravchenko V., Vasylieva-Shalamova Zh. - 2020 10th International Conference on Advanced computer information technologies ACIT’2020 (Germany, Deggendorf, September 16-18, 2020) – Conference Proceedings. PP. 824-829.
Видання входить до наукометричної бази Scopus
6. Shutko V. and others Analytical Links in the Tasks of Digital Content Compression / Olena Kolganova, Viktoriia Kravchenko, Lidiia Tereshchenko, Volodymyr Shutko, Mykola Shutko, Yevhen Vasiliu 1st International Workshop on Cyber Hygiene & Conflict Management in Global Information Networks (Ukraine, Kyiv, November, 29-30, 2019). CEUR Workshop Proceedings, 2020, PP. 204-214.
Видання входить до наукометричної бази Scopus.
7. Шутко В.М., Ковтонюк І.Ю., Ніколенко І.Б., Савченко О.В. Аналітичні зв’язки у задачах стиснення аерофотознімків - Вісник інженерної академії України. – К.: Вид-во «Інтерсервіс» – 2013. – № 1. – С. 99-103.
У фаховому виданні.
8. Шутко В.М., Ковтонюк І.Ю., Савченко О.В., Колганова О.О. Автоматизоване стиснення аерофотознімків на основі нелінійного багатомасштабного розкладу - Проблеми інформатизації і управління: зб. наук. пр. – 2013. – №1(41). – С. 105-108.
У фаховому виданні.
9. Шутко В.М., Г. І. Гайдур, М. I. Попов, Є. В. Прилєпов, Дослідження новітніх алгоритмів стиснення аудіо даних на базі лінійних перетворень - Зв’язок. – 2017. – №2. – С. 47-49.
У фаховому виданні.
10. Шутко В.М., Г. І. Гайдур, М. I. Попов, Є. В. Прилєпов Ефективність застосування компресії даних при розробці психоакустичної моделі сигналу - Сучасний захист інформації. – 2017. – №3(31). – С. 45-49.
11. V. Shutko, S. Krivenko, V. Lukin, O. Krylova Visually Lossless Compression of Retina Images 2018 IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), April 24-26, 2018: abstracts. – Kyiv (Ukraine). – Р. 255-260.
Видання входить до наукометричних баз Scopus, Web of Science.
12. Шутко В.М., Юрчук А.А., Конин В.В., Колганова О.О. Сплайн-аппроксимация с аналитическими связями для корреляционных последовательностей и модификации оператора свертки - Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Естественные и технические науки. – М.: ООО «Научные технологии». – 2013. – №7/8. – С. 16-20.
12. Шутко В.М., Корнієнко С.П., Колганова О.О. Метод чисельного розрахунку похідної з використанням швидкого сплайн-перетворення - Вісник інженерної академії України. – К.: Вид-во «Інтерсервіс» – 2014. – № 2. – С. 105-110.
У фаховому виданні.

Участь у конференціях і семінарах:
1. Shutko V. and others Method for improving the efficiency of online communication systems based on adaptive multiscale transformation / Shutko V., Kolhanova O., Tereshchenko L., Sitko A., Volkogon V., Kravchenko V., Vasylieva-Shalamova Zh. - 2020 10th International Conference on Advanced computer information technologies ACIT’2020 (Germany, Deggendorf, September 16-18, 2020) – Conference Proceedings. PP. 824-829.
Видання входить до наукометричної бази Scopus
2. Shutko V. and others Analytical Links in the Tasks of Digital Content Compression / Olena Kolganova, Viktoriia Kravchenko, Lidiia Tereshchenko, Volodymyr Shutko, Mykola Shutko, Yevhen Vasiliu 1st International Workshop on Cyber Hygiene & Conflict Management in Global Information Networks (Ukraine, Kyiv, November, 29-30, 2019). CEUR Workshop Proceedings, 2020, PP. 204-214.
Видання входить до наукометричної бази Scopus.
3. Slipukhina, O., Shutko, V., Yanovsky, F.J. 2019 Methods for passive evaluation of distance to lightning Signal Processing Symposium, SPSympo 2019, 2019, PP. 161-166, 8882026
4. S.Kornienko, L.Tereshchenko, O.Kolganova Fast spline transformation for the second derivative calculation ХІV Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА–2019», 23-25 квітня, 2019. – Київ (Україна).
5. Шутко В.М., Попов М. I. Динамічні методи стиснення аудіо даних, Навігація, спостереження та обробка інформації: всеукр. наук.-практ. конф., 22-24 листопада 2017: тези доп. – К., 2017. – С. 35.
6. Шутко В.М., Попов М. I. Стиснення аудіо сигналів на базі вейвлет перетворень Проблеми розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження та організації повітря-ного руху CNS/ATM: наук.-техн. конф., 21 – 23 листопада 2016 р.: тези доп. – К., 2016. – С.118.
7. Шутко В.М., Колганова О.О., Корнієнко С.П., Ковтонюк І.Ю., Шутко М.О. Чисельний розрахунок прискорення транспортних засобів з використанням швидкого сплайн- перетворення Проблеми розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження та організації повітряного руху CNS/ATM: наук.-техн. конф., 21 – 23 листопада 2016 р.: тези доп. – К., 2016. – С. 83.
8. Шутко В.М., Шутко М.О., Корнієнко С.П., Колганова О.О. Метод чисельного розрахунку похідної на основі узагальненого методу найменших квадратів Проблеми навігації і управління рухом : всеукр. наук.-техн. конф., 23-25 листопада 2015 р.: тези доп. – К., 2015. – С. 78.
9. Шутко В.М., Федоренко І.В. Застосування ефекту Доплера в вимірювачі швидкості кровотоку АВІА-2015: міжнар. наук.-техн. конф., 28-29 квітня 2015. – К., 2015. – С. 12.5.
10. V. N. Shutko, O. M. Klyuchko, D. O. Navrotskiy, A. M. Mikolushko Possibility of images recognition in navigation by artificial system - 2014 IEEE 3rd International Conference on Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC) (Kiev, Ukraine, 14-17 Oct. 2014)

Підвищення кваліфікації:
Інститут програмних систем НАН України з 18.02.19 р. по 19.03.19 р.

Посилання на наукометричні профілі:
GoogleScholar:https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=qzxxk90AAAAJ,
Orcid:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56017239300,
ResearcherGate:https://www.researchgate.net/profile/Volodymyr_Shutko.e-mail: shutko@nau.edu.ua, vnshutko@ukr.net