Уланський
Володимир Васильович

доктор технічних наук,
професор

Професор кафедри

Народився 11 лютого 1952 р.

У 1975 році закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації (КІІЦА) за фахом технічна експлуатація авіаційного радіообладнання.

У 1975 – 1984 роках працював інженером, молодшим науковим співробітником і старшим науковим співробітником науково-дослідного сектору КІІЦА.

У 1981 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук у Київському політехнічному інституті.

З 1984 року працював на посаді доцента кафедри авіаційного зв’язку в КІІЦА. У 1989 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук у КІІЦА.

У 1990 - 1995 роках працював професором на кафедрі радіоелектроніки Київського міжнародного університету цивільної авіації.

З 1995 по 2011 рік працював доцентом кафедри авіаційної техніки, а потім професором кафедри електроніки в університеті Аль Фатех (Тріполі, Лівія).

З 2011 року працює професором кафедри електроніки (зараз кафедра електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей) Національного авіаційного університету. Загальний науково-педагогічний стаж (в Україні та за кордоном) 43 роки.

У 2015 році отримав диплом професора технічних наук і ступінь повного доктора технічних наук республіки Польща.

У 2015 році отримав нагороду за найкращу наукову роботу на 4-й Міжнародній конференції "Through-life Engineering Services" в університеті Кренфілда (Cranfield University), Велика Британія.

У 2017 році отримав найвищу ступінь (Fellow) Інститута математики та її додатків (The Institute of Mathematics and its Applications), Велика Британія.

У 2020 році отримав ступінь Senior member Інститута інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE), США.

Є членом редакційної колегії журналу "Наукоємні технології". Рецензує статті у таких журналах, як IEEE Access (США), IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems (США), IETE Journal of Research (Велика Британія), Electronics (Швейцарія), Energies (Швейцарія).

Є постійним членом технічного програмного комітету щорічної міжнародної конференції "IEEE International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO)".

За час науково-педагогічної роботи опублікував понад 170 наукових і методичних праць.

Підготував 5 кандидатів і 2 докторів технічних наук.

У 2017 році проходив останне підвищення кваліфікації в Університеті у Бельсько-Бялій (Польща).

Сфера наукових інтересів: мікрохвильова електроніка, комп’ютерне проектування КМОН інтегральних схем, діагностика та технічне обслуговування систем авіоніки.Напрям навчально-методичної роботи: аналогова електроніка,комп’ютеризоване проектування цифрових і аналогових КМОН інтегральних схем, аналогові та цифрові вимірювальні прилади.Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем у 2020-2021 н.р.:Fundamentals of analog electronics
Аналогові та цифрові вимірювальні прилади
Вимірювальна техніка та основи метрології
Комп'ютерне проектування мікрохвильових електронних схем
Комп'ютеризоване проектування комірок НВІС
Комп'ютерна електроніка
Fundamentals of designing RF low-noise generators

Основні публікації за напрямом «Електронні системи» за останні 10 років:

1. V. Ulansky, A. Raza, “Sinusoidal oscillators operating at frequencies exceeding unity-gain bandwidth of operational amplifiers,” Electronics (Switzerland) 2020, 9, 845, pp. 1-19. (Scopus, Web of Science)

2. V. Ulansky, A. Raza, H. Oun, “Electronic circuit with controllable negative differential resistance and its applications,” Electronics (Switzerland) 2019, 8, 409, pp. 1-20. (Scopus, Web of Science)

3. V. Ulansky, I. Terentyeva, “Availability modeling of a digital electronic system with intermittent failures and continuous testing,” Engineering Letters (Hong Kong) 2017, 25, 3, pp. 104-111. (Scopus, Web of Science)

4. V.V. Ulansky, I.A. Machalin, Hassan Elsherif, “UHF voltage-controlled oscillator with inductive feedback,” Proceedings of 2017 IEEE 37th International Conference on Electronics and Nanotechnology, April 18-20, 2017, Kyiv, Ukraine, pp. 475-479. (Scopus, Web of Science)

5. V.V. Ulansky, S.F. Ben Suleiman, H.M. Elsherif, M.F. Abusaid, “Optimization of NDR voltage-controlled oscillators for microwave applications,” Proceedings of 2016 IEEE 36th International Conference on Electronics and Nanotechnology, April 16-21, 2016, Kyiv, Ukraine, pp. 353-357. (Scopus, Web of Science)

6. V.V. Ulansky V.V., H.M. Elsherif, “A voltage-controlled oscillator based on negative inductance converter,” Proceedings of the 2015 IEEE XXXV Int. Conf. on Electronics and Nanotechnology, Kyiv, Ukraine, April 2015, pp. 508-511. (Scopus, Web of Science)

7. V.V. Ulansky, A.A. Kolesnik, H.M. Elsherif, “High-performance VCO for VHF air-band transceiver," Proceedings of the 2014 IEEE XXXIV Int. Conf. on Electronics and Nanotechnology, Kyiv, Ukraine, April 2014, pp. 378-382. (Scopus, Web of Science)

8. V.V. Ulansky, H.M. Elsherif, “A new method of designing UHF FET Colpitts oscillator,” Proceedings of the 2014 IEEE XXXIV Int. Conf. on Electronics and Nanotechnology, Kyiv, Ukraine, April 2014, pp. 388-392. (Scopus, Web of Science)

9. V.V. Ulansky, A.A. Kolesnik, H.M. Elsherif, “A new high-performance OPA based VCO for microwave applications,” Proceedings of the 2014 IEEE Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium (MRRS), Kyiv, Ukraine, Sep. 2014, pp. 50-53. (Scopus, Web of Science)

10. V.V. Ulansky, H.M. Elsherif, “Optimization of LC voltage-controlled oscillators in 90-nm CMOS technology for 3G transceivers,” Proceedings of the 2013 IEEE XXXIII Int. Conf. on Electronics and Nanotechnology, Kyiv, Ukraine, April 2013, pp. 85-89. (Scopus, Web of Science)

11. V.V. Ulansky, S.F. Ben Suleiman, “Negative differential resistance based voltage-controlled oscillator for VHF band,” Proceedings of the 2013 IEEE XXXIII Int. Conf. on Electronics and Nanotechnology, Kyiv, Ukraine, April 2013, pp. 80-84. (Scopus, Web of Science)

12. V.V. Ulansky, S.F. Ben Suleiman, “A low phase-noise GaAs FET/BJT voltage-controlled oscillator for microwave applications”, Proceedings of the 2013 Int. Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves, Kharkiv, Ukraine, 23-28 June 2013, pp. 407-414. (Scopus)

13. V.V. Ulansky, V.G. Antoshkin, D.S. Draga, O.S. Ponomarev, “The design and optimization of voltage-controlled oscillators in 0.13?m CMOS technology for 3G and Bluetooth transceivers,” Proceedings of the fifth world congress “Aviation in the XXI-st century”, V. 2. - Kyiv: NAU, 2012. - P. 3.7.26-3.7.30.

14. V. Ulansky, “Low phase-noise HEMT microwave voltage-controlled oscillator,” Proceedings of the 2011 IEEE Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium, Kyiv, Ukraine, Aug. 2011, pp. 55-58. (Scopus)

15. V.V. Ulansky, “A voltage-controlled oscillator based on negative capacitance converter,” Електронікатасистемиуправління 2011, № 2(28), C. 21-30.

16. V.V Ulansky, M.S. Fituri, I.A. Machalin, “Mathematical modeling of voltage-controlled oscillators with the Colpitts and Clapp topology,” Електронікатасистемиуправління 2009, № 1(19), C. 82-90.

Основні конференції, симпозіуми та конгреси, в яких брав участь за останні 10 років:

- 2011 IEEE Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium (Kyiv, 2011);
- 2013 IEEE International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (Kharkiv, 2013);
- 2013 IEEE XXXIII International Scientific Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO)(Kyiv, 2013);
- 2014 IEEE Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium (Kyiv, 2014);
- 2014 Asia-Pacific Conference on Electronics and Electrical Engineering (Shanghai, China, 2014);
- 2014 IEEE 34th International Scientific Conference on Electronics and Nanotechnology(ELNANO) (Kyiv, 2014);
- World Conference on Control, Electronics and Electrical Engineering (Shanghai, China, 2015);
- 2015 IEEE 35th International Scientific Conference on Electronics and Nanotechnology(ELNANO) (Kyiv, 2015);
- World Congress on Engineering (London, UK, 2015);
- World Congress on Engineering and Computer Science (San Francisco, USA, 2015);
- 4th International Conference on Through-life Engineering Services (Cranfield, UK, 2015);
- 2016 IEEE Aerospace Conference (Big Sky, Montana, USA, 2016);
- 2016 IEEE 36th International Scientific Conference on Electronics and Nanotechnology(ELNANO) (Kyiv, 2016);
- International Symposium on No Fault Found (Cranfield, UK, 2016);
- 9th IMA International Conference on Modelling in Industrial Maintenance and Reliability (London, UK, 2016);
- 19th World Conference on Non-Destructive Testing (Munich, Germany, 2016);
- 5th International Conference on Through-life Engineering Services (Cranfield, UK, 2016);
- 2017 IEEE Aerospace Conference (Big Sky, Montana, USA, 2017);
- 2017 IEEE 37th International Scientific Conference on Electronics and Nanotechnology(ELNANO) (Kyiv, 2017);
- 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), (Kyiv, 2017);
- First World Congress on Condition Monitoring – WCCM 2017 (London, UK, 2017);
- 2018 IEEE Aerospace Conference (Big Sky, Montana, USA, 2018);
- 6th International Conference on Through-life Engineering Services (Cranfield, UK, 2018);
- 2020 IEEE Aerospace Conference (Big Sky, Montana, USA, 2020).