Габрусенко
Євген Ігорович

кантидат технічних наук,
доцент

Доцент кафедри

Народився 28 листопада 1958 р.

У 1985 році закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації (КІІЦА) за фахом технічна експлуатація авіаційного радіообладнання.

У 1985 – 1989 роках працював асистентом кафедри теоретичної радіотехніки та навчався в аспірантурі КІІЦА.

У 1989 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук у Ризькому інституті інженерів цивільної авіації.

З 1989 року працював на посаді асистента, з 1991 р. - доцента кафедри технічної електродинаміки КІІЦА, який далі реформований в Національний авіаційний університет.

З 1992 до 1995 рр. був заступником декана Факультету авіаційного радіоелектронного обладнання.

У 1993 році отримав учене звання доцента по кафедрі технічної електродинаміки, яка у 2014 році реформувалась у кафедру радіоелектронних пристроїв та систем, а в 2020-м – в кафедру електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та Інтернету речей.

У 2017 році проходив останнє підвищення кваліфікації в Національному технічному університеті України «КПІ ім.. І.Сікорського».

Сфера наукових інтересів: теорія електромагнітних хвиль, поширення радіохвиль, математичне моделювання процесів в електронних пристроях, радіомоніторинг та електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів.

Напрям навчально-методичної роботи: основи теорії електромагнітних хвиль, основи математичного моделювання та автоматизоване проектування електронних пристроїв та систем, оптимізація проектних рішень.

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем у 2020-2021 н.р.:

Теорія електромагнітного поля
Основи теорії електромагнітних хвиль
Основи математичного моделювання електронних пристроїв
Моделювання електронних пристроїв та систем


Основні публікації за напрямом «Електронні системи» за останні 10 років:

1. В.О.Іванов, Є.І.Габрусенко, Л.В.Сібрук. Електродинаміка та пристрої надвисоких частот. Навчальний посібник з грифом МОНУ. – Київ: НАУ-друк, 2010. – 312 с.

2. Є.І.Габрусенко, Г.Ю. Лаванов, М.О.Лаванова. Аналіз впливу теплових втрат у ближній зоні терміналу на розбіжність зон досяжності стільникового зв’язку. Захист інформації. – К.: НАУ, 2010. – Вип. 17. с. 165 – 171.

3. Ivashko I., Gabrousenko Ye., Yanovsky F. Theoretical and experimental results on recognition of polarized signal multipath propagation in secondary radar and multilateration systems. 2011 Microwaves, radar and remote sensing symposium IEEE/ Proceedings Kiev, August 25-27, 2011, p. 296-300.

4. Gabrousenko Ye.I., Zadorozhny R.O., Lesnyk A.V. Determination of Unmanned Aerial Vehicle stable connection distance under the influence of woodland. Electronics and Control Systems No 1 (35) 2013, p.126-129.

5. Іванов В.О., Ільницький Л.Я., Габрусенко Є.І., Щербина О.А. Електромагнітна сумісність радіоелектронної апаратури. Навчальний посібник с грифом МОНУ. – Київ: НАУ, 2014.- 312 с.

6. Габрусенко Є.І., Павлов В.Г., Михальчук І.І. Запобігання витоку інформації у бездротових мережах. Безпека інформації: зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2014. – Том 20 № 1 (2014). – С. 17-20.

7. Gabrousenko Ye., Machalin I., Taranenko A. Radiowaves propagation model of unmanned aerial system data. 2015 IEEE 3rd International Conference Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developpement/ Proceedings Kiev, October 13-15, 2015, p. 254-257.

8. В.О.Іванов, Є.І.Габрусенко, Л.В.Сібрук. Теорія електромагнітного поля. Навчальний посібник с грифом вченої ради НАУ. – Київ: НАУ, 2017.- 312 с.

9. Ye.I.Gabrousenko, V.V. Pilinsky, V.S. Lazebny. Protection of Direct Current Circuits of Unmanned Aerial Vehicle by Screen. 2017 IEEE 4rd International Conference Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developpement / Proceedings Kiev, October 17-19, 2017, pp. 163-166.

10. Габрусенко Є.І. Основи математичного моделювання електронних пристроїв. Лабораторний практикум. – К.: НАУ, 2018. – 32 с.

11. A.G.Taranenko, Ye.I.Gabrousenko, A.G.Holubnychyi. Estimation of Redundant Radionavigation System Reliability. 2018 IEEE 5th International Conference Methods and Systems of Navigation and Motion Control/ Proceedings Kiev, October 16-18, 2018, pp. 28-32.

12. Ye.I.Gabrousenko, A. G. Holubnychyi, Zhengbing Hu, A.G. Taranenko, F. J.Yanovsky. Estimation of Electromagnetic Shielding Efficiency. Telecommunications and Radio Engineering, 2019, vol. 78, issue 2, pp. 181-189.

13. В.О.Іванов, Є.І.Габрусенко, Л.В.Сібрук, О.С.Задорожний. Електромагнітна сумісність електронних пристроїв та систем. Лабораторний практикум для спеціальності 171 «Електроніка». – К.: НАУ, 2019. – 60 с.

14. A.G.Taranenko, Ye.I.Gabrousenko, A. G. Holubnychyi. Operational reliability management of the reserved electronic system. Electronics and control systems No1(63), 2020, pp. 86-92.

Основні конференції, симпозіуми та конгреси,
в яких брав участь за останні 10 років:

- 2011 IEEE Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium (Kyiv, 2011);
- 2015 IEEE 3rd International Conference Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developpement (Kyiv, 2015);
- Актуальні питання забезпечення кібернетичної безпеки та захисту інформації (Київ, 2015);
- 2018 IEEE 5th International Conference Methods and Systems of Navigation and Motion Control (Kyiv, 2018).