Азнакаєв
Емір Ганєєвич

доктор фізико-математичних наук,
професор

Професор кафедри

Народився у 1951 році у Києві, Україна.

Працював молодшим науковим співробітником на фізичному факультеті Київського державного університету у 1973-1977 рр.У 1977-2001 рокахпрацювавасистентом, доцентом, професором кафедри фізики Київського міжнародного університету цивільної авіації (КМУЦА, зараз Національний авіаційний університет) і у той же час займався науковою роботою в Інституті гідромеханіки Академії наук України. Захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук у 1980 році (Інститут гідромеханіки Академії наук України). Дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора фізико-математичних наук захистив в 1989 році (Казанський університет, Казань). З 2001 року працює професором кафедри радіоелектроніки (зараз кафедра ЕРМІТ)Національного авіаційного університету. Являвся членом наукових товариств з біомедичної інженерії (США,2002 р.) та матеріалознавства (США, 1992р.), Європейського товариства з матеріалознавства (Франція 1992р.), Оптичного товариства імені Рождественського (Росія, 1994р.), міжнародних наукових товариствSPIEта IEEE. Має дипломи професора по кафедрі радіоелектроніки та доцента по кафедрі фізики. Він має більше 300 наукових праць. Він є добре відомим фахівцем у галузі біофізики, статистичної фізики та процесів переносу у щільних середовищах. У 1999 році закінчив університетський курс з англійської мови та курси з англійської мови у школі ім. Джефферсона (м. Шарлоттесвиль, США) у 2002 роціта „Mini-MedicalSchool” в університеті Вірджинії (США, 2002 р.). У 2001-2002 навчальному роціяк VisitingProfessorпроводив наукові дослідження накафедрі біомедичної інженерії університету Вірджинії (США) та на інженерному факультеті університету Саутгемптона (Велика Британія, 2015 р.). Його наукові досягнення були відзначені у міжнародних виданнях “Who’sWhoinScienceandEngineering”, 2002 and “Who’sWhointheWorld”, 2007, NewYork (www.marquiswhoswho.com) та „2000 Outstanding Scientists of the 21st Century”, Вид-во : IBC (Кембридж, Англія, 2002).

Викладацька діяльність: автор більше 10 навчально-методичних посібників та праць,в тому числі з грифом МОНУ та англійською мово,, низки робочих навчальних планів та програм навчальних дисциплін. На кафедрі електроніки забезпечує дисципліни українською та англійскою мовами «Основи математичного моделювання процесів в електронних пристроях», «Біофізика», «Математичні методи оптимізації в електроніці», «Фізика малорозмірних ефектів», «Прикладна оптоелектроніка»та ін.

Член спеціалізованих Вчених рад з захисту дисертацій К26.062.13 та Д 26.062.19. Член оргкомітетів та рецензент міжнародних наукових конференцій. Заступник голови Галузевої експертної ради 15 Національного агентства із забезпечення якості освіти.

Науковий керівник, відповідальний виконавець та виконавець держбюджетних та кафедральних науково-дослідних робіт у 2001-2020 рр. Виконавець міжнародного українсько-австрійського науково-дослідного проекту 2019-2020 рр. Керівник наукових робіт студентів-учасників та переможців Всеукраїнських конкурсів наукових робіт студентів. Організатор міжнародних наукових конференцій студентів у Національному авіаційному університеті.Був Головою Ради молодих вчених університету, заступником директора Інституту новітніх технологій НАУ (2002 – 2004) р.р.

Вибрані опубліковані праці:

1. A.D. Boardman, Yu. G. Rapoport, D.E. Aznakayeva, E.G. Aznakayev, V. V. Grimalsky; MeiZhang (ed.). Graphene Metamaterial Electron Optics: Excitation Processes and Electro-Optical Modulation:Handbook of Graphene: Volume 3,Wiley Publ., 492 p., USA, 2019.

2. Aznakayev E.G.; Aznakayeva D.E., Biophysics. Textbook: NAU Publisher, 308 p., Kiev, 2014.

3. Aznakayev E.G.; Aznakayeva D.E., Biomedical Engineering.Textbook: NAU Publisher, 384 p., Kiev, 2017.

4. PyanikhB.Ye., Aznakayev E.G., Bidnyi M.S. Electric and Electronic Cirquit Theory. Electric Cirquits.- Textbook: NAU Publisher, 242 p., Kyiv, 2015.

5. Азнакаєв Е.Г. Моделювання біомедичних процесів. Геноміка.- Вид-во Освіта України, Київ, 2011. – 428 с.

6. П’яних Б.Є., Азнакаєв Е.Г., Вишнівський О.В. Нелінійна теорія електронних кіл.– Вид-во НАУ, Київ, 2010.– 232 с.

7. Азнакаєв Е.Г. Біомедична інженерія.– Вид-во НАУ, Київ, 2007. – 393 p.

8. Азнакаєв Е.Г. Біофізика.– Вид-во НАУ, Київ, 2005. – 304 p.

9. Aznakayev E.G. Problems in Physics. Mechanics.- NAU Publ.., Kiev, 2000. – 145 p.

10. Азнакаев Э.Г. Третьяков И.Г., Шевеля В.В.Электричество. – Вид-во КИИГА, Київ, 1993. - 110 p.

11. Азнакаев Э.Г. Третьяков И.Г., Шевеля В.В.Магнетизм. – Вид-во КИИГА, Київ, 1992. - 80 p.

12. D.E.Aznakayeva, I.A. Yakovenko, E.G. Aznakayev, Passive Acoustic Graphene Nanosensor Modeling, IEEE arhiv.org, p. 4, September, 2016.

13. AznakayevaD.E., Yakovenko L.A., Aznakayev E/G., Numerical Calculation of Passive Acoustic Graphene Nanosensor Parameters, IEEE arhiv.org , p.4 , September, 2016.

14. Melnikov D.E., Aznakayeva D.E., Aznakayev E.G., Cardiac Electric Signals Formation Modeling, Electronics and Control Systems, 1 (43), pp. 115 – 119, 2015.

15. Aznakayev E.G., Aznakayeva D.E., Excitation Processes Modeling in Two-Layer Graphene, Paper for IEEE Intern. Conf. ‘ELNANO 2013’, Kiev, Ukraine, pp. 195 – 199, 2013.

16. Aznakayev E.G., Aznakayeva D.E., Classification, Identification and Detection of Biological Agents with Graphene Nanosensor: Paper for IEEE 4rd Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium ‘MRRS-2014’, Kiev, Ukraine, pp. 107 – 110, 2014.

17. Aznakayev E.G., Aznakayeva D.E., Solution of ordinary differential equations and partial derivatives equations with method of integral transformations, Journ. Electronics and Control Systems, Kiev, 21, pp. 116 – 119, 2009.