Освітньо-професійні програми спеціальностіОсвітньо-професійна програма "Фізична та біомедична електроніка" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 153 "Мікро- та наносистемна техніка" (2023 р.)Навчальні плани підготовки здобувачів вищої освітиРобочий навчальний план № РМ-2-176/23

                                         Кафедральний E-mail -mail:   kafre@ukr.net