Сініцин
Рустем Борисович

кандидат технічних наук,
доцент

Доцент кафедри

Сініцин Рустем Борисович у 1974 році закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю “Технічна експлуатація авіаційного радіообладнання ”.

В Національному авіаційному університеті працює з 1974 року. Загальний трудовий стаж складає 45 роки. Стаж педагогічної роботи – 35 років в НАУ - 35 років.

Автор 94 наукових та навчально-методичних праць.

На посаді доцента кафедри електроніки НАУ працює з 01.12.2000 р. по теперішній час.

Основні навчальні дисципліни: «Аналогова схемотехніка», «Основи аналогової електроніки» для студентів, які навчаються по ОП 171 "Електронні системи".

Пройшов стажування у Інституті електродинаміки НАН України.

Р.Б. Сініцин бере участь у науково-методичній, навчально-організаційній та виховній роботі кафедри, університету, є куратором академічної групи;

- є членом програмного комітету наукових конференцій “Microwave Radar Week–2016”, “International Radar Symposium 2016” у Кракові, Польща; “Signal Processing Symposium–2015” у Варшаві, Польща; International Radar Symposium 2020 ( IRS 2020) - 9th Microwave and Radar Week MRW-2020, Польща; the 6th Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium (MRRS-2020), Україна; MRRS-2017, Україна; the 10th Signal Processing Symposium (SPSympo-2021), Польща;

- є відповідальним за дипломне проектування кафедри;

- приймав участь в роботі приймальної комісії, в агітаційній роботі з набору абітурієнтів до вступу в НАУ, виступає перед шкільною молоддю як міста Києва, так і області, залучає випускників шкіл до вступу в НАУ.

За останні 10 років опубліковано 30 наукових статей, з яких 25 входять до наукометричної бази Scopus.

Зроблені виступи на міжнародних наукових конференціях у Києві, Варшаві, Кракові, Тель-Авіві та Амстердамі.

Прочитана лекція «Non-Parametric algorithms of signal processing for active and passive MIMO noise acoustic radars» в Болгарської Академії Наук в рамках «Дни на отворени врати по проекта AComIn».

Вибрані опубліковані праці:

1. Бойко І.Ф., Давлет’янц О.І., Сініцин Р.Б. та ін. Статистична радіотехніка: Навч. посібник. – К.: КМУЦА. 1998. – 124 с.

2. Бойко І.Ф., Іваницький Є.С., Сініцин Р.Б. Детерміновані сигнали та їх спектри: Лабораторний практикум. – К.: НАУ, 2007. – 96 с.

3. Rustem B. Sinitsyn, Felix J. Yanovsky, MIMO Radar Copula Ambiguity Function, Proceedings of the 9th European Radar Conference, 2012, Amsterdam, The Netherlands, 2012 EuMA, pp. 146-149.

4. F. J. Yanovsky, A.N. Rudiakova, R.B. Sinitsyn, and Yu.A. Averyanova Copula Analysis of Full Polarimetric Weather Radar Complex Signals Proceedings of the 13th European Radar Conference, 2016 EuMa, pp. 197 – 200.

5. R.B. Sinitsyn and F.J. Yanovsky, Non-Parametric Signal Processing in Noise Radar. Applied Radio Electronics, 2013, Vol. 12, No. 1, pp. 72-78.

6. R.B. Sinitsyn and F.J. Yanovsky, Copula Ambiguity Function for Wideband Random Radar Signals, The International IEEE Conference on Microwaves, Communications Antennas and Electronic Systems, Tel-Aviv, Israel, November 7-9, 2011, 5 pp.

7. Sinitsyn R.B., Yanovsky F.J. Kernel Estimates of the Characteristic Function for Radar Signal Detection Proc. 2nd European Radar Conference, EuMA, IEEE. – Paris (France). – 2005. – P. 53-56.

8. Sinitsyn R.B., Yanovsky F.J Ultrawideband Signal Processing Algorithms for Radars and Sodars Proceedings Third International Conference on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals, Sevastopol (Ukraine). – 2006. – P. 66-71.