Мірошниченко
Олександра Сергіївна

кандидат технічних наук,
доцент

Доцент кафедри

Народилась 20 вересня 1980 р.

У 2003 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за Спеціальністю фізична та біомедична електроніка.

У 2003-2009 роках працювала інженером, асистентом у Національному авіаційному університеті.

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук у Національному авіаційному університеті.

З 2014 року працює за сумісництвом у Науково-виробничому об’єднанні "Телеоптика" на посаді менеджера з систем якості.

З 2015 року і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри електроніки (зараз кафедра електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та Інтернету речей).

Рецензує статті щорічної міжнародної конференції "IEEE International Conferenceon Electronics and Nanotechnology (ELNANO)".

Сфера наукових інтересів: обробка медичних зображень та автоматичний пошук патологій, цифровий рентгенівський томосинтез.Напрям навчально-методичної роботи: медична акустоелектроніка, біомедичні системи променевої діагностики, біомедичні системи функціональної діагностики, стандартизація та сертифікація електронної техніки, сертифікаційні випробування медичної техніки.Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем у 2020-2021 н.р.Медична акустоелектроніка
Менеджмент якості біомедичної техніки
Діагностично-лікувальні комплекси
Стандартизація та сертифікація електронної техніки
Основи біомедичних знань
Сертифікаційні випробування біомедичних систем
Променева діагностично-терапевтична техніка
Первинні перетворювачі рентгенівських зображень

Основні публікації за напрямом «Електронні системи» за останні 10 років:

1. S. Miroshnychenko, O Miroshnychenko, A Nevgasymyi, Y Khobta. Reduction of x-ray doses in chest tomosynthesis. 2018 IEEE 38th International Conferenceon Electronics and Nanotechnology (ELNANO). Pp. 398-401;

2. S. Miroshnichenko, A. Nevgasymyi, O. Miroshnichenko, Y. Khobta, N. Miroshnichenko. Features Of Images Obtained by Examinations Of Large Animals On X-Ray Tomosynthes is Units. 2019 IEEE 39th International Conferenceon Electronics and Nanotechnology (ELNANO). Pp 536-541;

3. S. Miroshnichenko, O. Miroshnychenko, Y. Khobta. Optimization of operating parameters for examinations of racehorseson x-ray tomosynthesis units. 2019 IEEE 20th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE). Pp 1-4;

4. Digital X-ray Tomosynthes is Applications for Screening Racehorse Bone Tissue. S. Miroshnichenko, O. Miroshnychenko, Y. Khobta. 2020 IEEE 40th International Conferenceon Electronics and Nanotechnology (ELNANO). 526-529.

Основні конференції, симпозіуми та конгреси, в яких брала участь
за останні 10 років:

- 2016 IEEE 36th International Conferenceon Electronics and Nanotechnology (ELNANO);
- 2018 IEEE 38th International Conferenceon Electronics and Nanotechnology (ELNANO);
- 2019 IEEE 39th International Conferenceon Electronics and Nanotechnology (ELNANO);
- 2019 IEEE 20th International Conferenceon Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE);
- 2020 IEEE 40th International Conferenceon Electronics and Nanotechnology (ELNANO);
- 2020 IEEE International Symposiumon Electronics and Telecommunications (ISET) (Timisoara, November 05 - 06 2020).
- ІX міжнародній конференції „Медична фізика – сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології”.