Завідувач кафедри

Морозова
Ірина Володимирівна

кандидат технічних наук,
доцент,
завідувач кафедри
Електроніки, робототехніки і
технологій моніторингу та
інтернету речей

Завідувач кафедри

Звернення професора кафедри Яновського Фелікса Йосиповича до абітурієнтів!

Дорогі друзі!

Незважаючи на те, що ми намагаємося працювати з абітурієнтами та їхніми батьками протягом усього року, ми щорічно з хвилюванням чекаємо вступної компанії. Адже від того, які студенти прийдуть до нас на перший курс, залежить дуже багато: і якість майбутніх випускників, і подальший розвиток кафедри, факультету, та й усього університету, і наше життя на найближчі роки, і мікроклімат у нашому науково-педагогічному колективі. Але головним є те, що з цим пов'язане майбутнє України, нашої Батьківщини. Україна зберігає високий науково-технічний і педагогічний потенціал, який (ви це самі побачите) досить характерно представлений яскравими індивідуальностями, що складають колектив нашої кафедри. Саме зараз настав час великих змін у житті країни. І ви повинні бути добре підготовленими до нових умов у період вашої активної роботи як майбутніх фахівців. Наше завдання - передати наші знання й досвід вам, дорогі наші потенційні студенти.

Національний авіаційний університет, прагнучі виправдовувати сталу репутацію одного із флагманів вітчизняної вищої освіти, постійно вдосконалює навчальні плани, уводить у навчальний процес нові сучасні спеціальності.

Цього року ми здійснюємо набір абітурієнтів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (чотири роки) за двома спеціальностями:

1. Мікро- та наносистемна техніка
2. Електроніка

В рамках цих спеціальностей для вас відкриті такі освітньо-професійні програми, як Програмно-апаратні засоби криптографічного захисту безпілотних аерокосмічних комплексів, Електронні системи, Електронні технології інтернету речей, Комп’ютеризовані засоби моніторингу використання частотного ресурсу, Мікро- та наноелектроніка.

Випускники шкіл та інших середніх навчальних закладів поточного і минулих років можуть поступати на перший курс. Випускники технікумів і прирівняних до них закладів відповідного профілю можуть бути прийняті відразу на 2-й, а іноді навіть на 3-й курс.

Крім того, ми набираємо бакалаврів для підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» (півтора роки) за освітньо-професійними програмами:

176 Фізична та біомедична електроніка
171 Електронні системи
171 Електронні технології інтернету речей

У цьому вступному слові хочу лише наголосити на тому, що будь-яка інтелектуальна робота в усіх сучасних професіях, будь-які дослідження виконуються за допомогою сучасної обчислювальної техніки, яку наші студенти досконало засвоюють у процесі навчання. Причому це здійснюється як на рівні користувача, так і на рівні професіонала-програміста і фахівця з апаратних компонентів сучасної комп'ютерної техніки.

Усі найбільш видатні досягнення в галузі обчислювальної техніки і радіоелектроніки сьогодні пов'язані з розвитком мікроелектроніки. Мікропроцесори і персональні комп'ютери, роботи і апаратура космічного зв'язку, відеотехніка та інтелектуальні системи управління – все це створюється фахівцями в області мікроелектроніки на основі сучасних інтегральних мікросхем.

Тому випускники кафедри успішно працюють не тільки в галузі створення й обслуговування сучасного біомедичного обладнання і електронних систем різноманітного призначення (включаючи автомобільну, авіаційну і банківську електроніку), але й комп’ютеризованих систем управління, контрольно-вимірювальної апаратури, телекомунікаційного устаткування, криптографії й захисту інформації, мереж зв'язку і передачі даних на базі сучасних комп’ютерів, мікропроцесорів, мікроконтролерів і програмованих інтегральних мікросхем.

Відмінна комп'ютерна підготовка, знання англійської мови і достатня фізико-математична підготовка, пов'язана з моделюванням фізичних ефектів у мікро- і наноелектронних структурах, а також знання схемотехники, дозволяють випускникам кафедри легко адаптуватися в різноманітних умовах і забезпечують успіх на будь-якій роботі.

На кафедрі електроніки створені всі умови для якісного навчання студентів, творчого розвитку їх здібностей у студентському науковому товаристві, що дозволить майбутнім спеціалістам проявити себе у будь-яких колективах, як в Україні, так і в інших країнах світу.

Ми запрошуємо Вас на навчання для отримання найсучасніших та найцікавіших спеціальностей:

- 176 «Мікро- та наносистемна техніка»
- 171 «Електроніка»

З повагою,
Ф. Яновський


конт.тел. кафедри 406-71-30    Персональний E-mail -mail:   iryna.morozova@npp.nau.edu.ua

                                         Кафедральний E-mail -mail:   kafre@ukr.net