Робочі програми навчальних дисциплін

Робоча програма навчальної дисципліни "Ділова іноземна мова"Робоча програма навчальної дисципліни "Філософські проблеми наукового пізнання"Робоча програма навчальної дисципліни "Методологія прикладних досліджень в сфері електроніки"Робоча програма навчальної дисципліни "Комп'ютеризоване проектування комірок НВІС"Робоча програма навчальної дисципліни "Авіаційні радіоелектронні системи"Робоча програма навчальної дисципліни "Моделювання електронних пристроїв та систем"Робоча програма навчальної дисципліни "Електронні пристрої радіомоніторингу"Робоча програма навчальної дисципліни "Мікрохвильові та випромінювальні технології електроніки"Робоча програма наукново-дослідної практики у сфері електронних приладів та пристроївРобоча програма переддипломної практики