ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра була створена в 1962 році як загально-технічна кафедра теоретичних основ радіотехніки на факультеті радіотехніки. Протягом існування кафедри її завідувачами були: доктор техн. наук, професор К. Круковський - Синевич (1962 - 1976), кандидат техн. наук, доцент Р. Беляков (1976 - 1979), доктор техн. наук, професор Р.Карташов (1979 - 1985), кандидат техн. наук, доцент В. Іванов (1985 - 1987).

З 1987 після реорганізації кафедри теоретичних основ радіотехніки в кафедру радіоелектроніки, її понад 20 років очолював доктор техн. наук, професор А. Білецький.

З 2008 року кафедру радіоелектроніки очолює доктор техн. наук, профессор Ф. Яновський.

У 2000 році кафедра стає випусковою за спеціальністю 8.091002 "Біотехнічні і медичні апарати і системи". В 2004 році розпочато підготовку фахівців зі спеціальності 7.090803 "Електронні системи" і спеціальності 7.090804 "Фізична і біомедична електроніка“ . З 2007 року кафедра веде підготовку бакалаврів за двома напрямами підготовки: 6.050802 "Електронні пристрої та системи" та 6.050801 "Мікро- і наноелектроніка" , а також готує спеціалістів і магістрів за спеціальностями 8.09080102 "Фізична і біомедична електроніка“ і 8.09080202 "Електронні системи".

З 26.06.2013 кафедра електроніки увійшла до складу Інституту аеронавігації.

У 2020 році кафедру (у складі Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій (ФАЕТ)) перейменовано в кафедру електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей.

З 1 липня 2020 року кафедру очолює д.т.н., професор Шутко Володимир Миколайович.