Білецький
Анатолій Якович

доктор технічних наук,
професор

Професор кафедри

Народився 14 вересня 1939 р.

У 1962 році закінчив з відзнакою Київський інститут інженерів цивільного повітряного флоту (КІІЦПФ – КІІЦА – КМУЦА – НАУ) за фахом технічна експлуатація авіаційного радіообладнання літаків.

У 1962 – 1964 роках працював інженером з технічної експлуатації бортового радіоелектронного обладнання літаків в авіатехнічної базі аеропорту Толмачово (м. Новосибірськ).

У 1964 році поступив до аспірантури КІІЦА і в 1966 році достроково захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.

З 1966 по 1985 рокі працював на посадах асистента, ст. викладача, доцента кафедри бортового радіоелектронного обладнання літаків та кафедри технічної наземного авіаційного радіоелектронного обладнання. З 1966 по 1969 рокі працював за сумісництвом заступником декана факультету авіаційного радіоелектронного обладнання (ФАРЕО).

У 1985 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук у КІІЦА.

У 1986 році обраний деканом ФАРЕО, обіймаючи цю посаду на протязі трьох років.

З 1987 по 2008 рокі працював завідувачем кафедри радіоелектроніки ФАРЕО. Звання професора по кафедрі радіоелектроніки отримав у 1988 році.

У 1989 році призначений на посаду проректора з наукової роботи НАУ, на якій працював до грудня 2001 року.

З 2008 року по теперішній час – професор кафедри радіоелектроніки (зараз кафедра електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей) НАУ. Загальний науково-педагогічний стаж роботи 54 роки.

Обіймаючи посаду проректора з наукової роботи КМУЦА – НАУ в 1995-1999 роках очолював Державну міжгалузеву науково-технічну програму «Розробка та створення сучасних засобів, матеріалів та ресурсозберігаючих технологій для підвищення ефективності експлуатації цивільної та військової авіації України», яка була затверджена Розпорядженням КМ України від 27.06.95 р. за № 384р. За результатами виконання програми у 2000 році Указом Президента України присвоєно почесне звання «Лауреата Державної премії України за роботу в галузі літакобудування».

Рішенням вченої ради НАУ у 2010 році присвоєно звання почесного професора НАУ.

Указом Президента України № 590/2011 від 20 травня 2011 року присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Нагороджений медалями з нагоди «1500 річчя Києва», та «Ветеран праці».

Підготував 10 кандидатів та двох докторів технічних наук.

Є членом редакційних колегій журналу «Безпека інформації» та електронного журналу «Комп’ютерні науки та кібербезпека».

Очолював та входив до складу багатьох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. Зараз є членом двох спеціалізованих вчених рад Д 26.062.08 та Д 26.062.17.

За час науково-педагогічної роботи підготував 10 кандидатів та двох докторів технічних наук. Опублікував понад 400 наукових і науково-методичних праць.

Є засновником та гарантом освітньої професійної програми «Програмно-апаратні засоби криптографічного захисту безпілотних аерокосмічних комплексів».

У 2018 році проходив останнє підвищення кваліфікації в Національному університеті України ім. Т. Г. Шевченка.

Сфера наукових інтересів: цифрова обробка сигналів; дискретні перетворення Фур’є, Віленкіна-Крестенсона та Грея; алгебраїчні структури і модулярна арифметика; узагальнені матричні перетворення Галуа-Фібоначчі; завадостійке кодування та криптографічний захист інформації.

Напрям навчально-методичної роботи: алгоритмічне-програмне забезпечення комп’ютеризованого проектування систем завадостійкого кодування та криптографічного захисту цифрових даних.

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем у 2020-2021 н.р.

Основи завадостійкого кодування
Завадостійкого кодування та криптографічний захист інформації
Практична криптологія
Криптографічний захист в системах Інтернету речей

Основні опубліковані праці:

1. Білецький А. Я., Морозова І. В. Основи спектрального аналізу. / А. Я. Білецький, І. В. Морозова. – К.: Print, 2020. – 224 с.

2. Beletsky A. Ya. Algebraic foundations of Coding Theory and Cryptography. / A. Ya. Beletsky, N. M. Glazunov, D. A. Navrotskyi. – Киев, «Мастер-Принт», 2018. – 160 p.

3. Белецкий А. Я. Основы теории помехоустойчивого кодирования. / А. Я. Белецкий. – Киев, «Мастер-Принт», 2018. – 326 с.

4. Beletsky A. Ya. Fundamentals of Spectral Analysis. / A. Ya. Beletsky, A.V. Vishnevsky, O. Ye. Bugaev. – Agrar Media Group, NAU, 2017. – 256 p.

5. Белецкий А. Я. Алгебраические основы теории кодирования и криптографии. / А. Я. Белецкий. – Аграр Медиа Груп, 2017. – 176 с.

6. Белецкий А. Я. Обобщенные коды Грея. Научная монография. / А. Я. Белецкий. – Аграр Медиа Груп, 2017. – 232 с.

7. Белецкий А. Я. Квазиэквидистантные коды и скоростные счетчики. Научная монография. / А. Я. Белецкий. – Palmarium Academic Publishing, Germany, 2016. – 276 с. ISBN 978-3-659-60429-4.

8. Белецкий А. Я. Дискретные ортогональные базисы Виленкина-Крестенсона функций Научная монография. / А. Я. Белецкий. – Palmarium Academic Publishing, Germany, 2015. – 232 с. ISBN 978-3-659-60300-6.

9. Белецкий А. Я. Обобщенные коды Грея. Научная монография. / А. Я. Белецкий. – Palmarium Academic Publishing, Germany, 2014. – 208 с. ISBN 978-3-639-68389-9.

10. Белецкий А. Я. Kody quasi-ekwidystantne T.1. Podstawy teoretyczne. / А. Я. Белецкий, Е. А. Белецкий, В. И. Гарбарчук, В. Вуйчек. – Politechnika Lubelska, Lublin, 2011. – 202 p.

11. Белецкий А.Я. Квазиэквидистантные коды. Монография. / А. Я. Белецкий, Е. А. Белецкий. – К.: Кн. изд-во «НАУ-Друк», 2008. – 460 с.

12. Белецкий А. Я. Преобразования Грея. Монография. / А. Я. Белецкий, А. А. Белецкий, Е. А. Белецкий. – К.: Кн. изд-во НАУ, 2007. – Т. 1. «Основы теории». – 412 с.

13. Белецкий А. Я. Преобразования Грея. Монография. / А. Я. Белецкий, А. А. Белецкий, Е. А. Белецкий. – К.: Кн. изд-во НАУ, 2007. – Т. 2. «Прикладные аспекты». – 644 с.

14. Білецький А. Я. Сигнали і спектри. Навч. Посібник. / В. П. Бабак., А. Я. Білецький, А. Н. Гуржий. – К.: Кн. вид-во НАУ, 2005. – 492 с.

15. Белецкий А. Я. Сигналы и спектры. Учебное пособие. / В. П. Бабак, А. Я. Белецкий, А. Н. Гуржий. – К.: Кн. изд-во НАУ, 2005. – 520 с.

16. Белецкий А. Я. Стохастические сигналы и спектры. Учебное пособие / В. П. Бабак, А. Я. Белецкий, А. Ф. Приставка, Ф. А. Приставка. – К.: Изд. Комп. «КИТ», 2004. – 290 с.

17. Белецкий А. Я. Комбинаторика кодов Грея. Монография. / А. Я. Белецкий. – К.: Изд. Комп. «КИТ», 2003. – 506 с.

18. Білецький А. Я. Детерміновані сигнали і спектри. Навчальний посібник. / В. П. Бабак, А. Я. Білецький. – К.: Техніка, 2003. – 455 с.

19. Белецкий А. Я. Детерминированные сигналы и спектры. Учебное пособие / А. Я. Белецкий, В.П. Бабак. – К.: Изд-во «КИТ», 2002. – 502 с.

20. Белецкий А. Я. Коды Грея. Монография. / А. Я. Белецкий. – К.: Изд-во «КИТ», 2002. – 150 с.

21. Білецький А. Я., Коломієць М. П., Приставка О. П. Російсько-українсько-англійський словник термінів математичної статистики та надійності. / За ред. А. Я. Білецького. – К.: КМУЦА, 1999. – 350 с.

Статті (2015-2020)