Яновський
Фелікс Йосипович

д.т.н., професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України,
IEEE Fellow

Професор кафедри

Народився 7 лютого 1946 року в місті Києві.

У грудні 1968 року закінчив з відзнакою радіотехнічний факультет Київського інституту інженерів цивільної авіації (КІІЦА), теперішній НАУ – ДУ КАІ, за спеціальністю Технічна експлуатація авіаційного радіоустаткування і за розподілом був направлений на кафедру радіолокації, де протягом 1969 – 1978 роківпрацював ї асистентом, одночасно беручи участь у наукових проєктах і працюючи над дисертацією. У 1978 році призначений старшим викладачем.

Без відриву від виробництва підготував дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Радіолокація і радіонавігація», яку захистив у 1979 році.У тому ж році його призначено на посаду доцента як обраного за конкурсом. У 1981 році отримав атестат на вчене звання «Доцент» по кафедрі радіолокації.У 1987 його було переведено на посаду доцента кафедри експлуатації та ремонту бортового радіоелектронного обладнання (ЕРБРЕО), де поряд з викладанням він продовжував активну наукову діяльність у галузі авіаційної радіолокації, в тому числі у співробітництві з науково-дослідним інститутом «Буран».

На рубежі 80-х та 90-х років підготував дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук на тему «Локалізація небезпечних для авіації метеорологічних явищ із борту повітряного судна», яку захистив у 1992 році за спеціальністю «Експлуатація повітряного транспорту» і став одним з перших докторів технічних наук, затверджених Вищою Атестаційною Комісією (ВАК) незалежної України.У 1993 році захистив другу докторську дисертацію «Радіолокація метеорологічних об’єктів з борту повітряного судна» і отримав диплом доктора технічних наук за іншою спеціальністю - «Радіолокація і радіонавігація».

У тому ж 1993 році його обраноза конкурсом на посаду професора кафедри ЕРБРЕО, а у 1994 році присвоєно вчене звання «Професор» по кафедрі експлуатації та ремонту бортового радіоелектронного обладнання. У 1999 році назву кафедри було змінено на «Кафедра телекомунікаційних систем». У період з 2000 по 2008 роки працював професором кафедри аеронавігаційних систем, де певний час виконував також обов’язки заступника завідувача кафедри.

У 1998 році брав участь у створенні Субрегіонального Європейського навчального центру ICAO при НАУ і протягом 1998– 2000 років був його першим директором (за сумісництвом), здійснивши 2 випуски слухачів з авіаційної безпеки.

З 2008 по 2020 рік працював завідувачем кафедри радіоелектроніки, яка у 2012 році змінила назву на «Кафедра електроніки», а після об’єднання з кафедрою РПС у 2019 році, отримала сучасну назву: «Кафедра електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей» (ЕРМІТ), або в англійській версії Electronics, Robotics, Monitoring and IoT Technologies (ERMIT).

З 1 липня 2020 року працює професором кафедри ЕРМІТ. В останні роки викладає для бакалаврів спеціальності 171 «Електроніка» двосеместрову дисципліну «Електронні системи», а для магістрів, що навчаються за освітньою програмою (ОП) 171 «Електронні системи»- дисципліну «Авіаційні радіоелектронні системи». Він є гарантом цієї ОП. Проводить заняття українською і англійською мовами.

Викладання за кордоном. Професор Яновський має великий досвід роботи у закордонних університетах. У 1996 роційого було запрошено до одного з найкращих технічних університетів Європи – Делфтського технічного університету – Delft University of Technology (TU-Delft), розташованого у старовинному голландському місті Делфт, що недалеко від Гааги і Роттердама. За згодою НАУ в період з 1996 по 2003 він працював у TU-Delft по декілька місяців на рік як провідний учений (Top Scientist), професор Міжнародного дослідницького центру телекомунікацій і радіолокації (IRCTR) і кафедри радіолокації та дистанційного зондування TU-Delft. Сумарно це склало майже трирічний досвід роботи у TU-Delft.

Як запрошений професор він читав курси лекції різного обсягу (від 4 до 56 годин) в наступних університетах:

 • Penn State University, Пенсильванія, США (1998)
 • Technical University of Hamburg-Harburg (TUHH), Гамбург, Німеччина (2005)
 • Al-Balqa Applied University/Al-Huson University College, Ірбід, Йорданія (2007)
 • Hanyang University, Сеул, Республіка Корея (2008)
 • Інститут метрології, Пекін, КНР (2010)
 • Варшавський політехнічний університет, Польща (2010, 2013, 2014)
 • TU-Delft, Нідерланди (2015)
 • Sunchon National University, Сунчон, Республіка Корея (2015, 2018)
 • Harbin Institute of Technology, Харбін, КНР (2017)
 • Kenyatta University, Найробі, Кенія (2018, 2019, 2020)
 • Kalyani Center for Technology and Innovation, Bharat Forge, Pune, Maharashtra, Індія (2019).

З червня 2022 року професора знову запрошено в TU-Delft, де він стажується на посаді Senior Researcher (с.н.с.) в рамках програми академічної мобільності.

Вища освіта англійською і студентська мобільність. Професор Яновський був одним з ініціаторів інноваційного проекту англомовної освіти в НАУ ще у 1998-1999 роках. Технічна освіта з викладанням англійською всіх предметів продовжує розвиватися в НАУ і тепер.

У 2000-2004 роках читав лекції і залучав студентів НАУ до участі у пересувних літніх школах європейських університетів (Joint European University Activity: International Travelling Summer School on Microwaves & Lightwaves), що проходили у Москві, Мадриді, Мінську і Варшаві. У 2011 році читав лекції у міжнародній літній школі «Achievements and Applications of Contemporary Informatics, Mathematics and Physics» на базі Національного технічного університету України «КПІ», а у 2017 році – у міжнародній літній школі з інтернету речей (IoT), яку було організовано за участі кафедри електроніки (ЕРМІТ) в НАУ HUB.

У 2011-2017 роках він був ініціатором і координатором проектів EWENT та ACTIVE за програмою Європейської Комісії Erasmus Mundus, а потім Erasmus+ щодо обміну студентами, аспірантами та викладачами з університетами Великої Британії, Ірландії, Іспанії, Італії, Франції, Чехії, Польщі та Угорщини.

Сфера наукових інтересів: радіолокація, обробка сигналів, дистанційне зондування атмосфери, електронні системи, адаптивні вимірювання, електрика атмосфери. Брав участь у розробці бортового радіоелектронного обладнання, зокрема цифрових метеонавігаційних радіолокаторів нового покоління. Ці роботи були відзначені Державною премією України за 1996 рік. Був одним з перших, хто запропонував використання поляриметричних методів для метеорологічних та інших радіолокаторів. Розробив теоретичні основи і методи локалізації зон небезпечних метеорологічних явищ, методи оцінювання параметрів допплерівсько-поляриметричних сигналів. Створив теорію, математичні моделі та способидопплерівсько-поляриметричної радіолокації, алгоритми обробки сигналів і принципи побудови відповідних пристроїв і систем. Створив спектрально-поляриметричний метод дистанційного зондування природних явищ та об’єктів. Результати досліджень та винаходи втілені в Україні,Нідерландах та Південній Кореї. Підготував 16 кандидатів і докторів технічних наук та понад 300 інженерів, бакалаврів та магістрів.

Членство в наукових товариствах, академіях, радах. З 1994 року Felix Yanovsky – є членом (Member) Інституту інженерів з електротехніки і електроніки (IEEE), з 1996 року – IEEESenior Member, у 2008 його обрано IEEE Fellow (найвищий рівень у IEEE) з формулюванням «За досягнення в радіолокації для безпеки польотів». У 2020 році йому присвоєно довічний статус - IEEE Life Fellow.

Був організатором і першим головою українського відділення IEEE з аерокосмічних та електронних систем (AES) та обробки сигналів (SP) – IEEE Ukraine SPS/AES Joint Chapter. У 2015 році його обрано головою Української секції IEEE, а потім ще на одну каденцію у 2019.

З 2003 року по теперішній час він є членом Наукової ради Національної академії наук України з проблеми "Радіофізика i НВЧ електроніка", був членом Генеральної асамблеї Європейської мікрохвильової асоціації (EuMA) де представляв Україну, Молдову і Грузію у 2004-2007 роках, а також членом групи EuMA з організації Європейських мікрохвильових конференцій в Центральній Європі. В даний час його знову обрано членом Генеральної асамблеї EuMA на нову каденцію з 2022 року.

Професора Яновського обрано дійсним декількох академій наук: Транспортної академії України (1994); Академії електромагнетизму (ElectromagneticsAcademy), Кембридж, Массачусетс, США (1996); Міжнародної академії навігації та управління рухом (2001); Академії наук прикладної радіоелектроніки (2008).

Член Експертної ради ВАК України (1998-2002). Член двох наукових рад із захисту докторських дисертацій.

Організація конференцій. Брав участь в організації багатьох міжнародних конференції з різних напрямів електроніки і комп’ютерних технологій як організатор і голова секцій, член програмних комітетів і ключовий спікер в Австралії, Австрії, Великій Британії, Китаї, Литві, Німеччині, Нідерландах, Польщі, США, Україні, Франції, Чеській Республіці та Швейцарії.Крім того, доповідав свої наукові результати на великій кількості міжнародних конференцій у Канаді, Ізраїлі, Іспанії, Італії, Латвії, Хорватії, Сербії, Японії та інших країнах. У 2009 році стаття і доповідь Д. Глушка та Ф. Яновського перемогла у конкурсі накращу наукову роботуЄвропейської радарної конференції (EuRAD-2009) в Римі, Італія. На багатьох конференціях роботи студентів і аспірантів, виконаних під керівництвом проф. Яновського, були визнані кращими.

Ф. Яновський є головою міжнародної конференції Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium (MRRS), що проходила в НАУ з 2005 кожні три роки. Праці цих конференцій публікуються в IEEE Xplore і входять до наукометричної бази Scopus. Крім того, він був організатором і головою конференцій RadarMethods and Systems Workshop (RMSW-2010, RMSW-2012 і RMSW-2016), щоіндексувалися в Scopus, а також співголовою конференції International Radar Symposium (IRS-2014) у Гданську, Польща і співголовою програмного комітету European Microwave Conference in Central Europe (EuMCE-2019), що відбулася у Празі, Чеська Республіка (Scopus, WebofScience).

Редакційна діяльність. З 2008 року Felix Yanovsky – член редакційної ради та заступник редактора (радіолокаційний напрям) журналу International Journal of Microwave and Wireless Technologies (IJMWT), що видається Cambridge University Press, Велика Британія.

З 2017 року він є головним редактором журналу International Journal of Image, Graphics and Signal Processing, видавництво MECS Press, Гонконг.

У 2014 році був редактором спеціального випуску журналу IEEE Aerospace & Electronic Systems Magazine (volume 29, No 7), США.

Він є також членом редакційних рад низки професійних журналів в Україні, таких, як Вісник НАУ (Proceedings of the National Aviation University), а також заступником головного редактора журналу Електроніка і системи управління (Electronics and Control Systems).

Професор Яновський був членом комісій і експертом з оцінки дослідницьких проєктів на різних державних та міжнародних конкурсах на отримання грантів. Він був рецензентом рейтингових журналів: IEEE Transactions on Antennas and Propagation, IEEE Transactions on Microwave Theory and Technique, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing та інших.Редактор збірників праць міжнародних конференцій IEEE MRRS-2005, 2008, 2011, 2014, 2017.

Напрям навчально-методичної роботи: електронні системи, радіоелектронні системи, математичне і комп’ютерне моделювання, курсове і дипломне проєктування.

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем у 2023-2024 н.р.: Електронні системи, Electronic Systems, Авіаційні радіоелектронні системи.

Всі дисципліни викладаються, українською та/або англійською мовами.

Стажування. Підвищення кваліфікації булоу 2019 році в Кальяні Центрі технології та інновацій, Бхарат Фордж, Пуне (Індія) – Kalyani Center for Technology and Innovation, Bharat Forge, Pune, Maharashtra, India. В даний час (2024) – в TU-Delft, Нідерланди.

Біографічні відомості про Ф. Яновського (Yanovsky, Felix J.) включено до ювілейного 16-го видання «Хто є хто у світі» (Who’s Who in the World), що вийшло друком у 1999 році до сторіччя цього відомого довідника, і у наступні видання, а також у довідник Who is Who in Electromagnetics (Cambridge, MA, USA). Крім того, статтю про нього опубліковано у виданні Почесні імена України – еліта держави. Том VII. – Київ: Видавництво Логос Україна, 2023. – С. 260-261.

Загальний науково-педагогічний стаж 55 років.

Матріали статті дозволяється використати відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution/Alike.

Наукові праці. Станом на кінець 2023 року автор / співавтор:

 • 12 книг, опублікованих видавництвами CRC, Springer, Momentum Press, Elsevier, Техніка, а також видавництвом НАУ;
 • понад 600 наукових публікацій і навчально-методичних праць;
 • 42 патенти на винаходи.

Scopush-індекс = 21 (1325 цитувань у Scopus);

Google Scholarh-індекс = 25; i10-індекс = 61 (2328 цитувань у Google Scholar).

Вибрані публікації за останні роки:

1. R.L. Panteyev, F.J.Yanovsky, A.M. Mykolushko, V.M. Shutko, “Radio Receiver with Internal Compression of Input Signals Using a Dispersive Delay Line with Bandpass Filters,” International Journal of Image, Graphics and Signal Processing (IJIGSP), Vol.15, No.6, pp. 1-12, 2023. DOI: 10.5815/ijigsp.2023.06.01. (Журнал, Scopus)

2. Р.Л. Пантєєв, Ф.Й. Яновський, «Стискальний детектор для систем частотного моніторингу і пасивної локації», Проблеми інформатизації та управління, 3(75), 2023, с. 59-68. DOI: https://doi.org/10.18372/2073-4751.75.18017. (Журнал, В2)

3. L. Ilnitsky, O. Shcherbyna, F. Yanovsky, M. Zaliskyi, O. Holubnychyi, O. Ivanets, "Comparison of Circular and Linear Orthogonal Polarization Bases in Electromagnetic Field Parameters Measurement", International Journal of Image, Graphics and Signal Processing (IJIGSP), Vol.14, No.3, pp. 58-72, 2022.DOI: 10.5815/ijigsp.2022.03.06. (Журнал, Scopus)

4. Advances in Computer Science for Engineering and Manufacturing (Lecture Notes in Networks and Systems, Book 463) Kindle Edition / Z. Hu, S. Petoukhov, F. Yanovsky, M. He (Editors), 699 pp., Springer, 2022 (Publication date 14 April 2022). ISBN: 978-3-031-03877-8 (Book, Scopus)

5. Y.Gabrousenko, A.Taranenko,F.Yanovsky,S.Zavhorodnii, “Modeling of the Cellular Communication system coverage area taking into account the external details of the terrain”, International Journal of Modern Education and Computer Science, Volume 13, Issue 4, Pages 35 – 44, August 2021. DOI: 10.5815/ijcnis.2021.04.04 (Журнал, Scopus)

6. O. Shcherbyna, M. Zaliskyi, O. Kozhokhina, F. Yanovsky, "Prospect for Using Low-Element Adaptive Antenna Systems for Radio Monitoring Stations", International Journal of Computer Network and Information Security (IJCNIS), Vol.13, No.5, pp.1-17, 2021. DOI: 10.5815/ijcnis.2021.05.01 (Журнал, Scopus)

7. Y. Averyanova, A. Rudiakova, and F. Yanovsky, “Drop deformation estimate with multi-polarization radar,” International Journal of Microwave and Wireless Technologies, Cambridge University Press: 10 June 2020, pp. 870 - 877. DOI: 10.1017/s1759078720000732. (Журнал, Scopus)

8. L.S.Zhiteckii, V.N.Azarskov, O.A.Sushchenko, and F.J.Yanovsky, “Control of a nonsquare multivariable system using pseudoinverse model-based static out-put feedback,” Cybernetics and Computer Engineering. 2020. N 3 (201). pp. 41–60. DOI:https://doi.org/10.15407/kvt201.03.033 (Кібернетика та обчислювальна техніка, Інститут кібернетики ім. Глушкова НАНУ, Журнал, B2)

9. J. Gabrusenko, A. Holubnychyi, Zhengbing Hu, A. Taranenko, and F.J. Yanovsky, “Estimation of Electromagnetic Shielding Efficiency,” Telecommunications and Radio Engineering, vol. 78, issue 2, 2019, pp. 181-189. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v78.i2.90.(Журнал, Scopus)

10. A. Rudiakova, Yu. Averyanova, and F. Yanovsky, Model of Hydrometeors with Multicomponent Mixtures when Doppler-Polarimetric Remote Sensing, Telecommunications and Radio Engineering, vol. 78, issue 1, 2019, pp. 87-95. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v78.i1.100. (Журнал, Scopus)

11. N. Blaunstein, F. Yanovsky, V. Yakubov, and S. Shipilov, “Detection of Live People in Clutter Conditions,” Book chapter in Electromagnetic and Acoustic Wave Tomography, pp. 281-293, Monograph, Edited by N. Blaunstein and V. Yakubov, CRS Press, Boca Raton, FL, USA, 2018 (2019), 360 p.doi.org/10.1201/9780429488276. (Book, USA)

12. Юлія Авер’янова, Ганна Рудякова, Фелікс Яновський. “Багатополяризаційні вимірювання та оцінка зміни величини відбитого сигналу за рахунок турбулентності”, Вісник Національного Авіаційного Університету, Том 75, вип. 2, 2018, С. 13-18.DOI: 10.18372/2306-1472.75.13112. (Журнал, B2)

13. A.C.P. Oude Nijhuis, F.J. Yanovsky, O.A. Krasnov, C. M. H. Unal, H. W. J. Russchenberg, and A. Yarovoy, “Assessment of the rain drop inertia effect for radar-based turbulence intensity retrievals,” International Journal of Microwave and Wireless Technologies, Cambridge University Press, 2016, Volume No. 6, pp.11-21. DOI: 10.1017/S1759078716000660. (Журнал, Scopus)

14. F.J. Yanovsky, “Glimpses of Early Radar Developments in Ukraine and Former Soviet Union,” Radio Science Bulletin, September 2016, No 358, pp. 35-68. DOI: 10.23919/URSIRSB.2016.7909881. (Журнал, Scopus)

15. R.Sinitsyn, F. Yanovsky, E.Chervoniak, and O. Zaporozhets, “Determination of aircraft current location on the basis of its acoustic noise,” Telecommunications and Radio Engineering, 01/2015; 74(5), pp. 397-408. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v74.i5.30. (Журнал, Scopus)

16. Yu. Averyanova, A. Averjanov, and F. Yanovsky, “Doppler Polarization Radar Methods for Meteorological Applications,” IEEE Aerospace & Electronic Systems Magazine, July 2014, Vol.29, No 7, pp. 64-73. DOI: 10.1109/MAES.2014.130143. (Журнал, Scopus)

17. R. Sinitsyn, F. Yanovsky, E. Chervoniak, and O. Zaporozhets, Determination of aircraft current location on the basis of its acoustic noise, Telecommunications and Radio Engineering, Volume 74, Issue 5, 2015, pp. 397-408. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v74.i5.30. (Журнал, Scopus)

18. F.J. Yanovsky, “Spectral-Polarimetric Approach to Remote Sensing of Natural Objects and Phenomena,” Electronics and Control Systems, No2 (40), 2014, pp. 11-18.DOI: 10.18372/1990-5548.40.7421. (Журнал, B2)

19. R.B. Sinitsyn and F.J. Yanovsky, “Wideband Copula Ambiguity Function in Radar and Navigation Systems,” Electronics and Control Systems, No 4 (42), 2014, pp.11-17. DOI: 10.18372/1990-5548.42.8782. (Журнал, B2)

20. A. Nebylov, F. Yanovsky, “Radar Altimeters,” Book chapter in: Aerospace Sensors, Chapter 3, Momentum Press, USA, 2013, pp. 55-88. DOI: 10.5643/9781606500613. (Book, USA)

21. F. Yanovsky, “Autonomous Radio Sensors for Motion Parameters,” Book chapter in: Aerospace Sensors, Chapter 4, Momentum Press, USA, 2013, pp. 89-136. DOI: 10.13140/RG.2.1.5158.8640. (Book, USA)

22. R.B. Sinitsyn and F.J. Yanovsky, Non-Parametric Signal Processing in Noise Radar. Applied Radio Electronics (Прикладнаярадиоэлектроника), 2013, Vol. 12, No. 1, pp. 72-78. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prre_2013_12_1_15. (Журнал, B2)

23. Ф.Й. Яновський, Радіолокаційні системи повітряних суден. Затверджено МОН України як підручник для технічних університетів. Київ, Видавництво НАУ, 2012, 688 с.

24. R.B. Sinitsyn and F.J. Yanovsky, Acoustic Noise Atmospheric Radar with Nonparametric Copula Based Signal Processing, “Telecommunications and Radio Engineering”, 2012, Vol. 71, No. 4, pp. 327-335.DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v71.i4.30. (Журнал, Scopus)

25. Yu. Averyanova, F. Yanovsky, and A. Averyanov, Turbulence Intensity Classification Based on Estimating Statistical Polarimetric Parameters of Radar Reflections from Rain, “Telecommunications and Radio Engineering”, 2012, Vol. 71, No. 4, pp. 379-385. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v71.i4.70. (Журнал, Scopus)

26. F.Yanovsky, “Inferring microstructure and turbulence properties in rain through observations and simulations of signal spectra measured with Doppler–polarimetric radars,” Book Chapter in: Polarimetric Detection, Characterization, and Remote Sensing, NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, Springer, 2011, pp. 501-542. doi.org/10.1007/978-94-007-1636-0_19. (Book, Springer)

27. F.J. Yanovsky, Yu. Averyanova, “Doppler-polarimetric radar meteorological applications,” Telecommunications and Radio Engineering, v70.i7.20, 2011, pp. 577-581. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v70.i7.20. (Журнал, Scopus)

28. P. Melezhik, V. Razskazovskiy, N. Reznichenko, and F. Yanovsky, “High-Efficiency Millimeter-Wave Coherent Radar for Airport Surface Movement Monitoring and Control,” Aviation (Taylor & Francis Group), Volume 15(2), 2011, pp. 38-43.doi.org/10.3846/16487788.2011.596673. (Журнал, Scopus)

29. K.I. Shelevytska, O.S. Semenova, I.V. Shelevytsky, and F.J. Yanovsky, “Least square spline decomposition in time-frequency analysis of meteorological signals,” Proceedings of the SPIE, Volume: 8008, ISSN 0277-786X, ISBN 9780819485823, pp. 80081T-1 - 80081T-9, 2011 (9 pages.). DOI: 10.1117/12.905198. (Журнал, Scopus)

30. Konchenko, F. Yanovsky, “Multipath Effect in Multilateration Surveillance System,” Proceedings of the SPIE, Volume: 8008, ISSN 0277-786X, ISBN 9780819485823, pp. 80081R-1- 80081R-7, 2011, (7 pages). doi.org/10.1117/12.905176

31. Ю.А.Аверянова, Ф.Й.Яновський,“Динамічна інтерактивна система отримання та поширення метеорологічної інформації”. Електроніка та системи управління, №2 (28), Київ, 2011. – С. 95-99. http://95.164.172.68:2080/kvportal/DocDescription?docid=KvNAU.BibRecord.264920. (Журнал B2)

32. D.N. Glushko, F.J. Yanovsky, “Analysis of differential Doppler velocity for remote sensing of clouds and precipitation with dual-polarization S-band radar,” International Journal of Microwave and Wireless Technologies, Cambridge University Press, 2010, Vol. 2, issue 3-4, pp. 391-398. doi.org/10.1017/S1759078710000504. (Журнал, Scopus)

33. F.J. Yanovsky, “Report on MSMW'2010 and TERATECH'2010,” IEEE Antennas and Propagation Magazine, October 2010, Volume 52, Issue 5, pp. 158-162. DOI: 10.1109/MAP.2010.5687519. (Журнал, Scopus)

34. І.М.Конченко, Ф.Й. Яновський,“Аналіз можливостей оптимального розміщення компонентів мультилатераційної системи спостереження в аеропорту”. Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, Т.8, №1, 2010, С. 5-9.http://journals.dut.edu.ua/index.php/vduikt. (Журнал, B2)

35. Ю. А. Авер’янова, А.А. Аверьянов, Ф. Й. Яновський. Оцінювання ступеня деполяризації відбитих від гідрометеорів радіохвиль амплітудним методом. Вісник Національного авіаційного університету, 2010, №1, С.100-104.DOI: 10.18372/2306-1472.42.1819. (Журнал, B2)

36. F.J. Yanovsky, “Millimeter Wave Radar: Principles and Applications”, Book Chapter in: Millimeter Wave Technology in Wireless PAN, LAN, and MAN, Chapter 10, pp.305-376, Auerbach Publications CRC Press, 2008, 464 p. eBook ISBN9780429120244. (Book, USA)

37. Н.С. Кулик, В.П. Харченко, А.Г. Кучер, Ф.И. Яновский и др. Энциклопедия безопасности авиации, Київ, Техніка, 2008. – 1000 с. (рос. мовою).https://www.twirpx.com/file/527853/https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25756 (Монографія, Техніка)

38. F.J. Yanovsky, C.M.H. Unal, H.W.J. Russchenberg, and L.P. Ligthart, “Doppler-Polarimetric Weather Radar: Returns from Wide Spread Precipitation,” Telecommunications and Radio Engineering, 2007, Vol. 66, Issue 8, pp. 715-727. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v66.i8.20. (Журнал, Scopus)

39. F.J. Yanovsky, H.W.J. Russchenberg, and C.M.H. Unal, “Retrieval of Information about Turbulence in Rain by Using Doppler-Polarimetric Radar,” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Feb. 2005, Vol. 53, No 2, pp. 444 – 450. DOI: 10.1109/TMTT.2004.840772. (Журнал, Scopus)

40. F.J. Yanovsky, I.G. Prokopenko, and L.P. Ligthart, “Adaptive algorithms for radar detection of turbulent zones in clouds and precipitation,” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2003, Vol. 39, No1, pp. 357-367. DOI: 10.1109/TAES.2003.1188918. (Журнал, Scopus)

41. A.I. Nоsich, Y.M. Poplavko, D.M. Vavriv, andF.J. Yanovsky. “Microwaves in Ukraine.” IEEE Microwave Magazine, December, 2002, pp. 82-90.DOI: 10.1109/MMW.2002.1145680. (Журнал, Scopus)

Основні конференції закордоном протягом останніх 10 років:

1. 7th International Conference of Artificial Intelligence, Medical Engineering, Education (AIMEE2023), November 9-10, 2023, Guangzhou, China. (Keynote Talk) https://www.icics.net/conf/2023/AIMEE2023/index.html#keynoteSpeakers

2. 2023 Workshop on Communication Networks and Power Systems, December 1, 2023, Brasilia, Brazil (Keynote talk)https://ieee-wcnps.org/plenary-speakers/

3. 2023 Signal Processing Symposium (SPSympo), Karpacz, Poland, 2023 (Keynote Talk) https://spsympo23.pwr.edu.pl/keynotes/

4. Workshop on Microwave Theory and Techniques in Wireless Communications, MTTC-2022, Riga, Latvia, October, 2022

5. 23rd International Radar Symposium (IRS), 12-14 Sept. 2022, Gdansk, Poland

6. International Symposium on Unmanned Systems and The Defense Industry (ISUDEF), 26 Oct 2021, Howard University, Washington DC, USA (F.J. Yanovsky, “Methods for retrieving information about remote objects from received signals,” Keynote speech) https://isudef.org/keynote-speakers/

7. 13th International Conference on Sustainable Energy & Environmental Protection (SEEP2021) 13-16 September 2021, BOKU, Vienna, Austria

8. Signal Processing Symposium, SPSympo 2021, Lodz, Poland, Sep, 21-23, 2021

9. 2020 23rd International Microwave Conference (MIKON), Warsaw, Poland, 2020

10. 2020 International Radar Symposium, 5-8 October 2020, Warsaw, Poland

11. European Microwave Conference in Central Europe (EuMCE 2019), Prague, Czech Republic, May 13-15, 2019.

12. 2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 28 July-2 August 2019, Yokohama, Japan

13. 2019 Signal Processing Symposium (SPSympo 2019), 17-19 Sep. 2019, Krakov, Poland

14. 22nd Microwave and Radar Conference (MIKON 2018), May 15-17, 2018, Poznan, Poland

15. 19th International Radar Symposium IRS 2018, June 20-22, 2018, Bonn, Germany

16. European Radar Conference (EuRAD-2018), Madrid, Spain

17. 2017 18th International Radar Symposium (IRS) Proceedings, Prague, Czech Republic

18. Signal Processing Symposium (SPSimpo 2017), Poland

19. 14th European Radar Conference (EuRAD-2017), 11–13 Oct 2017, Nuremberg, Germany

20. 2017 IEEE International Conference on Microwaves, Antennas, Communications and Electronic Systems (COMCAS), Tel Aviv, Israel

21. 2016 17th International Radar Symposium (IRS), May 10-12, 2016, Krakow, Poland

22. European Radar Conference EuRAD 2016, Oct. 2016, London, UK

23. 2015 Signal Processing Symposium (SPSympo), 10-12 June 2015, Debe, Poland

24. International Radar Symposium (IRS-2015), Dresden, Germany

25. European Radar Conference (EuRAD 2015), Paris, France

26. IEEE International Conference on Microwaves, Communications, Antennas and Electronic Systems (COMCAS 2015), Tel Aviv, Israel

27. 2015 12th IEEE International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable, and Broadcasting Services (TELSIKS), Oct 14-17, 2015, Nis, Serbia

28. 37th Conference on Radar Meteorology, September 13 - 18, 2015, Norman, OK, USA

29. International Radar Symposium IRS-2014 (Co-Chair of the Symposium) Gdansk, Poland, 16-18 June, 2014

30. Signal Processing Symposium SPS-2013, Jachranka Village, June 3013, Poland

31. International Radar Symposium (IRS-2013), Dresden, Germany

32. 43rd European Microwave Conference (EuMC-2013), Nuremberg, Germany, 2013

33. 10th European Radar Conference (EuRAD-2013), Nuremberg, Germany

34. 9th European Radar Conference, 2012, Amsterdam, The Netherlands

35. 13th International Radar Symposium (IRS 2012), 23-25 May 2012, Warsaw, Poland

36. 6th European Radar Conference, Rome, Italy, 2009

37. International Radar Symposium, Hamburg, Germany, 2009.

Деякі списки робіт по роках:

2023                2022                2021                2020

2019                2018                2017                2016

2015                2014

Повний список друкованих працьУКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №195/2021За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм, професору Яновському Феліксу Йосиповичу присвоєно звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ»!
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №195/2021