Освітньо-професійні програми спеціальностіОсвітньо-професійна програма "Електронні системи" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 171 "Електроніка" (2023 р.)Навчальні плани підготовки здобувачів вищої освітиРобочий навчальний план № РМ-2-171-1/23

                                         Кафедральний E-mail -mail:   kafre@ukr.net