Ключко
Олена Михайлівна

Доцент кафедри електроніки ІАН НАУ,
кандидат наук (біофізика),
спеціаліст (комп’ютерні науки),
бакалавр (лінгвістика)

Доцент кафедри

Народилась в м. Києві у родині науково-технічної інтелігенції.. Киянка у 3–му поколінні.

Освіта (шкільна та спеціальна)
1966-1976 - київська середня школа N66 (згодом N159), спеціалізація - англійська мова.
1974-1975 - республіканська заочна фізико-математична школа (РЗФМШ) при Київському Держуніверситеті ім.Т.Г.Шевченка; вечірня форма навчання, спеціалізація – математика, фізика.

Освіта (вища)
Закінчила 3 університети за спеціальностями: 1) біофізика, 2) лінгвістика, 3) комп’ютерні науки.
1) 1976-1981 - Київський Державний університет ім.Т.Г.Шевченка, відмінно й з відзнакою закінчила каф. біофізики біологічного факультету; спеціальність «біофізика», кваліфікація «біолог-біофізик, викладач біології, хімії, фізики».
2) 1995-1999 - Міжнародний інститут лінгвістики і права (тепер – Київський міжнародний університет), факультет лінгвістики. Професійно освоїла англійську, німецьку, італійську та іспанську мови, та закінчила навчання з дипломом бакалавра філології (англійська мова, викладач мов, культури зарубіжних країн). Підтвердила кваліфікацію, отримавши диплом з правом викладання англійською мовою технічних дисциплін у НАУ.
3) 2001-2003 - Національний Авіаційний університет (НАУ, Київ), де навчалась у Інституті післядипломної освіти для поглиблення знань у галузі інформаційно-комп’ютерних технологій. Отримала диплом спеціаліста з програмного забезпечення автоматизованих систем з кваліфікацією «інженер-програміст, інженерія програмного забезпечення».

Робота
1981-2005 – Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця АН УРСР (Київ). Роботи розпочала ще студенткою з 1978р., освоюючи передові на той час методи досліджень. Протягом багатьох років роботи у цьому інституті Ключко О.М. професійно зростає на посадах лаборанта, стажера-дослідника, аспіранта, інженера, молодшого наукового співробітника, та наукового співробітника. Результатом навчання в аспірантурі у 1984-1989рр. cтав захист нею у 1991р. кандидатської дисертації «Дія токсинів аранеїд на каїнат- та глутамат-активовані струми гіппокампа щура» (спеціальність - 03.00.02 біофізика).
1992-1993 – університет SISSA-ISAS в Трієсті, Італія; «візитінг професор»
1995-2002 – повернувшись в Україну, вона працювала перекладачем для ряду вітчизняних перекладацьких приватних компаній («Ванда», «Обрій», «Санрайз» та ін.).
1998 – працювала в Українському центрі наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (Укрмедпатентінформ, Мінздрав України) перекладачем-референтом, відповідальним секретарем "Медичного реферативного журналу" за сумісництвом.
1999-2005 - Ельбруська медико-біологічна станція (згодом МЦАМЕД НАНУ – Міжнародний центр астрономічних та медико-екологічних досліджень НАНУ), старший науковий співробітник.
2003 – по т.ч. викладає у Національному Авіаційному університеті (НАУ, Київ) на кафедрі електроніки Інституту Аеронавігації. Вступила до докторантури НАУ (2005-2008 рр.), яку згодом успішно закінчила, підготувавши до захисту докторську дисертацію. З 2008р. і по теперішній час працює на посаді доцента.
2008-2010 – викладала в Уманському державному педуніверситеті ім..П.Г.Тичини.
2017 – за сумісництвом працює старшим науковим співробітником в НАН України, в Інституті експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Кавецького Р.Є.

Підвищення кваліфікації
Професійне зростання Ключко О.М. неодноразово відшліфовувала під час роботи/навчань в європейських університетах Італії – Трієсті (1992-1993), Генуї (1997, 2000, 2003)
1993 – Астонський Технічний університет (Велика Британія) – курси з комп’ютерних наук.
1998 – США, підвищення кваліфікації з перекладу/вирішення конфліктів.

Викладацька робота
1979-1980 – проводила заняття для вступників до Київського Державного університету ім.Т.Г.Шевченка.
1987-1990 – студентам МФТІ (Московський фізико-технічний університет), каф. біофізики при Інституті фізіології ім. А.А. Богомольця АН УРСР (Київ) викладала методики проведення експериментальних робіт у біофізиці.
2003 – по т.ч. – працює в Національному Авіаційному університеті (НАУ, Київ), доцент кафедри електроніки Інституту Аеронавігації. Викладає студентам ряд дисциплін в областях електроніки, інформаційно-комп’ютерних технологій, нанотехнологій, біофізики, теорію імовірності й матстатистику, ін. В рамках здійснюваного в НАУ «англійського проекту» частину навчальних курсів викладає англійською мовою.
2008-2010 – викладала в Уманському державному педуніверситеті ім..П.Г.Тичини курси з інформаційно-комп’ьютерних технологій у біології, екологію, урбоекологію, урбозоологію.

Робота у науково-технічних товариствах
1997-2002 - була членом міжнародного науково-технічного товариства “Eurospeech” (згодом - “Interspeech”), що спеціалізується на стику областей знань «мови-мозок-комп’ютер».
Протягом ряду років активно приймає участь у діяльності Європейського ентомологічного товариства – SEL: Society of Entomology and Lepidopterology.
Членкиня українського товариства «Жінки в науці та освіті».

Нагороди
1981 - дипломна робота отримала 1-ше місце на конкурсі дипломних робіт Міністерства освіти УРСР. Робота виконана на базі Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця АН УРСР.
1991 – медаль «Винахідник СРСР»
1999 - отримала відзнаку та цінний подарунок мера м. Києва Г. Омельченка за сукупність робіт у галузі перекладу (літературний переклад італійської та німецької поезії).
2013 - подяка керівництва НАУ за успішне керівництво дипломними проектами випускників. Неодноразово за відмінну роботу нагороджувалася іншими відзнаками та грамотами.

Конференції, інші науково-технічні форуми
Регулярно приймає участь у численних вітчизняних та зарубіжних науково-технічних форумах, за період з 1997р. - 56 найважливіших конференцій. Серед них – щорічна, починаючи з 2002 р. участь у Міжнародних науково-технічних конференціях «Авіа», НАУ (Київ), участь двічі на рік у конференціях Харківського національного університету ім. Каразіна: «Сучасні проблеми науки та освіти» та «Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління», починаючи з 2001 р. Крім того, Міжнародна науково-практична конференція до 90-річчя з дня народж. проф. Літвинова Б. М., (ХНАУ ім. В. В.Докучаєва, Харків, 2011), Міжнародна наукова антарктична конференція (НАУ, Київ, 2011), “Zoocenosis” (ДНУ, Дніпропетровськ, 2009, 2015), “Eurospeech” (Rodos, Greece 1997, Budapest 1999), 16-th SEL Congress (Cluj, Romania, 2009), 15-th SEL Congress (Berlin, Germany, 2007), 14-th SEL Congress (Roma, Italy, 2005), 13-th SEL Congress (Madrid, Spain, 2003), 12-th SEL Congress (Tervuren, Belgium, 2001), “Prediction and decision making under uncertainties” (PDMU-2004 (Ternopil,2004), PDMU-2005 (Berdiansk, 2005)), “Cosmos and biosphere” (Simpheropol, 2005), «Біологічне різноманіття природно-заповідних об’єктів Карпат» (НПП «Синевір», 2014), «Природа Полісся: дослідження та охорона» (Рівне, 2014), «Сучасні проблеми біології, екології та хімії» (Запоріжжя 2012, 2015) та ін.

Публікації
Результати науково-технічних робіт Ключко О.М. опубліковані у 3 монографіях, 50 статтях у фахових наукових журналах зі списку ДАК, 11 статей у іноземних, наукометричних виданнях, 81 публікація - в матеріалах конференцій (загалом 154 наукових публікацій; включно з 11 ранніми публікаціями на січень 2016), 1 авторське свідоцтво й 3 рацпропозиції.
Нижче перелічені окремі публікації, повніший список публікацій тут.

Монографії:
1. Ключко О. М. Інформаційно-комп’ютерні технології в біології та медицині (монографія) / О. М. Ключко. – К. : Вид-во НАУ. – 2008. – 252 с.
2. Krishtal O. A., Kiskin N. I., Tsyndrenko A. Ya., Klyuchko E.M. Pharmacological Properties Of Amino Acid Receptors In Isolated Hippocampal Neurons. In: Receptors and Ion Channels. – Ed. By Ovchinnikov Y. A., Hucho F. – Berlin-New York: Walter de Gruyter, 1987. – P. 127–137.
3. Ключко Е. М. Некоторые характеристики адаптации насекомых в горах Приэльбрусья / Е. М. Ключко, З. Ф. Ключко, П. В. Белошицкий. – Нальчик (Россия), «Гипоксия: автоматизированный анализ гипоксических состояний здоровых и больных», т. 1, 2005. – С. 137–140.

Статті у наукових фахових виданнях:
4. Ключко О.М. Типи сучасних інформаційних систем в біології та медицині та їх характеристика / О. М. Ключко. – К. : Вид-во НАУ, «Електроніка та системи управління», № 3(13), 2007. – С. 25–29.
5. Білошицький П. В. Результати медико–біологічних досліджень українських учених на Ельбрусі / П. В. Білошицький, О. М. Ключко, Ю. М. Онопчук. – К. : Вид-во НАУ, «Вісник НАУ», № 2, 2007. – С. 10–16.
6. Ключко О. М. Створення екологічних баз даних як частини алгоритмів екологічного моніторингу / О. М. Ключко. – К.: Вид-во НАУ, «Електроніка та системи управління», № 2(16), 2008. – С. 42–50.
7. Ключко О. М. Розробка електронних інформаційних систем для моніторингу фауни комах / О. М. Ключко. – К. : Вид-во НАУ, «Електроніка та системи управління», № 3(17), 2008. – С. 57–63.
8. Білошицький П. В. Результати дослідження українськими вченими проблем адаптації в Приельбруссі / П. В. Білошицький, О. М. Ключко, Ю. М. Онопчук. – К. : Вид-во НАУ, «Вісник НАУ», № 1, 2008. – С. 102–108.
9. Ключко О. М. Використання методів кластерного аналізу при створенні баз даних в сучасних біології і медицині / О. М. Ключко. – К. : Вид-во НАУ, «Електроніка та системи управління», № 1(15), 2008. – С. 137–143.
10. Онопчук Ю. М. Створення математичних моделей за результатами досліджень українських учених на Ельбрусі / Ю. М. Онопчук, П. В. Білошицький, О. М. Ключко. – К. : Вид-во НАУ, “Вісник НАУ”, № 3, 2008. – С. 146–155.
11. Білошицький П. В. Радіаційні пошкодження організму та їх корекція в умовах адаптації до висотних метеофакторів / П. В. Білошицький, О. М. Ключко, Ю. М. Онопчук – К. : Вид-во НАУ, «Вісник НАУ», № 1, 2010. – С. 224–231.
12. Ключко О. М. Моделювання поширення електричних сигналів по нейрону та його наноструктурам / О. М. Ключко, Р. Р. Хайрудінов. – К. : Вид-во НАУ, «Електроніка та системи управління», № 2(28), 2011. – С. 120–124.
13. Шутко В. Н. Рідкокристалічні наноструктури в нейронах та розробка на їх основі екранів для телевізійних систем / В. Н. Шутко, О. М. Ключко. – К. : Вид-во НАУ, «Вісник Інженерної Академії Наук», № 3-4, 2012. – С. 170–173.
14. Шутко В. Н. Застосування принципів нанобіоніки при розробці нових елементів для телевізійних систем / В. Н. Шутко, О. М. Ключко. – К. : Вид-во НАУ, «Вісник Інженерної Академії Наук», № 2, 2013. – С. 157–161.
15. Ключко О. М. Програмні моделі 2D матриці нейронів в системі для екомоніторингу та кодування зображень / О. М. Ключко, Ю. Л. Манагадзе, А. О. Пашківський – К. : Вид-во НАУ, «Вісник Інженерної Академії Наук», № 3–4, 2013. – С. 72–76.
16. Ключко О. М. Застосування методів біофізики при розробці нової системи моніторингу екологічного стану довкілля аеропортів / О. М. Ключко. – К. Вид-во НАУ, «Вісник Інженерної Академії Наук», № 2, 2014. – С. 72–76.
17. Ключко О. М.Розробка нової системи для моніторингу в умовах Українського Полісся із захистом даних / О. М. Ключко, В. І. Цал–Цалко. – К. : Вид-во НАУ, «Вісник Інженерної Академії Наук», № 2, 2014. – С. 239–246.
18. Ключко О. М. Обгрунтування теоретичних основ оцінок техногенного ризику вуглеводневих забруднень під час моніторингу екологічного стану довкілля аеропортів / О. М. Ключко. – К. : Вид-во НАУ, «Вісник Інженерної Академії Наук», № 2, 2014. – С. 247–252.
19. Онопчук Ю.М. Интегральные оценки надежности и трудоспособности человека при занятиях спортивной борьбой / Ю. Н. Онопчук, Н. И. Аралова, П. В. Белошицкий, Е. М. Ключко. – К. : Вид-во НАУ, «Вісник Інженерної Академії Наук», № 3, 2015. – С. 145–148.
(загалом 50 статей зі списку ДАК за темою докторської дисертаційної роботи)

В іноземних, науково-метричних виданнях:
20. Gonchar O. Corrections of prooxidant – antioxidant homeostasis of organism under hypoxia of different genesis by yackton, new pharmacological preparation / O. Gonchar, E. Klyuchko, M. Seredenko, S. Oliynik. – Sofia (Bulgaria), Acta Physiol. Pharmacol. Bulg. 2003, V. 27, p. 53–58.
21. Gonchar O. Role of complex nucleosides in the reversal of oxidative stress and metabolic disorders induced by acute nitrite poisoning / O. Gonchar, I. Mankovskaya, E. Klyuchko / Indian Journal of Pharmacology, 38(6), 2006. – Р. 414–418.
22. Ключко З. Ф. Анализ таксономической структуры фауны совок (Lepidoptera: Noctuidae s. l.) Украины по данным мониторинга / З. Ф. Ключко, Е. М. Ключко.–Тула (Россия): Изд.РАН«Гриф и К», «Эверсманния», № 3 (33), 2012. – С. 41–45.
23. Shutko V. N. Simulation of 2D neuron matrix functioning and principles of symbols coding in ecomonitoring system / V. N. Shutko, О. М. Klyuchko. – К. : Publ. «Osvita Ukraini», «Electronics and Control Systems», № 2(36), 2013. – P. 114–120.
24. Klyuchko O. M. Device and software for testing and training of human visual memory on the base of ATmega32 microcontroller / О. М. Klyuchko, V. I. Tsal-Tsalko. – К. : Publ. «Osvita Ukraini», «Electronics and Control Systems», № 2(36), 2013. – P. 75–83.
25. Ключко З. Ф. Совки (Lepidoptera: Noctuidae s. l.) Черкасской области Украины по результатам многолетнего мониторинга / З. Ф. Ключко, Е. М. Ключко. – Тула (Россия): Изд.РАН«Гриф и К», «Эверсманния», № 37, 2014. – С. 32–49.
26. Shutko V. N. Computer modeling of auto-oscillating phenomena in neuron complexes / V. N. Shutko, О. М. Klyuchko. – К. : Publ. «Osvita Ukraini», «Electronics and Control Systems», № 1(39), 2014. – P. 127–132.
27. Klyuchko O. M. Computer modeling of biologic voltage-activated nanostructures / О. М. Klyuchko, D. Yu. Sheremet. – К. : Publ. «Osvita Ukraini», «Electronics and Control Systems», № 1(39), 2014. – P. 133–139.
28. Klyuchko O. M. Computer simulation of biological nanogenerator functions / О. М. Klyuchko, D. Yu. Sheremet. – К. : Publ. «Osvita Ukraini», «Electronics and Control Systems», № 2(40), 2014. – P. 103–111.
29. Klyuchko O. M. The set of program models for ecological monitoring technical system based on principles of biophysics / О. М. Klyuchko, V. N. Shutko, D. O. Navrotskyi, A. M. Mikolushko. – К. : Publ. «Osvita Ukraini», «Electronics and Control Systems», № 4(42), 2014. – P. 135–142.


Деякі дипломи Ключко О.М.

Дипломи з біофізики та комп'ютерних наукКандидат наук, біофізика


Національний університет ім.Т.Шевченко, біофізика
(спеціаліст)


Національний Авіаційний університет,
інженер-програміст
(спеціаліст)


Дипломи з лінгвістикиМіжнародний Інститут лінгвістики і права (бакалавр: перекладач, викладач англійської мови)


Підвищення кваліфікації з лінгвістики, Університет Генуї
(Італія, 1997)


Підвищення кваліфікації з лінгвістики, Університет Генуї
(Італія, 2000)


Підвищення кваліфікації з лінгвістики, Університет Генуї
(Італія, 2003)