Мельник
Олександр Степанович

кандидат технічних наук,
доцент

Доцент кафедри

Закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю Промислова електроніка. В 1978р. захистив кандидатську дисертацію по системам автоматизованого проєктування (САПР) в електроніці. Працював доцентом на кафедрі фізичної та біомедичної електроніки КПІ з 1971р. по 2007р.

Вів науково-технічні розробки надійних мікроелектронних пристроїв, які працюють в умовах фонового і вибухового опромінення.

Натепер викладає дисципліни по програмуванню і автоматизованому проєктуванню мікро- та наноелектронних пристроїв, моделюванню електронних компонентів, керує дипломними роботами бакалаврів та магістрів.

Автор понад 200 наукових публікацій, в тому числі зі студентами. Гарант освітньої програми по спеціальності 153 - Мікро- та наносистемна техніка