НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

При щорічному відновленні змісту навчальних дисциплін викладачі кафедри прагнуть використовувати останні закордонні і вітчизняні публікації з відповідних наукових напрямків.

Низка підручників і методичних посібників безпосередньо написані викладачами кафедри, видані центральними й університетськими видавництвами і рекомендовані керівними органами освіти вищих навчальних закладів.


Сигнали та процеси в електроніці


Сигнали та процеси в електроніці: Лабораторний практикум. /Уклад. І.Ф.Бойко, Є.С.Іваницький, Р.Б.Сініцин. – К.: НАУ, 2013. – 101 с.

Сигнали та процеси в електроніці: Лабораторний практикум.