НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ


Цифрова обробка сигналів та зображень


Цифрова обробка сигналів: Лабораторний практикум. / Уклад.: І. Ф. Бойко, Є. С. Іваницький. – К.: НАУ, 2013. – 45 с. Цифрова обробка сигналів: Лабораторний практикум.


Цифрова обробка сигналів: Методичні рекомендації до виконання практичних завдань.


Цифрова обробка сигналів та зображень: Домашнє завдання.