ВІДГУК
ТОВ "Науково-виробниче об'єднання ТЕЛЕОПТИКА"
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-професійну програму
"Електронні прилади та пристрої"
другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 171 "Електроніка"
ВІДГУК
на освітньо-професійну програму
"Електронні прилади та пристрої"
другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 171 "Електроніка"
Заступник директора з наукової роботи
Інституту електродинаміки НАН України
д.т.н. І.А. Шаповал
ВІДГУК
на освітньо-професійну програму
"Електронні прилади та пристрої"
другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 171 "Електроніка"
Державне підприємство «Міжнародний аеропорт Бориспіль»
Начальник служби радіосвітлотехнічного забезпечення польотів В.В. Ківало


ВІДГУК
"Науково-виробничого об'єднання Телеоптика"
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-професійну програму
"Електронні системи"
першого (бакадаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 171 "Електроніка"
галузі знань 17 "Електроніка та телекомунікації"
(КП СПБ "Арсенал")
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-професійну програму
"Електронні системи"
першого (бакадаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 171 "Електроніка"
галузі знань 17 "Електроніка та телекомунікації"
(HP Eastern Countries Group)
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-професійну програму
"Електронні системи"
другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 171 "Електроніка"
галузі знань 17 "Електроніка та телекомунікації"
(КП СПБ "Арсенал")
Лист підтримки
від
Інституту електродинаміки Національної академії наук України
Лист підтримки
від
НДІ "Квант"
Лист підтримки
від
кафедри електронної інженерії КПІ
Лист підтримки
від
ТОВ «НВО Телеоптика»
Лист підтримки
від
кафедри інформаційно-комунікаційних технологій ім. О.О. Зеленського
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського
Лист підтримки
від
ДП "Антонов"
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-професійну програму
"Фізична та біомедична електроніка"
першого (бакадаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 153 "Мікро- та наносистемна техніка"
галузі знань 15 "Автоматизація та приладобудуваня"
(Науково-виробнича компанія ТОВ "ТЕЛЕОПТИК")
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-професійну програму
"Фізична та біомедична електроніка"
першого (бакадаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 153 "Мікро- та наносистемна техніка"
галузі знань 15 "Автоматизація та приладобудуваня"
(Підприємство ТОВ ПЗ "Квазар-Мікро Радіо")
Участь у навчальномй процесі з лекцією
професора Національного технічного університету КПІ Лошицького П.П.
студентам, що навчаються за ОП «Фізична та біомедична електроніка»
на тему «Вплив фізичних факторів на біологічні об’єкти»
Участь у навчальномй процесі з лекцією
представника Науково-виробничої компанії "Телеоптик" Хобти Юрія Володимировича
студентам, що навчаються за ОП «Фізична та біомедична електроніка»