Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти в
Національному авіаційному університеті здійснюється відповідно до
нормативних документів університету з використанням автоматизованої системи
(АС ФІОТ).


Блок рекомендованих вибіркових дисциплін
ОПП "Електронні системи"
(другий (магістерський) рівень вищої освіти)Математичні методи оптимізації в електроніці

Новітні технології кодування та захисту інформації

Моделювання електронних пристроїв та систем

Адаптивні антенні системи

Технології штучного інтелекту

Стандартизація та сертифікація електронної технікиБлок альтернативних вибіркових дисциплін
ОПП "Електронні системи"
(другий (магістерський) рівень вищої освіти)Відновлювальні джерела енергії

Основи стеганографії

Електронні пристрої навігації та спостереження

Автоматизація виробництва електронних систем

Супутникові інформаційні технології

Екологічна електроніка