Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти в
Національному авіаційному університеті здійснюється відповідно до
нормативних документів університету з використанням автоматизованої системи
(АС ФІОТ).


Блок рекомендованих вибіркових дисциплін
ОПП "Фізична та біомедична електроніка"
(другий (магістерський) рівень вищої освіти)Технології навігації та позиціонування в приміщеннях

Енергозберігаючі технології

Променева діагностично-терапевтична техніка

Біофотонні процеси

Методи оброблення інформаційних параметрів складних систем

Підповерхнева радіолокаціяБлок альтернативних вибіркових дисциплін
ОПП "Фізична та біомедична електроніка"
(другий (магістерський) рівень вищої освіти)Електроніка біохімічних процесів

Мікропроцесорні системи в біомедичній практиці

Методи біоінженерії

Молекулярна біологія та генетика

Матеріали та прилади інфрачервоної техніки

Вакуумна мікро - та наноелектроніка.