Список вибіркових дицсиплін за ОПП кафедри ЕРМІТ 2022-2023 н.р.Обрані студентами вибіркові дисципліни кафедри ЕРМІТ на 2022-2023 н.р.Силабуси навчальних дисциплін
(спеціальність 171 «Електроніка»)2022-2023 рік (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)ОПП «Електронні системи»Силабус навчальної дисципліни "Об'єктно орієнтоване програмування"Силабус навчальної дисципліни "Теорія електричних сигналів"Силабус навчальної дисципліни "Електроживлення телекомунікаційних пристроїв та систем"Силабус навчальної дисципліни "Операційні системи та програмування в системах інтернету речей"Силабус навчальної дисципліни "Основи мови Python для електронних систем"Силабус навчальної дисципліни "Дискретна математика в цифровій електроніці"Силабус навчальної дисципліни "Алгоритми та структури даних"Силабус навчальної дисципліни "Теорія електромагнітного поля"Силабус навчальної дисципліни "Мови опису електронних апаратних засобів"Силабус навчальної дисципліни "Основи контролю якості електронних систем"Силабус навчальної дисципліни "Електродинамічні пристрої"Силабус навчальної дисципліни "Технічне обслуговування авіаційних електронних систем"Силабус навчальної дисципліни "Мікропроцесори та мікроконтролери"Силабус навчальної дисципліни "Основи проектування схем радіочастотних генераторів"Силабус навчальної дисципліни "Теоретичні основи та моделі поширення радіохвиль"Силабус навчальної дисципліни "Інтерфейси цифрових, вбудованих та бездротових систем"Силабус навчальної дисципліни "Інформаційно-вимірювальні пристрої та системи"Силабус навчальної дисципліни "Захист інформації в електронних система"Силабус навчальної дисципліни "Числові методи аналізу задач частотного моніторингу"Силабус навчальної дисципліни "Основи штучного інтелекту"Силабус навчальної дисципліни "Генератори сигналів"Силабус навчальної дисципліни "Цифрова електроніка"Силабус навчальної дисципліни "Основи телекомунікаційних пристроїв та систем"Силабус навчальної дисципліни "Адаптивні антенні системи"Силабус навчальної дисципліни "Основи охорони праці"Силабус навчальної дисципліни "Професійна англійська мова"Силабус навчальної дисципліни "Електромагнітна сумісність електронних пристроїв та систем"Силабус навчальної дисципліни "Системи та мережі авіаційного електрозв’язку"Силабус навчальної дисципліни "Цифровий маркетинг в електроніці"Силабус навчальної дисципліни "Супутникові системи"