Список вибіркових дицсиплін за ОПП кафедри ЕРМІТ 2022-2023 н.р.Обрані студентами вибіркові дисципліни кафедри ЕРМІТ на 2022-2023 н.р.2022-2023 рік (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)ОПП «Програмно-апаратні засоби криптографічного захисту безпілотних аерокосмічних комплексів»Силабус навчальної дисципліни "Основи теорії ймовірності та математичної статистики"Силабус навчальної дисципліни "Компоненти мікро- та наноелектроніки"Силабус навчальної дисципліни "Дискретні перетворення в криптографічних застосуваннях"Силабус навчальної дисципліни "Програмування мобільних додатків"Силабус навчальної дисципліни "Проектування і дизайн програмно-визначених радіосистем для БПЛА"Силабус навчальної дисципліни "Системи прийняття рішень та теорія систем"Силабус навчальної дисципліни "Спектральний аналіз сигналів"Силабус навчальної дисципліни "Технічна електродинаміка"Силабус навчальної дисципліни "Нейроподібні мікро- та наносистеми"Силабус навчальної дисципліни "Програмування обчислювальних методів"Силабус навчальної дисципліни "Антенно-фідерні пристрої безпілотних літальних апаратів"Силабус навчальної дисципліни "Мови опису електронних апаратних засобів"Силабус навчальної дисципліни "Операційні системи та програмування"Силабус навчальної дисципліни "Прилади фізичної та біомедичної електроніки"Силабус навчальної дисципліни "Основи мови Python для електронних систем"Силабус навчальної дисципліни "Нанорозмірні модулі безпілотних літаючих апаратів"Силабус навчальної дисципліни "Цифрова обробка сигналів"Силабус навчальної дисципліни "ПЛІС-системи кодування і захисту інформацій"Силабус навчальної дисципліни "Основи штучного інтелекту"Силабус навчальної дисципліни "Теорія поля і поширення радіохвиль"Силабус навчальної дисципліни "Математичні методи оптимізації електронних пристроїв"Силабус навчальної дисципліни "Інтерфейси цифрових, вбудованих та бездротових систем"Силабус навчальної дисципліни "Алгоритми рішень винахідницьких задач"Силабус навчальної дисципліни "Основи охорони праці"Силабус навчальної дисципліни "Професійна англійська мова"Силабус навчальної дисципліни "Протоколи обміну даних AVR мікроконтролерів"Силабус навчальної дисципліни "Програмовані системи на кристалі"Силабус навчальної дисципліни "Безпілотні аерокосмічні комплекси"Силабус навчальної дисципліни "Програмовані вбудовані електронні пристрої"Силабус навчальної дисципліни "Мікро- та наносистеми з конфігурованими структурами"