Спеціальність 171 «Електроніка» (бакалаври)

Спеціалізація «Електронні системи» (магістри)

Випускова кафедра – Електроніки, тел.: (044)406-71-30, (044)406-73-79, (093)670-84-25

Форма навчання: денна, заочна

Мови навчання: українська, англійська
Спеціальність 171 «Електроніка» на сервісі Coggle


Сучасний етап розвитку суспільства і техніки характеризується постійним підвищенням ролі електроніки в усіх сферах людської діяльності. Сьогодні принаймні 80 % обсягу світової промислової продукції займає електроніка. У промисловості і на транспорті, у літаку і автомобілі, у побуті і в офісі, у фінансовій установі і в супермаркеті, на космічному кораблі і на телекомунікаційному підприємстві, у медичному закладі і на об'єкті, що охороняється, – скрізь електронні пристрої та системи відіграють ключову роль. До них належить безліч різноманітних об’єктів від сучасних джерел живлення до мікропроцесорних пристроїв і мікроконтролерів, систем навігації, локації та керування різними об'єктами, телевізійних систем, мобільних та інших систем зв'язку, комп'ютерів загального і спеціального призначення, систем охорони і спостереження тощо.

Стала тенденція переходу до цифрової електроніки вимагає збільшення кількості фахівців з електроніки, які мають необхідну теоретичну підготовку і практичні навички володіння передовими цифровими технологіями і мікро- та нано- електронними компонентами для забезпечення кваліфікованого обслуговування сучасної техніки і створення нових зразків конкурентоздатної комп’ютеризованої електронної апаратури.

Навчальний план підготовки бакалаврів складений таким чином, що студенти набувають фундаментальних знань з алгоритмічного, програмного та технічного забезпечення електронних систем за низкою споріднених спеціальностей.

Профілюючі дисципліни: інформатика, теорія електричних та електронних кіл, сигнали та процеси в електроніці, компоненти інтегральної електроніки, аналогова і цифрова схемотехніка, програмовані логічні інтегральні схеми, теорія інформації та кодування, мікропроцесорні пристрої, пристрої живлення, пристрої передачі, приймання та обробки сигналів, основи конструювання електронних пристроїв, ймовірнісні основи обробки сигналів та даних, стиснення сигналів та зображень, оптоелектронні пристрої та системи, електронні системи відображення інформації, основи криптографії, цифрова обробка сигналів, комп'ютерне проектування електронних пристроїв, основи побудови електронних систем, дисципліни економічного спрямування, маркетингу та менеджменту тощо.

Сферою і об’єктами професійної діяльності випускників за фахом "Електронні системи" є розробка, виробництво, сервісне обслуговування і реалізація електронної та комп’ютерної техніки і комп’ютерних мереж, створенням програмного забезпечення для електронних систем, комп’ютерний аналіз і моделювання, атестація та сертифікація електронних пристроїв і систем різноманітного призначення, зокрема комп’ютеризованих систем автомобільної та авіаційної електроніки, охоронної електронної техніки, керуючих систем, локальних і глобальних комп’ютерних мереж, систем збирання та передачі даних, комп’ютерних систем криптографічного захисту інформації, цифрових мікропроцесорних системи, пристроїв та системи відображення інформації.

Випускники працевлаштовуються на посади інженерів-конструкторів, експертів, аналітиків, провідних менеджерів, наукових співробітників, начальників підрозділів тощо у державних і приватних промислових підприємствах, у всіх сферах бізнесу, компаніях з маркетингу, виробництва, продажу і ремонту електронної побутової і комп’ютерної техніки, в науково-дослідних установах і навчальних закладах. Тільки по Києву у випускниках зацікавлені:ТОВ Телеоптик, компанія Мелексис, державні підприємства НДІ «Буран», «Антонов» з серійним заводом і конструкторським бюро, казенне підприємство "Арсенал", Міністерство транспорту і зв’язку, Украерорух, чисельні фірми з надання послуг зв’язку, ремонту комп’ютерної техніки, створення локальних комп’ютерних мереж, обслуговування, продажу і ремонту автомобілів. Крім того, кращі студенти запрошуються на кафедру як аспіранти і викладачі-стажери.

Групи для навчання англійською мовою за напрямом "Електроніка" створюються при наявності достатньої кількості бажаючих абітурієнтів. Більшість викладачів кафедри досконало володіє англійською мовою, дехто має досвід викладання у закордонних університетах. Навчання англійською є великою перевагою. Кафедра електроніки була серед фундаторів англомовного навчання, яке успішно функціонує у НАУ з 1999 року. Додатково до диплому випускники одержують сертифікат про спеціальну вищу освіту, здобуту англійською мовою. Це значно покращує шанси вдалого працевлаштування і подальшого кар’єрного росту.

На кафедрі постійно проводиться велика наукова робота, результати якої визнані у світі і регулярно публікуються у відомих фахових виданнях як закордоном так і в Україні. Студенти залучаються до наукової роботи і беруть участь у міжнародних конференціях.

Фахівець в галузі електронних пристроїв та систем завжди потрібен на сучасному ринку праці, що підтверджує практика успішного працевлаштування наших випускників у вітчизняних і закордонних підприємствах та організаціях різних форм власності.

До уваги абітурієнтів!

З 2017 року в НАУ по кафедрі Електроніки здійснюється набір за новою освітньою програмою (спеціалізацією): «Електронні технології Інтернету речей (ІоТ)».