Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти в
Національному авіаційному університеті здійснюється відповідно до
нормативних документів університету з використанням автоматизованої системи
(АС ФІОТ).


Блок рекомендованих вибіркових дисциплін
ОПП "Електронні прилади та пристрої"
(другий (магістерський) рівень вищої освіти)Технології локації та навігації у приміщеннях

Моделі поширення радіохвиль

Електронні засоби телекомунікацій

Технології кібербезпеки

Моніторинг електромагнітних випромінювань та контроль сигналів електронної апаратури

Кодування і декодування сигналів в електронних технологіяхБлок альтернативних вибіркових дисциплін
ОПП "Електронні прилади та пристрої"
(другий (магістерський) рівень вищої освіти)Льотний контроль засобів аеронавігації

Основи стеганографії

Системи посадки повітряних суден

Оптимізація проєктних рішень

Організація бізнесу, його облік та аналіз (економічна, фінансова, банківська, страхова сфери, транспортна галузь, фрилансери та ін.)

Супутникові інформаційні технології