Список опублікованих навчальних посібників
(2015-2020 р.р.)

  • Бойко І. Ф., Іваницький Є. С. Ймовірнісні основи обробки сигналів та даних // Лабораторний практикум для студентів напрямів підготовки 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка», 6.050802 «Електронні пристрої та системи». – К.: НАУ, 2015. – 28 с.
  • Іванов В.О., Є.І. Габрусенко, Л.В. Сібрук. Теорія електромагнітного поля. Навчальний посібник гриф вченої ради НАУ прот. №8 від 10.06.2015 р. Київ: НАУ, 2017.- 312 с.
  • Іванов В.О., Є.І.Габрусенко, Л.В.Сібрук, Д.П.Бондарнко., Задорожний О.С. Електромагнітна сумісність електронних пристроїв та систем. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт. – К. :НАУ, 2019. – 64 с.
  • Іванов В.О., Л.В. Сібрук, Є.І. Габрусенко, О.С. Задорожний, Д.П. Бондаренко. Електромагнітна сумісність електронних пристроїв та систем. Лабораторний практикум для спеціальності 171 «Електроніка». – К.: НАУ, 2019. – 60 с
  • Габрусенко Є.І.. Основи математичного моделювання електронних пристроїв. Лабораторний практикум. Лабораторний практикум для спеціальності 171«Електроніка». – К.: НАУ, 2018. – 32 с.
  • PianykhB.Ye., Aznakayev E. G., Bidnyi M. S. .Electric and electronic circuit theory. Electric circuits: manual. – K. : NAU, 2015. – 244 p.
  • Електроніка, схемотехніка та мікропроцесори: Методичні рекомендації до виконання курсової роботи / Укладачі: М. Бідний, О. Кожохіна. – К. : НАУ, 2018. – 44 с.
  • Цифрові пристрої: Лабораторний практикум / Укладачі: М. Бідний, В. Мігель, М. Нємтінов. - К. : НАУ, 2019. – 54 с.
  • Технології програмування в приладобудуванні: Лабораторний практикум / Укладачі: М. С. Бідний, Н. В. Бурцева, В. О. Козаревич. – К.: НАУ, 2020. – 52 с.
  • ТараненкоА.Г., Є.І. Габрусенко. Системи мобільного зв’язку. Методичні рекомендації дляспеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» – К.: НАУ, 2020.