Михальчук
Інна Іванівна

асистент

Асистент кафедри

Народилася 10 лютого 1977 р.

У 2000 році закінчила Київський міжнародний університет цивільної авіації (КМУЦА) за фахом радіоелектронні пристрої, системи та комплекси.

У 2002-2007 роках працювала на посаді асистента кафедри комп`ютеризованих систем захисту інформації Інституту інформаційно-діагностичних систем НАУ.

У 2007-2010 роках працювала асистентом на кафедрі електродинаміки Інституту електроніки та систем управління НАУ.

З 2010 по 2012 рік працювала асистентом на кафедрі електродинаміки Інституту аерокосмічних систем управління НАУ.

У 2012 році проходила підвищення кваліфікації в Національному педагогічному університет імені М. П. Драгоманова (курс англійської мови).

У 2012 по 2013 рік працювала асистентом на кафедрі радіоелектронних пристроїв та систем Інституту аерокосмічних систем управління НАУ.

З 2013 до 2015 року працювала асистентом на кафедрі радіоелектронних пристроїв та систем Інституту аеронавігації НАУ.

З 2015 до 2018 року працювала асистентом на кафедрі радіоелектронних пристроїв та систем Навчально-наукового інституту Аеронавігації НАУ. В цьому ж році успішно завершила курс з англійської мови, що відповідає рівню «В1+».

У 2018 році проходила підвищення кваціфікації в ТОВ «Хуавей».

У 2018 до 2019 роках працювала асистентом кафедри радіоелектронних пристроїв та систем Навчально-наукового інституту аеронавігації, електроніки та телекомунікацій НАУ.

З 2018 до 2020 рік поєднувала свою роботу в НАУ з роботою викладача на кафедрі комп’ютерних інформаційних технологій у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

З 2019 до 2020 рік працювала асистентом кафедри радіоелектронних пристроїв та систем Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій НАУ.

З 2019 року і до тепер працює асистентом кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій НАУ.

За час науково-педагогічної роботи опублікувано 34 наукові та методичні праці.

Сфера наукових інтересів: програмування С#, C++, захист інформації, антенні пристрої, мікрохвильова електроніка, комп’ютерне моделювання.

Напрям навчально-методичної роботи: програмування на С#, C++, алгоритми обробки структур даних, антенні пристрої та системи.

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем у 2020-2021 н.р.

1) Алгоритми та структури даних
2) Структури даних інтернету речей
3) Основи алгоритмізації та програмування в електрониці
4) Fundamentals of Algorythmization and Programming in Elektronics
5) Об'єктно-орієнтоване програмування
6) Структурна організація та архітектура комп'ютеризованих електронних систем
7) Fundamentals of Electro and Radio Engineering of Avionics
8) Electronic Components of Avionics

Основні публікації за напрямом «Електронні системи»

Статті у наукових фахових виданнях України:

1. Взаємоіндукція між смужковими елементами / Ільницький Л.Я., Сібрук Л.В., Михальчук І.І. // Защита информации: Сборник научных трудов НАУ. – К.: НАУ, 2008. – Спец.выпуск – С.13-20. (BAK)

2. Напрямлені властивості параболічної антени супутникового телебачення / Ільницький Л.Я., Михальчук І.І.,Мартиненко // Вісник НАУ: збірник наукових праць. – К.: НАУ, 2009. – № 4. С.149-153. (BAK)

3. Антенна решітка обертової поляризації з керованою діаграмою спрямованості / Ільницький Л.Я., Щербина О.А., Михальчук І.І. // Проблеми інформатизації та управління: збірник наукових праць. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – Вип.1 (29). С.82-85. (BAK)

4. Дослідження харатеристик малогабаритної спіральної антени / Ільницкий Л.Я., Михальчук І.І., Щербина О.А. // ВІТІ: збірник наукових праць. – К: Військовий інституту телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут, 2020 – Вип.1 С.35-45.

5. Accuracy characteristics of radio monitoring antennas / O. A. Shcherbyna, L. Y. Ilnitskyi, I. I. Mykhalchuk, O. V. Kozhokhina. // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2020. – № 3, Р. 42-56.

6. Антенна система для станцій радіомоніторингу / Ільницкий Л.Я., Щербина О.А., Михальчук І.І. // Наукоємні технології: наук. журнал, – К:НАУ -2020, №1 (45), С. 28-40.

7. Кільцева антенна решітка для системи радіомоніторингу / Ільницкий Л.Я., Щербина О.А., Михальчук І.І. // Наукоємні технології: наук. журнал, К:НАУ –2020, – №2 (46). С. 153-164.


Статті у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних науко метричних баз даних:

8. Моделирование поля излучения спиральной антенны / Ільницкий Л.Я., Щербина О.А., Михальчук І.І. // Электронное моделирование. 2010. – Т.32. – №4. С.61-73.

9. Multifunctional radio monitoring antenna / L.Y. Ilnitskyi, L.V. Sibruk, I. I. Mykhalchuk. // Electronics and Control Systems. – 2018. – Т.2, № 56, С.126-132.

10. Metrological characteristics of antenna system for measuring electromagnetic field parameters / Ilnitskiy, L.Y., Shcherbyna, O.A.Email , Mykhalchuk, I.I. // Radioelectronics and Communications Systems. – 1 March 2016. Volume 59, Issue 3, P 141-149


Стаття у науковому виданні іншої держави:

11. Radio monitoring antenna for directional finding / L.Y. Ilnitskyi, L.V. Sibruk, I. I. Mykhalchuk. // Telecommunications and Radio Engineering (Danbury, USA)– 2019. – Т.78, №8. – Р. 651-662.


Патенти:

12. Ільницкий Л.Я., Щербина О.А., Михальчук І.І. Патент України на корисну модель №44847, МПК H01Q 23/00 (2009.07), Малоелементна антенна решітка обертової поляризації з керованою діаграмою спрямованості; заявник і власник Національний авіаційний університет. опубл. 12.10.2009, бюл. №19.

13. Ільницкий Л.Я., Щербина О.А., Михальчук І.І. Патент України на корисну модель №51971, МПК H01Q 9/00 (2010.02), Короткий вібратор з навантаженням у вигляді спіралі; заявник і власник Національний авіаційний університет. опубл. 10.08.2010, бюл. №15.

14. Ільницкий Л.Я., Сібрук Л.В., Щербина О.А., Михальчук І.І. Патент України на винахід №103714, МПК Н01Q 23/00 (2012.07), Кільцева вимірювальна антенна система; заявник і власник Національний авіаційний університет. опубл. 11.11.2013, бюл. №21.

15. Ільницкий Л.Я., Сібрук Л.В., Щербина О.А., Михальчук І.І. Патент України на винахід №107015, МПК Н01Q 23/00 (2012.11), Двокільцева вимірювальна антенна система; заявник і власник Національний авіаційний університет. опубл. 10.11.2014, бюл. №21


Матеріали та тези наукових доповідей:

16. Ільницький Л.Я., Михальчук І.І. Спіральні антени із стоячою хвилею струму // ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2009» (Київ, 21-23 вересня 2009 р.). Т. 2, С. 11.1-11.5

17. Ільницький Л.Я., Щербина О.А., Михальчук І.І. Антенна решітка з керованою діаграмою спрямованості // Zpravy vedecke ideje-2010: VI mezinarodni vedecko-prakticka konference, 27 rijna-05 listopadu 2010 r. – Praha: Publishing House «Education and Science», 2010. – Dil 17. – S. 60-64.

18. Ільницький Л.Я., Михальчук І.І. Исследование поля излучения антенами круговой поляризации // Х міжнародна науково-технічна конференція «Авіа-2011», (Київ, 19-21 квітня 2011 р.). С.23.1-23.4.

19. Ильницкий Л.Я., Сибрук Л.В., Михальчук І.І. Исследование поля излучения антенами круговой поляризациии // 20-я Международная Крымская конференция СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии (Севастополь, Крым, 13—17 сентября 2010 г.). T2 — C. 575-577.


IEEE Catalog Number CFP10788-PRT SCOPUS

20. L. Ilnitskyi, O. Shcherbyna, I. Mykhalchuk. Ring Antenna System of Polarimeter for UAV // Proc. of 3rd International Conference Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments, 13-15 October 2015. ? Kyiv (Ukraine). – 2015. – Р. 210-214. SCOPUS

21. L. Ilnitskyi, O. Shcherbyna, I. Mykhalchuk. Antenna System of Radiomonitoring with Advanced Features // Proc. of 4th IEEE International Conference Methods and Systems of Navigation and Motion Control, 18-20 October 2016. ? Kyiv (Ukraine). – 2016. – Р. 67-71. SCOPUS

22. L. Ilnitskyi, O. Shcherbyna, I. Mykhalchuk, Olena Kozhokhina. The antenna array with ring elements // Proc. of Signal Processing Symposium (SPSympo), 12-14 September 2017.? Jachranka (Poland). – 2017. – Р. 1-4. SCOPUS

23. L. Ilnitskyi, O. Shcherbyna, I. Mykhalchuk, Olena Kozhokhina. Control of the antenna radiation pattern for radiomonitoring systems // 5th International Conference Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD), 22.10.2019, IEEE, P. 210-213. SCOPUS

24. L. Ilnitskyi, L. Sibruk, I. Mykhalchuk. Antenna of Mobile Radio Monitoring System // The Eight Word Congress “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY” 10-12 October 2018. ? Kyiv (Ukraine). – 2018.