Освітньо-професійні програми спеціальностіОсвітньо-професійна програма "Фізична та біомедична електроніка" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 153 "Мікро- та наносистемна техніка" (2020 р.)Освітньо-професійна програма "Фізична та біомедична електроніка" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 153 "Мікро- та наносистемна техніка" (2016 р.)
(з переглядом 2018 р.)Навчальні плани підготовки здобувачів вищої освітиНавчальний план № НБ-2-153-3/20Навчальний план № НБ-14-153/16
(з переглядом 2018 р.)Рецензія-відгук ТОВ "Науково-виробнича компанія ТЕЛЕОПТИК" на освітньо-професійну програму "Фізична та біомедична електроніка" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 153 "Мікро- та наносистемна техніка" (2020 р.)Рецензія-відгук ТОВ "Науково-виробнича компанія ТЕЛЕОПТИК" на освітньо-професійну програму "Фізична та біомедична електроніка" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 153 "Мікро- та наносистемна техніка" (2016 р.)Протокол засідання Вченої ради з навчальних планів ОПП "Фізична та біомедична електроніка" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 153 (2018 р).Витяг з протоколу засідання кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей (ЕРМІТ) щодо оновлення програми комп'ютерної практики спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» ОПП "Фізична та біомедична електроніка".

                                         Кафедральний E-mail -mail:   kafre@ukr.net