У цьому розділі
ви зможете ознайомитись
з програмами фахових та додаткових
вступних випробувань

ПРОГРАМА
фахового вступного випробування
на освітній ступінь «Бакалавр» з скороченним терміном навчання 3 роки
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Галузь знань: 17 «Електроніка та телекомунікації»
Спеціальність: 171 «Електроніка»
ОП: «Електронні системи»,
«Електронні технології інтернету речей»,
«Комп'ютеризовані засоби моніторингу використання частотного ресурсу»

ПРОГРАМА
фахового вступного випробування
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Галузь знань: 17 «Електроніка та телекомунікації»
Спеціальність: 171 «Електроніка»
ОП: «Електронні системи»,
«Електронні технології інтернету речей»,
«Комп'ютеризовані засоби моніторингу використання частотного ресурсу»

ПРОГРАМА
фахового вступного випробування
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Галузь знань: 17 «Електроніка та телекомунікації»
Спеціальність: 171 «Електроніка»
ОП: «Електронні системи»,
«Електронні технології інтернету речей»,
«Комп'ютеризовані засоби моніторингу використання частотного ресурсу»

ПРОГРАМА
фахового вступного випробування
на освітній ступінь «Бакалавр» з скороченним терміном навчання 3 роки
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування»
Спеціальність: 153 «Мікро- та наносистемна техніка»
ОП: «Програмно-апаратні засоби криптографічного захисту безпілотних аерокосмічних комплексів»,
«Фізична та біомедична електроніка»

ПРОГРАМА
фахового вступного випробування
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування»
Спеціальність: 153 «Мікро- та наносистемна техніка»
ОП: «Програмно-апаратні засоби криптографічного захисту безпілотних аерокосмічних комплексів»,
«Фізична та біомедична електроніка»

ПРОГРАМА
фахового вступного випробування
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування»
Спеціальність: 153 «Мікро- та наносистемна техніка»
ОП: «Програмно-апаратні засоби криптографічного захисту безпілотних аерокосмічних комплексів»

ПРОГРАМА
фахового вступного випробування
за освітньою програмою підготовки фахівців з вищою освітою
освітнього ступеня «Магістр»
Галузь знань: 17 «Електроніка та телекомунікації»
Спеціальність: 171 «Електроніка»
ОП: «Електронні системи»

ПРОГРАМА
фахового вступного випробування
за освітньою програмою підготовки фахівців з вищою освітою
освітнього ступеня «Магістр»
Галузь знань: 17 «Електроніка та телекомунікації»
Спеціальність: 171 «Електроніка»
ОП: «Електронні прилади та пристрої»

ПРОГРАМА
фахового вступного випробування
за освітньою програмою підготовки фахівців з вищою освітою
освітнього ступеня «Магістр»
Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування»
Спеціальність: 153 «Мікро- та наносистемна техніка»
ОП: «Фізична та біомедична електроніка»