У цьому розділі
ви зможете ознайомитись
з програмами фахових та додаткових
вступних випробувань

Перелік програмних питань
з дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка»

Перелік програмних питань
з дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
за спеціальністю 171 «Електроніка»

Перелік програмних питань
з дисциплін, які виносяться на додаткове вступне випробування
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка»

Перелік програмних питань
з дисциплін, які виносяться на додаткове вступне випробування
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
за спеціальністю 171 «Електроніка»

Перелік програмних питань
з дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка»

Перелік програмних питань
з дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
за спеціальністю 171 «Електроніка»

Перелік програмних питань
з дисциплін, які виносяться на додаткове вступне випробування
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка»

Перелік програмних питань
з дисциплін, які виносяться на додаткове вступне випробування
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
за спеціальністю 171 «Електроніка»

Перелік програмних питань з дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування за освітньою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка»
спеціалізація «Фізична та біомедична електроніка»

Перелік програмних питань з дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування за освітньою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 171 «Електроніка»
спеціалізація «Електронні системи»

Перелік програмних питань
з дисциплін, які виносяться на додаткове вступне випробування
за освітньою програмою підготовки фахівців
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка»
спеціалізація «Фізична та біомедична електроніка»

Перелік програмних питань
з дисциплін, які виносяться на додаткове вступне випробування
за освітньою програмою підготовки фахівців
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 171 «Електроніка»
спеціалізація «Електронні системи»