У цьому розділі
ви зможете ознайомитись
з програмами фахових та додаткових
вступних випробувань

ПРОГРАМА
фахового вступного випробування
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка»

ПРОГРАМА
фахового вступного випробування
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
за спеціальністю 171 «Електроніка»

ПРОГРАМА
додаткового вступного випробування
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка»

ПРОГРАМА
додаткового вступного випробування
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
за спеціальністю 171 «Електроніка»

ПРОГРАМА
фахового вступного випробування
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
за напрямом підготовки 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка»

ПРОГРАМА
фахового вступного випробування
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
за напрямом підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи»

ПРОГРАМА
додаткового вступного випробування
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
за напрямом підготовки 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка»

ПРОГРАМА
додаткового вступного випробування
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
за напрямом підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи»

ПРОГРАМА
фахового вступного випробування
за освітньою програмою підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»,
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка»
спеціалізація «Фізична та біомедична електроніка»

ПРОГРАМА
фахового вступного випробування
за освітньою програмою підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»,
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 171 «Електроніка»
спеціалізація «Електронні системи»

ПРОГРАМА
додаткового вступного випробування
за освітньою програмою підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»,
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка»
спеціалізація «Фізична та біомедична електроніка»

ПРОГРАМА
додаткового вступного випробування
за освітньою програмою підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»,
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 171 «Електроніка»
спеціалізація «Електронні системи»