Ліпінський
Олександр Юрійович

Доктор технічних наук,
професор

Профессор кафедри

Робота:
- з березня 2017 р.: проф. каф. електроніки ННІАН НАУ
- 1985 р. – 2017 р.: інженер, асистент (з 1993 р.), старший викладач (з 1996 р.), доцент (з 2007 р.), професор (з 2015 р.), завідувач кафедри (з 2016 р.) радіофізики та кібербезпеки фізико-технічного факультету Донецького національного університета ім. В. Стуса.

Освіта:
- 1985 р. – закінчив Донецький державний університет за спеціальністю «Фізика».
- 2007 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему «Оптоелектронні високоточні операційні пристрої дискретної обробки сигналів» в спеціалізованій вченій раді при НТУУ «КПІ».
- 2014 р. – захистив докторську дисертацію на тему «Основи створення оптоелектронних інтегральних обчислювальних середовищ для спеціалізованих комп’ютерних систем» в спеціалізованій вченій раді при НТУУ «КПІ».

Вчене звання: доцент кафедри радіофізики (2007 р.)

Науково-технічні інтереси: оптоелектронні пристрої обробки сигналів, обробка сигналів в задачах радіолокації та дистанційного зондування, вбудовані електронні системи.

Викладацька діяльність: автор 1 підручника, 12 навчально-методичних посібників, низки робочих навчальних програм дисциплін. На кафедрі електроніки забезпечує дисципліни «Інтерфейси цифрових, вбудованих та бездротових систем», «ПЛІС та мови опису електронних схем», «Технології інтернету речей в електроніці», та ін.

Членство в професійних міжнародних товариствах: IEEE Member (з 2006 р.)

Наукові публікації: 67 наукових праць, в т.ч. 1 монографію, 1 підручник, 12 навчальних посібників, 3 патенти України

Вибрані опубліковані праці:


1. Anna Rudiakova, Alexander Lipinskii, Felix Yanovsky “Optoelectronic Aided Polarimetric Weather Radar Signal Processing”, 018 IEEE 17th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET), p. 111-114, 2018.

2. VS Tkachenko, AY Lipinskii, “Mathematical model of volume optical interconnection in LiNbO3 crystal”, 2016 IEEE International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET), p.204-207, 2016.

3. Липинский А.Ю., Рудякова А.Н., Данилов В.В., «Моделирование процесса динамического изменения архитектуры оптоэлектронной акустооптической вычислительной среды», Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. «Радиотехника», №172, с. 147-153, 2013.

4. Lipinskii A.Y., Rudiakova A.N., “Acousto-optic computing environment for stream data processing”, Applied Optics, Vol. 50, Issue 25, p. 4917-4921, 2011

5. Rudyakova A.N., Lipinsky A.Yu., DanilovV.V., “Present-day photon digital-to-analog converters”, Telecommunications and Radio Engineering (English translation of Elektrosvyaz and Radiotekhnika), vol. 70, no. 2, p. 159-169, 2011.

6. Липинский А.Ю., Рудякова А.Н., Данилов В.В., «Фоторефрактивные кристаллы в запоминающих устройствах оптоэлектронных процессоров корреляционного типа», Технология и конструирование в электронной аппаратуре, №6, с. 5-9, 2011.

7. Липинский А.Ю., “Оптоэлектронные интегральные вычислительные среды”, Донецк: изд-во «Ноулидж», 2010. – 147с.

8. Данилов В.В., Липинский А.Ю., Рудякова А.Н., «Оптоелектронні пристрої потокової обробки інформації», Регистрация, хранение и обработка данных, т. 12, № 2, с. 198-201, 2010.

9. Lipinskii A.Y., Rudiakova A.N., Danilov, V.V., “Acoustooptic binary coding based on space-time integration and its application to ultrafast high-resolution digital-analog conversion”, IEEE Photonics Technology Letters, vol. 20, no. 24, p. 2087-2089, 2008.

10. Rudyakova A.N., Lipinsky A.Yu., DanilovV.V., “Finite-Element Modeling of Acousto-Optical Devices for Discrete Signal Processing”, Telecommunications and Radio Engineering (English translation of Elektrosvyaz and Radiotekhnika), vol. 67, no. 11, p. 1001-1016, 2008.

11. Ліпінський О.Ю., Рудякова Г.М., Данилов В.В., «Акустооптичний фільтр з просторовою дискретизацією», Патент на винахід UA №106134, 2014.

12. Ліпінський О.Ю., Рудякова Г.М., Данилов В.В., «Акустооптичний дискретний сигнальний процесор», Патент на корисну модель UA №15936 U, 2006.