Список вибіркових дицсиплін за ОПП кафедри ЕРМІТ 2021-2022 н.р.Обрані студентами вибіркові дисципліни кафедри ЕРМІТ на 2021-2022 н.р.Силабуси навчальних дисциплін
(спеціальність 171 «Електроніка»)2021-2022 рік (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)ОПП «Електронні системи»Силабус навчальної дисципліни "ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ПРОГРАМУВАННЯ В СИСТЕМАХ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ"Силабус навчальної дисципліни "МОВИ ОПИСУ ЕЛЕКТРОННИХ АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ"Силабус навчальної дисципліни "ІНТЕРФЕЙСИ ЦИФРОВИХ, ВБУДОВАНИХ ТА БЕЗДРОТОВИХ СИСТЕМ"Силабус навчальної дисципліни "ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ СХЕМ РАДІОЧАСТОТНИХ ГЕНЕРАТОРІВ"Силабус навчальної дисципліни "ОБ'ЄКТНО ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ"Силабус навчальної дисципліни "ОСНОВИ ПРАВА"Силабус навчальної дисципліни "ОСНОВИ МІКРОПРОЦЕСОРІВ ТА МІКРОКОНТРОЛЕРІВ"Силабус навчальної дисципліни "ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ"2021-2022 рік (другий (магістерський) рівень вищої освіти)ОПП «Електронні системи»Силабус навчальної дисципліни "АДАПТИВНІ АНТЕННІ СИСТЕМИ"