НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

При щорічному відновленні змісту навчальних дисциплін викладачі кафедри прагнуть використовувати останні закордонні і вітчизняні публікації з відповідних наукових напрямків.

Низка підручників і методичних посібників безпосередньо написані викладачами кафедри, видані центральними й університетськими видавництвами і рекомендовані керівними органами освіти вищих навчальних закладів.


Цифрова обробка сигналів


Цифрова обробка сигналів: Лабораторний практикум. / Уклад.: І. Ф. Бойко, Є. С. Іваницький. – К.: НАУ, 2013. – 45 с.
Цифрова обробка сигналів: Лабораторний практикум.