Навчальні та робочі програми навчальних дисциплін2020-2021 рікРобоча програма навчальної дисципліни "Історія української державності та культури"Робоча програма навчальної дисципліни "Ділова українська мова"Робоча програма навчальної дисципліни "Філософія сталого розвитку"Робоча програма навчальної дисципліни "Фахова іноземна мова"Робоча програма навчальної дисципліни "Вища математика"Робоча програма навчальної дисципліни "Фізика"Робоча програма навчальної дисципліни "Комп'ютерні технології в електроніці"Робоча програма навчальної дисципліни "Алгоритмічні мови програмування в електроніці"Робоча програма навчальної дисципліни "Теоретичні основи електротехніки та електроніки"Робоча програма навчальної дисципліни "Фізика малорозмірних ефектів"Робоча програма навчальної дисципліни "Аналогова і цифрова схемотехніка"Робоча програма навчальної дисципліни "Імовірність та математична статистика"Робоча програма навчальної дисципліни "Мікропроцесори та мікроконтролери"Робоча програма навчальної дисципліни "Фізика твердого тіла"Робоча програма навчальної дисципліни "Основи фізики живих систем"Робоча програма навчальної дисципліни "Цифрові приймачі біомедичних зображень"Робоча програма навчальної дисципліни "Цифрова обробка сигналів"Робоча програма навчальної дисципліни "Методики штучного інтелекту в обробці медичних зображень"Робоча програма навчальної дисципліни "Прикладна оптоелектроніка"Робоча програма навчальної дисципліни "Автоматизоване проектування в мікро- та наноелектроніці"Робоча програма навчальної дисципліни "Основи біомедичних електронних систем"Робоча програма навчальної дисципліни "Технології програмування в приладобудуванні"Робоча програма навчальної дисципліни "Програмовані мікро- та наносистеми в електроніці"Робоча програма навчальної дисципліни "Медична акустоелектроніка"Робоча програма навчальної дисципліни "Диференційні рівняння та їх системи"Програма комп'ютерної практикиПрограма фахової технологічної практикиПрограма фахової виробничої практикиПрограма атестаційного екзамену здобувачів вищої освіти за ОС "Бакалавр"Робоча програма навчальної дисципліни «Фахова іноземна мова»Робоча програма навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова»Силабус навчальної дисципліни «Фахова іноземна мова»Силабус навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова»2016-2017 рік (з переглядом 2018 р.)Навчальна програма навчальної дисципліни "Автоматизоване проектування мікро- та наносистем"Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Автоматизоване проектування мікро- та наносистем"Навчальна програма навчальної дисципліни "Апаратні платформи обчислень"Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Апаратні платформи обчислень"Навчальна програма навчальної дисципліни "Основи охорони праці"Робоча програма навчальної дисципліни "Основи охорони праці"Навчальна програма навчальної дисципліни "Прикладна оптоелектроніка"Робоча програма навчальної дисципліни "Прикладна оптоелектроніка"Навчальна програма навчальної дисципліни "Теоретичні основи електротехніки та електроніки"Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Теоретичні основи електротехніки та електроніки"Навчальна програма навчальної дисципліни "Фізика малорозмірних ефектів"Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Фізика малорозмірних ефектів"Програма атестаційного екзамену здобувачів вищої освіти за ОС "Бакалавр"