Яновський
Фелікс Йосипович

д.т.н., професор,
лауреат Державної премії України,
академік АН прикладної радіоелектроніки,
Міжнародної академії навігації та
управління рухом,
Транспортної академії України та
Академії електромагнетизму
(Кембридж, Массачусетс, США),
IEEE Fellow

Професор кафедри

Народився 7 лютого 1946 року в місті Києві.

У грудні 1968 року закінчив з відзнакою радіотехнічний факультет Київського інституту інженерів цивільної авіації (КІІЦА), теперішній НАУ, за спеціальністю Технічна експлуатація авіаційного радіоустаткування.

У період 1969 – 1978 роківпрацював на кафедрі радіолокації асистентом, одночасно беручи участь у наукових проєктах і працюючи над дисертацією. У 1978 році призначений старшим викладачем.

Без відриву від виробництва підготував дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (науковий керівник – Іван Максимович Баранов), яку успішно захистив у 1979 році на засіданні спеціалізованої вченої раді при ‘Московском институте инженеров гражданской авиации’(МИИГА) за спеціальністю 05.12.04 - Радіолокація і радіонавігація.У тому ж році його призначено на посаду доцента як обраного за конкурсом. У 1981 році отримав атестат на вчене звання «Доцент» по кафедрі радіолокації.

У 1987 роційого переведено на посаду доцента кафедри експлуатації та ремонту бортового радіоелектронного обладнання (ЕРБРЕО), де поряд з викладанням продовжував активну наукову діяльність у галузі авіаційної радіолокації, в тому числі у співробітництві з науково-дослідним інститутом «Буран».

На рубежі 80-х–90-х років підготував дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук, яку захистив в НАУ (на той час КМУЦА) у 1992 році за спеціальністю 05.22.14 - Експлуатація повітряного транспорту і став одним з перших докторів технічних наук, затверджених Вищою Атестаційною Комісією (ВАК) незалежної України.

У 1993 році захистив докторську дисертацію за іншою спеціальністю – 05.12.04 - Радіолокація і радіонавігація, на цей раз в Москві (МИИГА), і отримав другий диплом доктора технічних наук, затверджений ВАК СРСР.

У тому ж 1993 році його призначено як обраного за конкурсом на посаду професора кафедри ЕРБРЕО. У 1994 році присвоєно вчене звання «Професор» по кафедрі експлуатації та ремонту бортового радіоелектронного обладнання. У 1999 році назву кафедри було змінено на «Кафедра телекомунікаційних систем». У період з 2000 по 2008 роки працював професором кафедри аеронавігаційних систем, де виконував також обов’язки заступника завідувача кафедри.

У 1998 році брав участь у створенні Субрегіонального навчального центру ICAO при НАУ і протягом 1998– 2000 років був його першим директором (за сумісництвом), здійснивши 2 випуски слухачів з авіаційної безпеки.

З 2008 по 2020 рік працював завідувачем кафедри радіоелектроніки, яка у 2012 році змінила назву на «Кафедра електроніки», а після об’єднання з кафедрою РПС у 2019 році, отримала сучасну назву: «Кафедра електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей» (ЕРМІТ), або в англійській версії Electronics, Robotics, Monitoring and IoT Technologies (ERMIT).

З 1 липня 2020 року працює професором кафедри ЕРМІТ.

Викладання за кордоном. Професор Яновський має великий досвід роботи у закордонних університетах. У 1996 роційого було запрошено до одного з найкращих технічних університетів Європи – Делфтського технічного університету (TU-Delft), розташованого у старовинному голландському місті Делфт, що недалеко від Гааги і Роттердама. За згодою НАУ в період з 1996 по 2003 він працював у TU-Delft по декілька місяців на рік як провідний учений (Top Scientist), професор Міжнародного дослідницького центру телекомунікацій і радіолокації (IRCTR) і кафедри радіолокації та дистанційного зондування TU-Delft. Сумарно це склало майже трирічний досвід роботи у TU-Delft.

Крім того, як запрошений професор він читав курси лекції різного обсягу (від 4 до 56 годин) в наступних університетах:

 • Penn State University, Пенсильванія, США (1998)
 • Technical University of Hamburg-Harburg (TUHH), Гамбург, Німеччина (2005)
 • Al-Balqa Applied University/Al-Huson University College, Ірбід, Йорданія (2007)
 • Hanyang University, Сеул, Республіка Корея (2008)
 • Інститут метрології, Пекін, КНР (2010)
 • Варшавський політехнічний університет, Польща (2010, 2013, 2014)
 • TU-Delft, Нідерланди (2015)
 • Sunchon National University, Сунчон, Республіка Корея (2015, 2018)
 • Harbin Institute of Technology, Харбін, КНР (2017)
 • Kenyatta University, Найробі, Кенія (2018, 2019, 2020)
 • Kalyani Center for Technology and Innovation, Bharat Forge, Pune, Maharashtra, Індія (2019).

Вища освіта англійською і студентська мобільність. Був одним з ініціаторів інноваційного проекту англомовної освіти в НАУ ще у 1998-1999 роках. Технічна освіта з викладанням англійською всіх предметів продовжує розвиватися в НАУ і тепер.

У 2000-2004 роках читав лекції і залучав студентів НАУ до участі у пересувних літніх школах європейських університетів (Joint European University Activity: International Travelling Summer School on Microwaves & Lightwaves), що проходили у Москві, Мадриді, Мінську і Варшаві. У 2011 році читав лекції у міжнародній літній школі «Achievements and Applications of Contemporary Informatics, Mathematics and Physics» на базі Національного технічного університету України «КПІ», а у 2017 році – у міжнародній літній школі з інтернету речей (IoT), яку було організовано за участі кафедри електроніки (ЕРМІТ) в НАУ HUB.

У 2011-2017 роках він був ініціатором і координатором проектів EWENT та ACTIVE за програмою Європейської Комісії Erasmus Mundus, а потім Erasmus+ щодо обміну студентами, аспірантами та викладачами з університетами Великої Британії, Ірландії, Іспанії, Італії, Франції, Чехії, Польщі та Угорщини.

Сфера наукових інтересів: радіолокація, обробка сигналів, дистанційне зондування атмосфери, електронні системи, адаптивні вимірювання, електрика атмосфери. Брав участь у розробці бортового радіоелектронного обладнання, зокрема цифрових метеонавігаційних радіолокаторів нового покоління. Ці роботи були відзначені Державною премією України за 1996 рік. Був одним з перших, хто запропонував використання поляриметричних методів для метеорологічних та інших радіолокаторів. Розробив теоретичні основи локалізації зон небезпечних метеорологічних явищ, методи локалізації та оцінювання параметрів. Створив теорію, математичні моделі та способидопплерівсько-поляриметричної радіолокації, алгоритми обробки сигналів і принципи побудови відповідних пристроїв і систем. Створив спектрально-поляриметричний метод дистанційного зондування природних явищ та об’єктів. Результати досліджень та винаходи втілені в Україні, та Нідерландах. Підготував 14 кандидатів і докторів технічних наук та біля 300 інженерів, бакалаврів та магістрів.

Членство в наукових товариствах, академіях, радах. З 1994 року Felix Yanovsky – є членом (Member) Інституту інженерів з електротехніки і електроніки (IEEE), з 1996 року – IEEE Senior Member, у 2008 його обрано IEEE Fellow – найвищий рівень у IEEE – з формулюванням «За досягнення в радіолокації для безпеки польотів». У 2020 році отримав статус IEEE Life Fellow.

Був організатором і першим головою українського відділення IEEE з аерокосмічних та електронних систем (AES) та обробки сигналів (SP) – IEEE Ukraine SPS/AES Joint Chapter. У 2015 році його обрано головою Української секції IEEE, а потім ще на одну каденцію у 2019.

З 2003 року по теперішній час він є членом Наукової ради Національної академії наук України з проблеми "Радіофізика i НВЧ електроніка", був членом Генеральної асамблеї Європейської мікрохвильової асоціації (EuMA) де представляв Україну, Молдову і Грузію у 2004-2007 роках. В теперішній час він є членом групи EuMA з організації Європейських мікрохвильових конференцій в Центральній Європі.

Його обрано дійсним декількох академій наук: Транспортної академії України (1994); Академії електромагнетизму (ElectromagneticsAcademy), Кембридж, Массачусетс, США (1996); Міжнародної академії навігації та управління рухом (2001); Академії наук прикладної радіоелектроніки (2008).

Член Експертної ради ВАК України (1998-2002). Член двох наукових рад із захисту докторських дисертацій.

Організація конференцій. Брав участь в організації багатьох міжнародних конференції з різних напрямів електроніки і комп’ютерних технологій як організатор і голова секцій, член програмних комітетів і ключовий спікер в Австралії, Австрії, Великій Британії, Китаї, Литві, Німеччині, Нідерландах, Польщі, РФ, США, Україні, Франції, Чеській Республіці та Швейцарії.Крім того, доповідав свої наукові результати на великій кількості міжнародних конференцій у Канаді, Ізраїлі, Іспанії, Італії, Латвії, Хорватії, Сербії, Японії та інших країнах. У 2009 році стаття і доповідь Д. Глушка та Ф. Яновського перемогла у конкурсі на кращу наукову роботу Європейської радарної конференції (EuRAD-2009) в Римі, Італія. На багатьох конференціях роботи студентів і аспірантів, виконаних під керівництвом проф. Яновського, були визнані кращими.

Ф. Яновський є головою популярної міжнародної конференції Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium (MRRS), що проходить в НАУ з 2005 кожні три роки. Наступна сьома конференція запланована на 2023 рік (MRRS-2023). Праці цих конференцій публікуються в IEEE X-plore і входять до наукометричної бази Scopus. Крім того, він був організатором і головою конференцій RadarMethods and Systems Workshop (RMSW-2010, RMSW-2012 і RMSW-2016), які індексувалися в Scopus, а також співголовою конференції International Radar Symposium (IRS-2014) у Гданську, Польща і співголовою програмного комітету European Microwave Conference in Central Europe (EuMCE-2019), що відбулася у Празі, Чеська Республіка (Scopus, WebofScience).

Редакційна діяльність. З 2008 року Felix Yanovsky – член редакційної ради та заступник редактора (радіолокаційний напрям) журналу International Journal of Microwave and Wireless Technologies (IJMWT), що видається Cambridge University Press, Велика Британія.

З 2017 року він є головним редактором журналу International Journal of Image, Graphics and Signal Processing, видавництво MECS Press, Гонконг.

У 2014 році був редактором спеціального випуску журналу IEEE Aerospace & Electronic Systems Magazine (volume 29, No 7), США.

Він є також членом редакційних рад низки професійних журналів в Україні, таких, як Вісник НАУ (Proceedings of the National Aviation University), а також заступником головного редактора журналу Електроніка і системи управління (Electronics and Control Systems).

У 2010-2013 роках: Експерт з оцінки проєктів, поданих на відкритий конкурс грантів уряду РФ, що проводився під егідою Агентства з управління проєктами Німецького аерокосмічного центру (DLR).

У 2005-2006 роках: Експерт з оцінки дослідницьких проектів INTAS.

Рецензент рейтингових журналів: IEEE Transactions on Antennas and Propagation, IEEE Transactions on Microwave Theory and Technique, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing та інших.

Редактор збірників праць міжнародних конференцій IEEE MRRS-2005, 2008, 2011, 2014, 2017.

Напрям навчально-методичної роботи: електронні системи, радіоелектронні системи, математичне і комп’ютерне моделювання, курсове і дипломне проєктування.

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем у 2020-2021 н.р.: Електронні системи, Новітні електронні технології телекомунікацій, Основи радіоелектроніки, Ultra-wideband (UWB) technology, Авіаційні радіоелектронні системи, Сучасні та перспективні електронні системи в авіації, Сучасні та перспективні локаційні датчики в системах інтернету речей.

Всі дисципліни викладаються, українською та/або англійською мовами.

Стажування. Останнє підвищення кваліфікації булоу 2019 році в Кальяні Центрі технології та інновацій, Бхарат Фордж, Пуне (Індія) – Kalyani Center for Technology and Innovation, Bharat Forge, Pune, Maharashtra, India.

Біографічні відомості про Ф. Яновського (Yanovsky, Felix J.) включено до ювілейного 16-го видання «Хто є хто у світі» (Who’s Who in the World), що вийшло друком у 1999 році до сторіччя цього відомого довідника, і у наступні видання, а також у довідник Who is Who in Electromagnetics (Cambridge, MA, USA).

Загальний науково-педагогічний стаж 51 рік.


Матріали статті дозволяється використати відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution/Alike.


Наукові праці. Станом на кінець 2020 року автор / співавтор:

 • 12 книг, опублікованих видавництвами CRC, Springer, Momentum Press, Elsevier, Техніка, а також видавництвом НАУ;
 • понад 480 наукових статей і навчально-методичних праць;
 • 41 патент на винаходи.

Scopush-індекс = 18 (942 цитувань у Scopus);

Google Scholarh-індекс = 23, i10 = 48 (1967 цитувань у Google Scholar).

Вибрані публікації за останні роки:

1. Yuliya Averyanova, Anna Rudiakova, and Felix Yanovsky, “Drop deformation estimate with multi-polarization radar,” International Journal of Microwave and Wireless Technologies, Cambridge University Press: 10 June 2020, pp. 870 - 877. DOI: 10.1017/s1759078720000732

2. Zhiteckii L.S., Azarskov V.N., Sushchenko O.A., and Yanovsky F.J., Solovchuk K.Yu. Control of a nonsquare multivariable system using pseudoinverse model-based static out-put feedback. Cybernetics and Computer Engineering. 2020. N 3 (201). pp. 41–60. DOI:https://doi.org/10.15407/kvt201.03.033 (Кібернетика та обчислювальна техніка, Інститут кібернетики ім. Глушкова НАНУ)

3. J. Gabrusenko, A. Holubnychyi, Zhengbing Hu, A. Taranenko, and F.J. Yanovsky, Estimation of Electromagnetic Shielding Efficiency, Telecommunications and Radio Engineering, vol. 78, issue 2, 2019, pp. 181-189. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v78.i2.90.

4. A. Rudiakova, Yu. Averyanova, and F. Yanovsky, Model of Hydrometeors with Multicomponent Mixtures when Doppler-Polarimetric Remote Sensing, Telecommunications and Radio Engineering, vol. 78, issue 1, 2019, pp. 87-95. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v78.i1.100

5. Nathan Blaunstein, Felix Yanovsky, Vladimir Yakubov, and Sergey Shipilov, “Detection of Live People in Clutter Conditions,” Book chapter in Electromagnetic and Acoustic Wave Tomography, pp. 281-293, Monograph, Edited by N. Blaunstein and V. Yakubov, CRS Press, Boca Raton, FL, USA, 2018 (2019), 360 p.doi.org/10.1201/9780429488276

6. Яновський Ф.Й. Розвиток сучасних апаратно-програмних електронних технологій. Стратегічні орієнтири розвитку Національного авіаційного університету в умовах динамічного освітнього середовища: збірник статей і матеріалів. – К.: НАУ, 2019. – С. 60-67. ISBN 978-966-120-6

7. Юлія Авер’янова, Ганна Рудякова, Фелікс Яновський. Багатополяризаційні вимірювання та оцінка зміни величини відбитого сигналу за рахунок турбулентності, Журнал «Вісник Національного Авіаційного Університету», Том 75, вип. 2, 2018, С. 13-18.DOI: 10.18372/2306-1472.75.13112

8. F.J. Yanovsky, “Spectral-Polarimetric Approach Enhancement and Signal Processing Operational Techniques for Remote Sensing of the Atmosphere. Brief Overview” (Keynote paper),IEEE 2017 International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo), Odessa, pp. 1-6, 2017.DOI: 10.1109/UkrMiCo.2017.8095361

9. A.C.P. Oude Nijhuis, F.J. Yanovsky, O.A. Krasnov, C. M. H. Unal, H. W. J. Russchenberg, and A. Yarovoy, “Assessment of the rain drop inertia effect for radar-based turbulence intensity retrievals,” International Journal of Microwave and Wireless Technologies, Cambridge University Press, 2016, Volume No. 6, pp.11-21. DOI: 10.1017/S1759078716000660

10. F.J. Yanovsky, “Glimpses of Early Radar Developments in Ukraine and Former Soviet Union,” Radio Science Bulletin, September 2016, No 358, pp. 35-68. DOI: 10.23919/URSIRSB.2016.7909881

11. R.Sinitsyn, F. Yanovsky, E.Chervoniak, and O. Zaporozhets, “Determination of aircraft current location on the basis of its acoustic noise,” Telecommunications and Radio Engineering, 01/2015; 74(5), pp. 397-408. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v74.i5.30

12. Yu. Averyanova, A. Averjanov, and F. Yanovsky, “Doppler Polarization Radar Methods for Meteorological Applications,” IEEE Aerospace & Electronic Systems Magazine, July 2014, Vol.29, No 7, pp. 64-73. DOI: 10.1109/MAES.2014.130143

13. Rustem Sinitsyn, Felix Yanovsky, Eugene Chervoniak, and Oleksandr Zaporozhets, Determination of aircraft current location on the basis of its acoustic noise, Telecommunications and Radio Engineering, Volume 74, Issue 5, 2015, pp. 397-408. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v74.i5.30

14. Felix J. Yanovsky, Spectral-Polarimetric Approach to Remote Sensing of Natural Objects and Phenomena, Electronics and Control Systems, No2 (40), 2014, pp. 11-18.DOI: 10.18372/1990-5548.40.7421

15. R.B. Sinitsyn and F.J. Yanovsky, Wideband Copula Ambiguity Function in Radar and Navigation Systems, Electronics and Control Systems, No 4 (42), 2014, pp.11-17. DOI: 10.18372/1990-5548.42.8782

16. A. Nebylov, F. Yanovsky, “Radar Altimeters,” Book chapter in: Aerospace Sensors, Chapter 3, Momentum Press, USA, 2013, pp. 55-88. DOI: 10.5643/9781606500613

17. F. Yanovsky, “Autonomous Radio Sensors for Motion Parameters,” Book chapter in: Aerospace Sensors, Chapter 4, Momentum Press, USA, 2013, pp. 89-136. DOI: 10.13140/RG.2.1.5158.8640

18. R.B. Sinitsyn and F.J. Yanovsky, Non-Parametric Signal Processing in Noise Radar. Applied Radio Electronics (Прикладнаярадиоэлектроника), 2013, Vol. 12, No. 1, pp. 72-78. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prre_2013_12_1_15

19. Ф.Й. Яновський, Радіолокаційні системи повітряних суден. Затверджено МОН України як підручник для технічних університетів. Київ, Видавництво НАУ, 2012, 688 с.

20. R.B. Sinitsyn and F.J. Yanovsky, Acoustic Noise Atmospheric Radar with Nonparametric Copula Based Signal Processing, “Telecommunications and Radio Engineering”, 2012, Vol. 71, No. 4, pp. 327-335.DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v71.i4.30

21. Yu. Averyanova, F. Yanovsky, and A. Averyanov, Turbulence Intensity Classification Based on Estimating Statistical Polarimetric Parameters of Radar Reflections from Rain, “Telecommunications and Radio Engineering”, 2012, Vol. 71, No. 4, pp. 379-385. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v71.i4.70

22. F.Yanovsky, “Inferring microstructure and turbulence properties in rain through observations and simulations of signal spectra measured with Doppler–polarimetric radars,” Book Chapter in: Polarimetric Detection, Characterization, and Remote Sensing, NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, Springer, 2011, pp. 501-542. doi.org/10.1007/978-94-007-1636-0_19

23. F.J. Yanovsky, Yu. Averyanova, Doppler?polarimetric radar meteorological applications, Telecommunications and Radio Engineering, v70.i7.20, 2011, pp. 577-581. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v70.i7.20

24. P. Melezhik, V. Razskazovskiy, N. Reznichenko, and F. Yanovsky, “High-Efficiency Millimeter-Wave Coherent Radar for Airport Surface Movement Monitoring and Control,” Aviation (Taylor & Francis Group), Volume 15(2), 2011, pp. 38-43.doi.org/10.3846/16487788.2011.596673

25. K.I. Shelevytska, O.S. Semenova, I.V. Shelevytsky, and F.J. Yanovsky, Least square spline decomposition in time-frequency analysis of meteorological signals, Proceedings of SPIE, Volume: 8008, ISSN 0277-786X, ISBN 9780819485823, pp. 80081T-1 - 80081T-9, 2011, (9 pages.)DOI: 10.1117/12.905198

26. Konchenko, F. Yanovsky, Multipath Effect in Multilateration Surveillance System, Proceedings of SPIE, Volume: 8008, ISSN 0277-786X, ISBN 9780819485823, pp. 80081R-1- 80081R-7, 2011, (7 pages). doi.org/10.1117/12.905176

27. Аверянова Ю.А., Яновський Ф.Й. Динамічна інтерактивна система отримання та поширення метеорологічної інформації. Електроніка та системи управління, №2 (28), Київ, 2011. – С. 95-99. http://95.164.172.68:2080/kvportal/DocDescription?docid=KvNAU.BibRecord.264920

28. D.N. Glushko, F.J. Yanovsky, “Analysis of differential Doppler velocity for remote sensing of clouds and precipitation with dual-polarization S-band radar,” International Journal of Microwave and Wireless Technologies, Cambridge University Press, 2010, Vol. 2, issue 3-4, pp. 391-398. doi.org/10.1017/S1759078710000504

29. Felix J. Yanovsky, “Report on MSMW'2010 and TERATECH'2010,” IEEE Antennas and Propagation Magazine, October 2010, Volume 52, Issue 5, pp. 158-162. DOI: 10.1109/MAP.2010.5687519

30. Конченко І.М., Яновський Ф.Й. Аналіз можливостей оптимального розміщення компонентів мультилатераційної системи спостереження в аеропорту. «Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій» Т.8, №1, 2010, С. 5-9.http://journals.dut.edu.ua/index.php/vduikt

31. Ю. А. Авер’янова, А.А. Аверьянов, Ф. Й. Яновський. Оцінювання ступеня деполяризації відбитих від гідрометеорів радіохвиль амплітудним методом. Вісник Національного авіаційного університету, 2010, №1, С.100-104.DOI: 10.18372/2306-1472.42.1819

32. F.J. Yanovsky, “Millimeter Wave Radar: Principles and Applications”, Book Chapter in: Millimeter Wave Technology in Wireless PAN, LAN, and MAN, Chapter 10, pp.305-376, Auerbach Publications CRC Press, 2008, 464 p. eBook ISBN9780429120244

33. Н.С. Кулик, В.П. Харченко, А.Г. Кучер, Ф.И. Яновский и др. Энциклопедия безопасности авиации, Київ, Техніка, 2008. – 1000 с. (Російською мовою).https://www.twirpx.com/file/527853/https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25756

34. F.J. Yanovsky, C.M.H. Unal, H.W.J. Russchenberg, and L.P. Ligthart, “Doppler-Polarimetric Weather Radar: Returns from Wide Spread Precipitation,” Telecommunications and Radio Engineering, 2007, Vol. 66, Issue 8, pp. 715-727. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v66.i8.20

35. F.J. Yanovsky, H.W.J. Russchenberg, and C.M.H. Unal, “Retrieval of Information about Turbulence in Rain by Using Doppler-Polarimetric Radar,” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Feb. 2005, Vol. 53, No 2, pp. 444 – 450. DOI: 10.1109/TMTT.2004.840772

36. F.J. Yanovsky, I.G. Prokopenko, and L.P. Ligthart, “Adaptive algorithms for radar detection of turbulent zones in clouds and precipitation,” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2003, Vol. 39, No1, pp. 357-367. DOI: 10.1109/TAES.2003.1188918

37. A.I. Nоsich, Y.M. Poplavko, D.M. Vavriv, andF.J. Yanovsky. “Microwaves in Ukraine.” IEEE Microwave Magazine, December, 2002, pp. 82-90.DOI: 10.1109/MMW.2002.1145680

Основні закордонні конференції, симпозіуми та семінари, в яких брав участь за останні 10 років:

1. 2020 International Radar Symposium, 5-8 October 2020, Warsaw, Poland

2. European Microwave Conference in Central Europe (EuMCE 2019), Prague, Czech Republic, May 13-15, 2019.

3. 2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 28 July-2 August 2019, Yokohama, Japan

4. 2019 Signal Processing Symposium (SPSympo 2019), 17-19 Sep. 2019, Krakov, Poland

5. 22nd Microwave and Radar Conference (MIKON 2018), May 15-17, 2018, Poznan, Poland

6. 19th International Radar Symposium IRS 2018, June 20-22, 2018, Bonn, Germany

7. European Radar Conference (EuRAD-2018), Madrid, Spain

8. 2017 18th International Radar Symposium (IRS) Proceedings, Prague, Czech Republic

9. Signal Processing Symposium (SPSimpo 2017), Poland

10. 14th European Radar Conference (EuRAD-2017), 11–13 Oct 2017, Nuremberg, Germany

11. 2017 IEEE International Conference on Microwaves, Antennas, Communications and Electronic Systems (COMCAS), Tel Aviv, Israel

12. 2016 17th International Radar Symposium (IRS), May 10-12, 2016, Krakow, Poland

13. European Radar Conference EuRAD 2016, Oct. 2016, London, UK

14. 2015 Signal Processing Symposium (SPSympo), 10-12 June 2015, Debe, Poland

15. International Radar Symposium (IRS-2015), Dresden, Germany

16. European Radar Conference (EuRAD 2015), Paris, France

17. IEEE International Conference on Microwaves, Communications, Antennas and Electronic Systems (COMCAS 2015), Tel Aviv, Israel

18. 2015 12th IEEE International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable, and Broadcasting Services (TELSIKS), Oct 14-17, 2015, Nis, Serbia

19. 37th Conference on Radar Meteorology, September 13 - 18, 2015, Norman, OK, USA

20. International Radar Symposium IRS-2014, Gdansk, Poland, 16-18 June, 2014

21. Signal Processing Symposium SPS-2013, Jachranka Village, June 3013, Poland

22. International Radar Symposium (IRS-2013), Dresden, Germany

23. 43rd European Microwave Conference (EuMC-2013), Nuremberg, Germany, 2013

24. 10th European Radar Conference (EuRAD-2013), Nuremberg, Germany

25. 9th European Radar Conference, 2012, Amsterdam, The Netherlands

26. 13th International Radar Symposium (IRS 2012), 23-25 May 2012, Warsaw, Poland

27. 9th Innovative Research Workshop & Exhibition, December 7 - 9, 2010, EUROCONTROL Experimental Centre Bretigny-sur-Orge, France

28. Signal Processing Symposium SPS-2011, June 8-10, 2011, Warsaw, Poland

29. International Radar Symposium IRS-2011, Leipzig, 2011

30. European Radar Conference (EuRAD-2011), Manchester, UK, 2011, 12-14 October

31. International IEEE Conference on Microwaves, Communications Antennas and Electronic Systems, Tel-Aviv, Israel, November 7-9, 2011

32. 11th International Radar Symposium IRS-2010, Vol.1, Vilnius, Lithuania

33. Signal Processing Workshop SPW-2010, 2010, Vilnius, Lithuania

34. 7th European Radar Conference (EuRAD-2010), Paris, 2010

35. Signal Processing Symposium, Jachranka, Poland, 2009

36. 6th European Radar Conference, Rome, Italy, 2009

37. International Radar Symposium, Hamburg, Germany, 2009.

Деякі списки робіт по роках:

2013                2012                2011                2010

2009                2008                2007                2006

2005                2004                2003                2002

2001

Вибрані публікації до 2001

Повний список друкованих працьУКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №195/2021За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм, професору Яновському Феліксу Йосиповичу присвоєно звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ»!
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №195/2021