Список вибіркових дицсиплін за ОПП кафедри ЕРМІТ 2021-2022 н.р.Обрані студентами вибіркові дисципліни кафедри ЕРМІТ на 2021-2022 н.р.Силабуси навчальних дисциплін
(спеціальність 153 «Мікро- та наносистемна техніка»)2021-2022 рік (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)ОПП «Фізична та біомедична електроніка»