Навчальні та робочі програми навчальних дисциплін2019-2020 рікРобоча програма навчальної дисципліни "Основи алгоритмiзацii та програмування в електронiцi"Робоча програма навчальної дисципліни "Теорiя електричних кiл"Робоча програма навчальної дисципліни "Iсторiя украiнської державностi та культури"Робоча програма навчальної дисципліни "Вища математика"Робоча програма навчальної дисципліни "Дiлова украiнська мова"Робоча програма навчальної дисципліни "Основи аналогової електронiки"Робоча програма навчальної дисципліни "Основи напiвпровiдникових матеріалів та приладів"Робоча програма навчальної дисципліни "Основи цифрових систем"Робоча програма навчальної дисципліни "Фiзика"Робоча програма навчальної дисципліни "Фiлософiя сталого розвитку"Робоча програма навчальної дисципліни "Фахова iноземна мова"Програма фахової виробничої практикиПрограма фахової технологічної практикиРобоча програма навчальної дисципліни "Мiкрохвильова технiка"Робоча програма навчальної дисципліни "Основи комп'ютерних технологiй проектування електронних схем"Робоча програма навчальної дисципліни "Основи конструювання електронних пристроїв"Програма цифрової інструментальної практикиРобоча програма навчальної дисципліни "Антеннi пристрої"Робоча програма навчальної дисципліни "Апаратнi платформи обчислень"Робоча програма навчальної дисципліни "Електроннi системи"Робоча програма навчальної дисципліни "Основи математичного моделювання процесiв в електронних пристроях"Робоча програма навчальної дисципліни "Силова електронiка"Робоча програма навчальної дисципліни "Цифрова обробка сигналiв та зображень"Робоча програма навчальної дисципліни "Цифрова вимірювальна техніка"2017-2018 рікРобоча програма навчальної дисципліни "Апаратнi платформи обчислень"Робоча програма навчальної дисципліни "Основи алгоритмізації та програмування в електроніці"Робоча програма навчальної дисципліни "Аналогова електронiка"Робоча програма навчальної дисципліни "Вимірювальна техніка та основи метрології"Робоча програма навчальної дисципліни "Електроннi системи"Робоча програма навчальної дисципліни "Мiкрохвильова електронiка"Робоча програма навчальної дисципліни "Основи математичного моделювання електронних пристроїв"Робоча програма навчальної дисципліни "Основи цифрових систем"Робоча програма навчальної дисципліни "Основи оптоелектронiки"Робоча програма навчальної дисципліни "Теорiя електричних кiл"Робоча програма навчальної дисципліни "Цифрова обробка сигналів та зображень"Навчальна програма навчальної дисципліни "Антенні пристрої"Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Антенні пристрої"Навчальна програма навчальної дисципліни "Основи напівпровідникових матеріалів та приладів"Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Основи напівпровідникових матеріалів та приладів"Навчальна програма навчальної дисципліни "Основи теорії електромагнітних хвиль"Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Основи теорії електромагнітних хвиль"Навчальна програма навчальної дисципліни "Основи конструювання електронних пристроiв"Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Основи конструювання електронних пристроiв"Навчальна програма навчальної дисципліни "Силова електроніка"Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Силова електроніка"Програма проектно-технологічної практикиПрограма переддипломної практики