Список вибіркових дицсиплін за ОПП кафедри ЕРМІТ 2021-2022 н.р.Обрані студентами вибіркові дисципліни кафедри ЕРМІТ на 2021-2022 н.р.Силабуси навчальних дисциплін
(спеціальність 171 «Електроніка»)2021-2022 рік (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)ОПП «Електронні технології Інтернету речей»Силабус навчальної дисципліни "ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ПРОГРАМУВАННЯ В СИСТЕМАХ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ"Силабус навчальної дисципліни "ТЕОРІЯ СИГНАЛІВ"Силабус навчальної дисципліни "ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА"Силабус навчальної дисципліни "ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ СХЕМ РАДІОЧАСТОТНИХ ГЕНЕРАТОРІВ"Силабус навчальної дисципліни "ОСНОВИ МІКРО- ТА НАНОЕЛЕКТРОНІКИ"Силабус навчальної дисципліни "ОБ'ЄКТНО ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ"Силабус навчальної дисципліни "ОСНОВИ МІКРОПРОЦЕСОРІВ ТА МІКРОКОНТРОЛЕРІВ"Силабус навчальної дисципліни "МІКРОСМУЖКОВІ ПРИСТРОЇ НАДВИСОКИХ ЧАСТОТ"Силабус навчальної дисципліни "ІНТЕРФЕЙСИ ЦИФРОВИХ, ВБУДОВАНИХ ТА БЕЗДРОТОВИХ СИСТЕМ"Силабус навчальної дисципліни "МОВИ ОПИСУ ЕЛЕКТРОННИХ АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ"Силабус навчальної дисципліни "АЛГОРИТМИ ТА СТРУКТУРИ ДАНИХ"Силабус навчальної дисципліни "ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ"Силабус навчальної дисципліни "ОСНОВИ ПРАВА"Силабус навчальної дисципліни "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ"Силабус навчальної дисципліни "ПРИЛАДИ СТИСНЕННЯ СИГНАЛІВ ТА ЗОБРАЖЕНЬ"Силабус навчальної дисципліни "ВУЗЛИ, КОМПОНЕНТИ ТА ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ"Силабус навчальної дисципліни "ОСНОВИ МІКРО ТА НАНОЕЛЕКТРОНІКИ"Силабус навчальної дисципліни "ЧИСЛОВІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЗАДАЧ ЧАСТОТНОГО МОНІТОРИНГУ"Силабус навчальної дисципліни "КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ В СИСТЕМАХ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ"Силабус навчальної дисципліни "ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ"Силабус навчальної дисципліни "СИЛОВА ЕЛЕКТРОНІКА"Силабус навчальної дисципліни "ПРОГРАМОВАНІ ЕЛЕКТРОННІ ВБУДОВАНІ ПРИСТРОЇ"Силабус навчальної дисципліни "СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА АРХІТЕКТУРА ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ ТА СИСТЕМ"Силабус навчальної дисципліни "ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА МОДЕЛІ ПОШИРЕННЯ РАДІОХВИЛЬ"Силабус навчальної дисципліни "ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОЛЯ У ТЕХНОГЕННОМУ СЕРЕДОВИЩІ"