Уланський
Володимир Васильович

доктор технічних наук,
професор

Професор кафедри

Народився 11 лютого 1952 р.

Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації (КІІЦА) в 1975 році за фахом технічна експлуатація авіаційного радіообладнання.

Працював інженером, молодшим науковим співробітником та старшим науковим співробітником науково-дослідного сектору КІІЦА в 1975 – 1984 роках. Захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук в Київському політехнічному інституті в 1981 році. З 1984 року працював на посаді доцента кафедри авіаційного зв’язку в КІІЦА. Дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук захистив в 1989 році в КІІЦА. В 1990 - 1995 роках працював професором на кафедрі радіоелектроніки Київського міжнародного університету цивільної авіації. З 1995 по 2011 рік працював доцентом кафедри авіаційної техніки, а потім професором кафедри електроніки в університеті Аль Фатех (Тріполі, Лівія). В 2010 році по результатам Інтернет голосування був признаним найкращим професором кафедри електроніки з моменту ії заснування в 1962 році. З 2011р. працює професором кафедри радіоелектроніки Національного авіаційного університету.

Сфера наукових інтересів: мікрохвильова електроніка, діагностика та технічне обслуговування систем авіоніки.

Напрям навчально-методичної роботи:комп’ютеризоване проектування цифрових і аналогових КМОН інтегральних схем, цифрові вимірювальні прилади, аналогова електроніка.

Основні опубліковані праці:

1. ГОСТ 23564. Техническая диагностика. Показатели диагностирования. – Москва: Издательство стандартов. – 1979. – 16 с.

2. ГОСТ 24212-80. Система технического обслуживания и ремонта авиационной техники. - Москва: Издательство стандартов. – 1980. – 16 с.

3. ГОСТ 27518-87. Диагностирование изделий. Общие требования. - Москва: Издательство стандартов. – 1987. – 6 с.

4. ДСТУ 3372-96 Система технічного обслуговування і ремонту авіаційної техніки. Організація гарантійного обслуговування авіаційної техніки. Основні положення. - Київ: Видавництво стандартів. – 1996. – 68 с.

5. Уланский В. В., Мачалин И. А., Алмазов Л. А. Оценка достоверности контроля демонтированных блоков радиоэлектронных систем посадки и навигации воздушных судов//Вопросы радиоэлектроники. – Серия: Общие вопросы радиоэлектроники. – Вып. 6. – 1986. – С. 103 – 108.

6. Уланский В. В., Конахович Г. Ф., Мачалин И. А. Организация системы технического обслуживания и ремонта радиоэлектронного комплекса самолета Ту – 204: уч. пособ. - К: КИИГА, 1992. – 103 с.

7.Уланський В. В., Мачалін І. О., Ткаліч О. П. Аналіз і розрахунок генераторів, керованих напругою на швидкодіючих операційних підсилювачах//Вісник Національного авіаційного університету. - №3(14). – 2002. – С. 171 – 178.

8. Ulansky V. V., Elsherif H. M., and Abusaid M. F., “A Voltage-Controlled Oscillator Based on BJT Wilson Current Mirror”, Proceedings of 4th LAICEEE, Vol. 1, pp. 455 - 469, March 2006.

9. Уланский В. В., Мачалин И. А. Математическая модель процесса эксплуатации легкозаменяемых блоков систем авионики//Авиационно – космическая техника и технология. – №6 (32). - Харьков: ХАИ, 2007. – С. 74 -80.

10. Ulansky V., Elsherif H., Abusaid M., and Suleiman S., “Analysis, Optimization and Design of Gallium Arsenide FET Voltage-Controlled Oscillators”, Proceedings of 5th LAICEEE, Vol. 1, pp. 473 - 490, October 2010.

11. Ulansky V., “Low Phase-Noise HEMT Microwave Voltage-Controlled Oscillator”, Proceedings of 2011 IEEE Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium, pp. 55 – 58, August 2011.

12. Ulansky V., Machalin I., “Mathematical Models for Evaluation of Operational Readiness of Periodically Inspected Electronic Systems”, Mathematical Machines and Systems, № 1, 2012, pp. 119 – 128.