П’яних
Борис Єгорович

доктор технічних наук,
професор

Професор кафедри

Народився 18 листопада 1938 року у м. Запоріжжі (Україна). У 1966 році закінчив факультет радіоелектроніки Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Промислова електроніка».

З 1960 по 1963 р. працював у Запорізькій філії Інституту автоматики Держплану УРСР і на посаді старшого техніка і навчався у Запорізькому індустріальному інституті. У 1963 році працював на підприєистві №29 (тепер «Мотор Січ») на посаді слюсаря 5-го розряду. З 1966 р. Працював інженером і навчався в аспірантурі Інституту електродинаміки АН УРСР, потім послідовно молодшим і старшим науковим співробітником до 1984 р. З 1984 р. Обіймав посаду доцента, а з 1995 р. – профессора кафедри радіоелектроніки Київського інституту інженерів цивільної авіації (тепер НАУ). У 1972 році захистив дисертацію «Дослідження несиметричних режимів перетворювачів частоти з однократною модуляцією» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.253 «Прилади та пристрої автоматики і телемеханіки».

У 1995 р. захистив дисертацію «Методи і засоби підвищення якості вихідної енергії повністю керованих вентильних перетворювачів з безпосереднім зв’язком для систем електроживлення» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії».

Наукові інтереси зосереджені на напрямах: Теорія електричних кіл, електротехніка, енергетична електроніка, силова перетворювальна техніка, вторинні джерела енергії.

За піріод наукової діяльності виконав 8 наукових тем з розробки та впровадження у виробництво результатів наукових досліджень у галузі силової перетворювальної техніки.

За результатами наукової діяльності впроваджені у виробництво науково-технічні розробки: «Розробка і дослідження напівпровідникових перетворювачів параметрів електроенергії для препаративної ультроцентрифуги», «Розробка керованого електроприводу турбомолекулярного насосу високого вакууму», «Розробка безпосереднього перетворювача частоти для регулювання верстата по прецизійній обробці дзеркал великого діаметру для лазерних випромінювачів», «Розробка електроприводу для рідкометалевого насосу охолодження станин атомних реакторів».

Старший науковий співробітник за спеціальністю «Електричні напівпровідникові перетворювачі» (1979), доцент на кафедрі радіоелектроніки (1991), профессор (1996).

Нагороджений медалями «В память 1500 – летия Киева» (1982), «Ветеран труда» (1990), почесним знаком «Изобретатель СССР» (1980), медаллю Національного авіаційного університету «За сумлінну працю» (2004).

Автор 166 публікацій.

Основні опубліковані праці:

1. Пьяных Б.Е. , Михальский В.М. Повышение качества энергии в преобразователях частоты с непосредственной связью. Препринт. ИЭД АН УССР, Киев, 1984, 58 с.

2. Пьяных Б.Е. Пасечник И.А. Анализ электрических цепей на ЭВМ. Расчет установившихся режимов: Учебное пособие, - Киев: КМУГА, 1990, 167 с.

3. Пьяных Б. Е., Гаева Е.А. Применение операционного исчисления к решению радио – и электроинженерных задач: Учебное пособие. – Киев: КМУГА, 88 с .

4. П’яних Б.Є., Мельніков Є.В., Животовський С.О. Аналіз електричних кіл. Розрахунок стаціонарних режимів: Навчальний посібник. – Київ, КМУЦА.1999, 184с.

5. П’яних Б.Є. Основи теорії кіл. Перехідні процеси в електричних колах. Чотириполюсники. Фільтри: Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2003, 204 с.