Білецький
Анатолій Якович

доктор технічних наук,
професор

Професор кафедри

Народився 14 вересня 1939 р.

Закінчив Київський інститут цивільного повітряного флоту в 1962 році за фахом технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних судів.

Після закінчення КІЦПФ працював радіоінженером АТБ а/п Толмачево Новосибірською обл. 1964-66 г.г. – аспірант КІІГА. Дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук захистив в 1966 р., а потім працював на посадах асистента, ст. викладача, доцента, професора КІІГА-КМУЦА-НАУ. Дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук захистив в 1985 р. З 1986 по 1989 г.г. – декан ФАРЕО КІІГА. З 1987 по 2009 р.р. – завідувач кафедрою радіоелектроніки. 1989-2001 р.р. – проректор по науковій роботі НАУ. В даний час – професор кафедри радіоелектроніки.

Лауреат Державної премії України (2000), Заслужений діяч науки і техніки України (2011), Заслужений професор НАУ (2010).

Сфера наукових інтересів: цифрова обробка сигналів, дискретні перетворення Фур'є і спектральний аналіз сигналів, теорія завадостійкого кодування і криптографічного захисту інформації.

Напрям навчально-методичної роботи: основи спектрального аналізу, основи алгебри теорії кодування і криптографії, теорія інформації і кодування, основи криптографії, новітні технології захисту інформації.

Основні опубліковані праці:

1. Белецкий А.Я. Коды Грея. Монография. – К.: Изд-во «КИТ», 2002. – 150 с.

2. Белецкий А.Я., Бабак В.П. Детерминированные сигналы и спектры. Учебное пособие. – К.: Изд-во «КИТ», 2002. – 502 с.

3. Белецкий А.Я. Комбинаторика кодов Грея. Монография. – К.: Издательская компа-ния «КВЩ», 2003. – 506 с.

4. Білецький А.Я., Бабак В.П. Детерміновані сигнали і спектри. Навчальний посібник. – К.: Техніка, 2003. – 455 с.

5. Белецкий А.Я., Бабак В.П., Приставка А.Ф., Приставка Ф.А. Стохастические сигналы и спектры. Учебное пособие. – К.: Издательская компания «КИТ», 2004. – 290 с.

6. Белецкий А.Я., Бабак В.П., Гуржий А.Н. Сигналы и спектры. Учебное пособие. – К.: Кн. изд-во НАУ, 2005. – 520 с.

7. Білецький А.Я., Бабак В.П., Гуржій А.М. Сигнали і спектри. Навчальний посібник. – К.: Кн. вид-во НАУ, 2005. – 492 с.

8. Белецкий А.Я., Белецкий А.А., Белецкий Е.А. Преобразования Грея. Монография. – К.: Кн. изд-во НАУ, 2007. – Т. 1 «Основы теории». – 412 с.

9. Белецкий А.Я., Белецкий А.А., Белецкий Е.А. Преобразования Грея. Монография. – К.: Кн. изд-во НАУ, 2007. – Т.2 «При-кладные аспекты». – 644 с.

10. Белецкий А.Я., Белецкий Е.А. Квазиэквидистантные коды. Монография. – К.: Вид-во «НАУ-друк», 2008. – 460 с.