Миронов
Микола Антонович

к.т.н., доцент,

Професор кафедри

Науково – педагогічна діяльність.
1964 -1974 рр. – інженер, аспірант, ст. наук. спів. кафедри акустики и звукотехніки КПІ, за сумісництвом – викладач кафедри.

1975 -1988 рр. – ст. наук. спів., нач.сектору в КБ «Шторм» при КПІ».

1989 -2003 рр. – доцент кафедри акустики и акустоелектроніки НТУУ «КПІ».

2004 –по т.ч. - доцент кафедри електроніки

Педагогічна діяльність.
Читання лекцій з навчальних дисциплін:
«Теорія електричних кіл», «Електричні коливання», «Лінійні електричні кола і системи». «Теорія процесів і систем (радіотехнічні кола і сигнали», «Підсилювальні пристрої», «Силова електроніка (радіопередавальні пристрої, пристрої електроживлення)».

Участь у створенні і створення циклів лабораторних робіт з вищезгаданих дисциплін.

Наукова діяльність.
Був науковим керівником ряду НДР за держзамовленнями. Приймав участь в акустичному облаштуванні залів засідань державних установ – Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, Конституційного суду України та ін. Основний науковий напрямок – аналіз і створення систем аналізу сигналів.

Вибрані опубліковані праці з 54 публікацій.

1. Коваленко Л.Н., Миронов В.М., Миронов М.А. До питання про створення ЧМ генераторів з високолінійною модуляційною характеристикою. Вісник КПІ, сер. Радіотехніки, К.: КДУ, вип.3, 1966р., с. 186-190

2. Геранин В.А,. Гончарова А.Я., Миронов Н.А. Исследование влияния корреляции отсчетов на точность статистического анализа случайных процес сов. Проблемы преобразования информации и синтеза стохастических процессов. Таганрог, ТРТИ, вып.3, 1971г.

3. Геранин В.А., Стремский В.В., Миронов Н.А. Еще раз о сравнении погрешностей дискретного и аналогового методов измерения математического ожидания случайного процесса. Труды У Всесоюзного симпозиума «Методы представления и аппаратурный анализ случайных процессов и полей».Ленинград-Вильнюс. секц.3, 1971г.

4. Геранин В.А., Подопригорин В.В., Миронов Н.А. Корреляция откликов многоканальной измерительной системы на нестационарное случайное воздействие. Автометрия. Из-во «Наука» СО, 1974г.

5. Миронов Н.А. Об экспериментальной оценке погрешности статистического анализа случайных процессов. Вестник КПИ, сер. Электроакустика и звукотехника, Киев, из-во «Вища школа», вып.3, 1979.

6. Кизима В.И., Миронов Н.А., Потапова Г.Н. Многомерная дискретная система управления вибрационным полем. Вестник КПИ, сер.Автоматика и электроприборостроение, Киев, из-во «Вища школа», вып.20, 1983г.

7. Гузий В.И., Миронов Н.А., Почекуев В.П. Устройство ввода многоканальных виброакустических сигналов в ЭВМ. Сб. Судостроительная промышленность, сер. Акустика, М., ЦНИИ «Румб», вып. 8, 1990г.

8. Миронов Н.А,. Ткаченко Л.П. Влияние дискретизации и квантования на точность измерения амплитудно-частотных характеристикс помощью дискретного преобразования Фур’є. Вестник КПИ, сер. Электроакустика и звукотехника, Киев, из-во «Либидь», вып.14, 1990г

9. Миронов Н.А. Модификация преобразования Фур’є. Тези доповіді. АВІА – 2009: ІХ міжнар. наук.-техн.конф., 22-23 вересня 2009р.:тези доп. – К., 2009. – С.62-65

10. Миронов Н.А., Пилинский В.В. Преобразование Фурье и переходные процессы. Электроника и свіязь. – 2011. - № 6 – С. – 46 – 51.