НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Кафедра готує фахівців найвищої кваліфікації у галузі знань «Електроніка» за двома найсучаснішими напрямами підготовки:

153 «Мікро- і наносистемна техніка»
171 «Електронні системи»

Навчання за цими напрямами дає широкий спектр знань, необхідних для ефективного застосування електронних і комп’ютерних методів і засобів в усіх галузях науки, техніки, розробки, виробництва, обслуговування, експлуатації, ремонту, сертифікації, маркетингу тощо. Ці застосування не обмежуються аерокосмічною галуззю, хоча саме вона ставить найвищу планку якості підготовки, що є гарантією високої конкурентоспроможності та затребуваності наших випускників.

Пройшовши повний курс навчання протягом 4-х років за одним із зазначених напрямів і захистивши дипломну роботу, ти отримуєш вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за фахом «Мікро- і наносистемна техніка» або «Електронні системи» – вибір на ваш смак.

Але на цьому наші взаємовигідні і здебільшого приємні стосунки, як правило, не закінчуються!

Випускники, які отримали диплом бакалавра, мають можливість продовжити навчання для отримання освіти за найвищими освітньо-кваліфікаційними рівнями «Спеціаліст» або «Магістр».

Бакалаври з мікро- і наносистемної техніки навчаються далі за дуже цікавою спеціальністю «Фізична та біомедична електроніка».

Бакалаври з електронних пристроїв і систем далі підвищують свій освітній статус до рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю, яка завжди і всюди необхідна, а саме: «Електронні системи».

Далі хотілося б стисло сформулювати характеристики зазначених вище основних спеціальностей.

Фізична та біомедична електроніка. За цією спеціальністю кафедра готує спеціалістів і магістрів, здатних розробляти і обслуговувати електронні біомедичні системи різноманітного призначення. Значна увага приділяється найскладнішим і високовартісним електронним системам, які створюють зображення внутрішньої структури об’єктів дослідження, зокрема мікро- та наноелектронним системам формування і обробки біомедичних зображень. Типовими прикладами таких систем є комп’ютерні та магніторезонансні томографи, цифрові рентгенівські та ультразвукові комплекси й інші електронні системи формування медичних діагностичних зображень.

Випускники стають фахівцями з розробки, виробництва, обслуговування і ремонту, а також атестації та сертифікації біомедичних електронних систем і програмного забезпечення до них.

Кафедра має потужну науково-виробничу базу з цієї спеціальності на філіалі кафедри, який функціонує на провідному підприємстві галузі НВО «Телеоптик» та його сервісно-експлуатаційній мережі, що швидко розвивається по всій країні і закордоном.

Електронні системи. За цією спеціальністю кафедра готує спеціалістів і магістрів, з розробки, виробництва і експлуатації електронних систем різноманітного призначення, алгоритмічного та програмного забезпечення до них і сервісних технологій. Суттєва увага приділяється електроніці транспортних засобів, включаючи комп’ютеризовані системи автомобільної та авіаційної електроніки, а також охоронної електронної техніки як на транспорті, так і в інших галузях. Випускники оволодівають широким спектром знань з алгоритмічного, програмного і технічного забезпечення електронних систем на сучасній елементній базі, одержання та обробки сигналів і електронного відображення інформації.

З цієї спеціальності кафедра має розгалужені творчі та виробничі зв’язки з підприємствами і університетами в Україні і закордоном. Функціонує філіал кафедри на Державному підприємстві НДІ «Буран» та розвивається співробітництво з бельгійською компанією Мелексіс, що працює в галузі електроніки для автомобільної промисловості і має відділення в Києві.

Наші випускники успішно працюють на промислових підприємствах, в науково-дослідних установах, сервісних центрах, медичних закладах України, країн СНД та в багатьох інших країнах на всіх континентах, відкривають свої фірми з ремонту, розробки, виробництва та продажу апаратури і постачання комплектуючих деталей і вузлів. Їх запрошують для стажування і роботи закордонні фірми.

На випускників чекають всі підприємства і компанії, де працюють фахівці, здатні розв’язувати завдання як у спеціалізованих областях електроніки, так і практично будь-які проблеми з розробки, виробництва, придбання та продажу сучасних електронних компонентів та апаратури. Тільки в Києві у випускниках кафедри зацікавлені: ТОВ Телеоптик, бельгійська компанія Мелексис, інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, НДІ Мікроприладів, НМУЦ ІТіС ЮНЕСКО НАНУ, КБ «Феофанія», «Ютас», НМУ ім. О.О. Богомольця, підприємства Міністерства охорони здоров’я, Державні підприємства НДІ «Буран», «Антонов» з серійним заводом і конструкторським бюро, Казенне підприємство "Арсенал", чисельні фірми з надання послуг зв’язку, ремонту комп’ютерної техніки, створення локальних комп’ютерних мереж, обслуговування, продажу і ремонту автомобілів, державні і приватні медичні заклади тощо. Крім того, кращі студенти запрошуються на кафедру як аспіранти і викладачі-стажери.

Групи для навчання англійською мовою створюються на кафедрі за бажанням абітурієнтів – всі предмети англійською. Більшість викладачів кафедри досконало володіє англійською мовою, дехто має досвід викладання у закордонних університетах. Навчання англійською є великою перевагою НАУ. Кафедра радіоелектроніки була серед фундаторів англомовного навчання, яке успішно функціонує з 1999 року. Додатково до диплому випускники одержують сертифікат про спеціальну вищу освіту, здобуту англійською мовою. Це значно покращує шанси вдалого працевлаштування і подальшого кар’єрного росту.

На кафедрі постійно проводиться велика наукова робота, результати якої визнані у світі і регулярно публікуються у відомих фахових виданнях як в Україні, так і закордоном. Студенти залучаються до наукової роботи і беруть участь у міжнародних конференціях.

З 2017 року в НАУ по кафедрі Електроніки Національного Авіаційного Університету здійснюється набір за новою освітньою програмою (спеціалізацією): «Електронні технології Інтернету речей (ІоТ)».