НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

При щорічному відновленні змісту навчальних дисциплін викладачі кафедри прагнуть використовувати останні закордонні і вітчизняні публікації з відповідних наукових напрямків.

Низка підручників і методичних посібників безпосередньо написані викладачами кафедри, видані центральними й університетськими видавництвами і рекомендовані керівними органами освіти вищих навчальних закладів.


Аналогова схемотехніка


Аналогова схемотехніка (Розділ 1-3). /Уклад. М.А. Миронов. – К.: НАУ, 2015.

Аналогова схемотехніка.