НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

При щорічному відновленні змісту навчальних дисциплін викладачі кафедри прагнуть використовувати останні закордонні і вітчизняні публікації з відповідних наукових напрямків.

Низка підручників і методичних посібників безпосередньо написані викладачами кафедри, видані центральними й університетськими видавництвами і рекомендовані керівними органами освіти вищих навчальних закладів.


Ймовірнісні основи обробки сигналів та даних


Ймовірнісні основи обробки сигналів та даних: Лабораторний практикум. /Уклад. І. Ф. Бойко, Є. С. Іваницький. – К.: НАУ, 2012. – 32 с.

Ймовірнісні основи обробки сигналів та даних: Лабораторний практикум.


Ймовірнісні основи обробки сигналів та даних. Статистика: Лабораторний практикум. /Уклад. І. Ф. Бойко, Є. С. Іваницький. – К.: НАУ, 2013. – 32 с.

Ймовірнісні основи обробки сигналів та даних. Статистика: Лабораторний практикум.