НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

При щорічному відновленні змісту навчальних дисциплін викладачі кафедри прагнуть використовувати останні закордонні і вітчизняні публікації з відповідних наукових напрямків.

Низка підручників і методичних посібників безпосередньо написані викладачами кафедри, видані центральними й університетськими видавництвами і рекомендовані керівними органами освіти вищих навчальних закладів.


Комп'ютерне проектування електронних пристроїв


Бибило П.Н. Основы языка VHDL. Издание 3-е, доп. - М.: Издательство ЛКИ, 2007. - 328 с.

Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
Часть 5
Часть 6