НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

При щорічному відновленні змісту навчальних дисциплін викладачі кафедри прагнуть використовувати останні закордонні і вітчизняні публікації з відповідних наукових напрямків.

Низка підручників і методичних посібників безпосередньо написані викладачами кафедри, видані центральними й університетськими видавництвами і рекомендовані керівними органами освіти вищих навчальних закладів.


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ЗІ ВСТУПУ ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ
6.050802 "ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ" (Модуль 1)

Частина 1

Частина 2

Частина 3

Частина 4-5

Частина 6

Частина 7

Частина 8